Chińska gospodarka wciąż na zwolnionych obrotach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.rynek.250x167.jpgKwietniowe dane o rozwoju koniunktury w chińskiej gospodarce pokazują, że wciąż pracuje ona na zwolnionych obrotach w porównaniu z dokonaniami z ostatnich lat. Wciąż skala pozytywnych tendencji wyróżnia tę gospodarkę na tle świata. Produkcja przemysłowa w ubiegłym miesiącu zwiększyła się o 9,3% w skali roku wobec 8,9% zwyżki w marcu.

Sprzedaż detaliczna natomiast podniosła się o 12,8% wobec 12,6% miesiąc wcześniej. W obu przypadkach tempo wzrostu było wyraźnie niższe niż średnio nie tylko w ostatnich latach (3-letnia i 5-letnia średnia dla zmian produkcji przemysłowej to 12,9%, a dla sprzedaży detalicznej odpowiednio 16,5% i 17,3%), ale również przez ostatnie 12 miesięcy. To pokazuje, że chińska gospodarka, która miała być jednym z motorów napędowych globalnego ożywienia w tym roku, na razie sama ma problemy z pobudzeniem koniunktury ekonomicznej.

W przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia w najbliższych dniach będziemy świadkami publikacji znacznie większej liczby istotnych danych gospodarczych. Będą istotne z punktu widzenia rozwoju koniunktury. Znów znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy oczekiwania na poprawę kondycji gospodarek zostały mocno rozbudzone działaniami banków centralnych, a jednocześnie nie pojawiają się od dawna wyczekiwane symptomy ożywienia.

Ważną weryfikacją tych oczekiwań będzie publikacja dziś po południu informacji o sprzedaży detalicznej w USA. Miesiąc wcześniej wyraźnie rozczarowała. W tej sytuacji kolejny słabszy od oczekiwanego wynik byłby zimnym prysznicem dla optymistycznie nastawionych inwestorów i skłaniałby do realizowania zysków.

Rynki nieruchomości

Kwietniowy odczyt indeksu koniunktury na brytyjskim rynku nieruchomości komercyjnych potwierdza, że niełatwo jest wybić się do szybszego tempa rozwoju niż w ostatnich 4 latach. Wskaźnik od 2009 r. zmienia się w przedziale od minus kilkunastu do plus kilkunastu punktów podczas gdy przed załamaniem koniunktury nie schodził do ujemnych wartości, a w momentami sięgał około 30 pkt. Kwietniowy wynik był o połowę niższy od marcowego (5,1 pkt wobec 10,6 pkt). Oznaczało to jednak utrzymanie się pozytywnych trendów. Obserwujemy przy tym dysproporcję pomiędzy kondycją segmentu prywatnego w którym odnotowani 8. kolejny miesiąc wzrostu i publicznego, który 2. kolejny miesiąc doświadczył regresu. W ocenach przyszłości przeważały pozytywne oceny, ale 2. raz z rzędu nastroje nieco się osłabiły. Wskaźnik spadł z marcowych 9,5 pkt do 8,4 pkt. Pozytywne nastawienie wzmacniają nowe kontrakty, a obawy budzi brak finansowania dla tego rodzaju projektów.

Home Broker Daily, nr 830 – pobierz.

130515.hb.daily.830.544x535

Zespół analiz
Home Broker