Citi Handlowy obniżył prognozę wzrostu PKB na ten i przyszły rok

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrostu PKB na ten i przyszły rok
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Citi Handlowy obniżył prognozę wzrostu PKB na ten rok do 3,7% z 5,4% oczekiwanych w maju oraz obniżył przyszłoroczną prognozę odpowiednio do 0,6% z 1,7%, podał bank. Bank prognozuje inflację na poziomie ok. 17,3% na koniec br. oraz jej stopniowy spadek do 8% r/r na koniec 2023 r.

„W sumie relatywnie dobry zestaw danych za wrzesień pozwala sądzić, że PKB w III kw. nie zmienił się istotnie wobec kwartału wcześniejszego i ze sporym prawdopodobieństwem polskiej gospodarce udało się uniknąć technicznej recesji” – czytamy w CitiMonthly „Wolniejsze hamowanie”.

Czytaj także: MFW obniża prognozę wzrostu PKB Polski i spodziewa się wyższej rdr inflacji w 2023 roku >>>

Nasza prognoza na 2022 r. zakłada wzrost gospodarczy na poziomie bliskim 4%, natomiast w 2023 r. spodziewamy się spowolnienia do ok. 0,5%.

Prognoza inflacyjna

Bank szacuje, że CPI w przyszłym roku wyniesie średnio ok. 12-13%, a w 2024 „będzie wciąż wyraźnie powyżej 5%”.

Czytaj także: Główna ekonomistka Banku Pocztowego: inflacja w Polsce może utrzymać się na dwucyfrowym poziomie do końca 2023 r. >>>

„Obniżenie inflacji do celu utrudniać będzie również fakt, że inflacja, a szczególnie inflacja bazowa, cechuje się dużą uporczywością, która dodatkowo w ostatnim czasie wyraźnie wzrosła. Oznacza to, że inflacja ma tendencję do zakotwiczania się na dotychczasowym poziomie i jej znaczne przesunięcie będzie wymagało ze strony banku centralnego wyjątkowego wysiłku” – czytamy dalej.

Spodziewana podwyżka stóp procentowych

Bazowy scenariusz Citi Handlowy zakłada, że w listopadzie br. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na jeszcze jedną podwyżkę, sprowadzając stopę referencyjną do ok. 7%.

Ekonomiści banku oceniają, że jeżeli obecnie Rada zdecyduje się zakończyć cykl podwyżek, na późniejszym etapie może być zmuszona do ponownego zacieśnienia monetarnego.

„Dane z ostatnich miesięcy (silna produkcja i sprzedaż) oraz wydarzenia rynkowe (silna wyprzedaż obligacji) sugerują jednak scenariusz, w którym polityka gospodarcza będzie musiała być jeszcze zacieśniona aby obniżyć inflację. Ponieważ jak na razie szanse na zacieśnienie fiskalne w obliczu szoku energetycznego i rosnących wydatków zbrojeniowych wydają się niewielkie, dostosowanie nastąpiłoby po stronie polityki pieniężnej” – czytamy w raporcie.

Perspektywy dla kursu złotego

Analitycy oceniając perspektywy dla kursu złotego wskazują na dalsze rozszerzanie się deficytu obrotów bieżących, oczekiwane pogarszanie się sytuacji fiskalnej i szczyt CPI w I kw. 23 r., które będą oddziaływać niekorzystnie na polską walutę.

„W przyszłym roku złoty może nieco odreagować, ale sądzimy, że utrzymanie inflacji powyżej poziomu w strefie euro na dłużej będzie utrzymywać złotego na słabych poziomach wobec euro” – podał bank.

Źródło: ISBnews