Chwila oddechu dla EBC

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analizy.03.250x179Groźba deflacji w strefie euro oddalona. Rośnie dynamika cen w Niemczech. Dziś wstępny odczyt HICP w całym regionie. Wycena wspólnej waluty utrzymuje się na wysokim poziomie. Zyskuje również złoty. Za chwile dane o PKB w III kw.

Euro pozostaje mocną walutą tuż przed publikacją ważnych danych o inflacji konsumenckiej w UE17. Spadek dynamiki cen w ujęciu rok do roku do czteroletniego minimum w październiku był bezpośrednią przyczyną obniżki stóp procentowych dokonanej przez Europejski Bank Centralny (EBC) miesiąc temu. Po wczorajszym, wstępnym odczycie wskaźnika CPI z Niemiec, zmniejszyły się obawy, że EBC będzie zmuszony zastosować dodatkowe środki łagodzenia polityki pieniężnej, w tym np. wprowadzić ujemną stopę depozytową. Dynamika cen w największej gospodarce strefy euro wzrosła w listopadzie, według niepełnych jeszcze danych, o 0,1 pp. do 1,3 proc. r/r, a indeks zgodny z metodologią Eurostat-u (HICP) skoczył do 1,6 proc. r/r z 1,2 proc. zanotowanego w październiku. Odczyt z Niemiec daje jednoznaczne podstawy by zakładać, że okres niekorzystnych tendencji w zakresie cen z regionie wspólnej waluty został zakończony. Stąd pozytywna reakcja rynku na informację z niemieckiego urzędu statystycznego. Już pierwsze sygnały z poszczególnych landów RFN powodowały wzrost popytu na euro. Przyspieszenie inflacji oddala wizję deflacji w regionie. W przyszłym tygodniu, M. Draghi, nie będzie musiał wzmacniać gołębiej retoryki wypowiedzi.

Na zahamowanie procesu dezinflacji w Europie nie wskazują natomiast jednoznacznie dane opublikowane wczoraj przez sam Bank. Wartość kredytów dla sektora prywatnego w strefie euro, w ujęciu rok do roku, spadał w październiku osiemnasty miesiąc z rzędu, a tempo tego procesu było najszybsze od ustanowienia wspólnej waluty (-2,1 proc.). Dane wskazują, że pomimo szeregu wskaźników potwierdzających stopniowe odradzanie aktywności w regionie (z wczorajszych – indeks nastrojów Komisji Europejskiej zwyżkował w listopadzie do rekordowego poziomu od sierpnia 2011 r.), kluczowe parametry, mogące świadczyć o trwałości ożywienia, w dalszym ciągu znajdują się w negatywnej trajektorii. Bez przyspieszenia w zakresie udzielanych pożyczek nie ma mowy o wzroście inwestycji oraz powrocie na ścieżkę trwałego rozwoju. Nie ma również zagrożenia przyspieszenia trwałego wzrostu inflacji do poziomu, na którym chciałby ją widzieć bank centralny. W tej sytuacji EBC zapewne jeszcze wiele miesięcy będzie podtrzymywał stanowisko, że stopy procentowe w strefie euro pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przez nieokreślony, dłuższy czas.

Kryzys w Europie jest daleki od zażegnania. Szanse na silniejsze wzrosty notowań EUR/USD w horyzoncie 3-4 miesięcy, np. powyżej poziomu 1,50, w sytuacji, gdy Rezerwa Federalna przygotowuje się do normalizowania polityki pieniężnej w USA, są znikome. Pozostaję negatywnie nastawiony do wspólnej waluty w średnim terminie.

Dziś GUS przedstawi szerszy raport o wzroście PKB Polski w III kw. Wstępny szacunek zostanie zapewne potwierdzony. Złoty zareaguje na publikację jedynie w przypadku niespodzianki. Na rynek, w ograniczonej formie (skrócone sesje), powracają dzisiaj również inwestorzy z USA.

EURPLN: Polska waluta umocniła się wobec euro, a kurs oddalił od 200-sesyjnej średniej, która skutecznie zadziałała jako opór. Zmniejszyły się zdecydowanie szanse na szybki ruch w rejon 4,21/4,22. Obecnie jest spore zagrożenie, że w krótkim terminie rynek spadnie na niższe poziomy. O 10.00 publikacja danych o PKB w III kw. Solidny odczyt (powyżej wstępnego szacunku, czyli 1,9 proc. r/r) będzie wspierał notowania złotego. Słabszy jest mało prawdopodobny.

EURUSD: Oddalenie groźby dalszych działań nakierowanych na złagodzenie polityki pieniężnej w strefie euro po wzroście inflacji w Niemczech wsparło wspólną walutę i utrzymuje kurs EUR/USD w rejonie miesięcznych maksimów. Przełamany został właśnie poziom 1,3600. Nadal pozostaję przy stanowisku, że potencjał wzrostowy rynku w horyzoncie najbliższych kilku dni jest praktycznie wyczerpany. Oczekujemy stopniowego osuwania się kursu na niższe poziomy.

Damian Rosiński,
Dom Maklerski AFS