Chcesz minimalizować ryzyko w firmie? Nie bój się zadawać trudnych pytań

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analizy.04.250x179W czasach, kiedy świat bardzo szybko pędzi do przodu, ryzyko to czynnik, z którym firmy musza liczyć się na co dzień. Nie tylko w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, technologicznego, operacyjnego czy zarządzania ewentualnymi błędami ludzkimi. Ostatnie trudne lata sprawiły, że w pierwszym szeregu potencjalnych zagrożeń w przedsiębiorstwach znalazły się również finanse.

Specjaliści dbający o płynność firmy i dyrektorzy finansowi to dziś kluczowi aktorzy odpowiedzialni za bezpieczeństwo firm – wynika z raportu ACCA „Rules for Risk Management: culture, behaviour, and the role of accountants„.

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2 tysięcy członków ACCA (The Association of Charterred Certified Accountants), największej organizacji zrzeszającej specjalistów z dziedziny finansów na świecie. Ankietowani dzielili się informacjami o tym jak wygląda w ich firmach kultura zarządzania sytuacjami ryzykownymi, modele działania decydentów i szeregowych pracowników, oraz jak ważną rolę w codziennej działalności finansisty zajmują kwestie związane z monitorowaniem i zarządzaniem ryzykiem. Na tej podstawie powstało kilka uniwersalnych zasad, których przestrzeganie zmniejsza podatność firmy na sytuacje kryzysowe wywołane lekkomyślnym lub nieodpowiedzialnym podejściem do ryzyka.

Grać według reguł

Autorzy raportu ACCA jasno określają reguły zarządzania ryzykiem. Ich stosowanie ma być metodą na skuteczną walkę z czyhającymi na firmy i organizacje niebezpieczeństwami. Najważniejsze ich zdaniem jest zadawanie trudnych pytań oraz kwestionowanie opinii współpracowników, nawet tych najwyższego szczebla. Istotne, też by w podejmowaniu ważnych decyzji nie kierować się nieobiektywnymi, personalnymi przesłankami.

Menedżerowie zawsze będą brali pod uwagę nie tylko interes firmy, ale także swój osobisty. Jeżeli jednak korzyści osobiste biorą górę nad interesem pracodawcy, zaczynają się problemy – podkreśla Krzysztof Radziwon, partner KPMG w Polsce, członek ACCA. Jak oceniają eksperci ACCA pozostałe zasady to umiejętne wskazywanie ryzyk z wyprzedzeniem i ostrzeganie w oparciu o konkretne dane, a nie przeczucia, etyczne działanie oraz umiejętność „ostrożnego myślenia”.

Zrozumieć wpływ na biznes

Od ekspertów z dziedziny finansów oczekuje się dziś nie tylko rozumienia liczb w dokumentach księgowych, ale także rozumienia wpływu, jaki ich dynamika może mieć na rozwój biznesu. Są tam zaszyfrowane możliwości rozwoju danej instytucji, ale także różne rodzaje ryzyka – mówi Tomasz Braun, członek zarządu i dyrektor zarządzający pionem prawnym i regulacyjnym w HSBC Bank Polska.

Podobnego zdania byli respondenci badania ACCA, według których rola nowoczesnego finansisty w firmie powinna być zbudowana w oparciu o kilka filarów. Aż 93 proc. badanych oczekuje by finansiści dokonywali analiz wariantowych, czyli wskazywali najlepsze rozwiązania dla firmy w różnych scenariuszach. Równie istotne są według badanych analiza przeszłości i umiejętne wyciąganie wniosków, które uchronią przedsiębiorstwo przed niebezpieczeństwem. Kolejne ważne elementy to badanie wrażliwości prognoz na wahania (86 proc. odpowiedzi), umiejętność przewidywania możliwych skutków ubocznych decyzji (85 proc.) i dbanie o zawsze aktualną listę potencjalnych ryzyk (85 proc.). – Od osób zarządzających finansami oczekuje się dziś wychodzenia poza wąską sferę ich specjalizacji i podejmowania interpretacji różnych  rodzajów ryzyka. Wartość osób potrafiących przeprowadzić taką interpretację powinna być szczególnie doceniana – twierdzi Braun.

Od ogółu czy od szczegółu?

Kryzys z lat 2007-2008 pokazał z całą siła, że istotne są nie tylko drobiazgi, ale przede wszystkim całościowa ocena poziomu ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Nadchodzącego kryzysu nie było wyraźnie widać na poziomie elementarnych rodzajów ryzyka, natomiast uważni obserwatorzy widzieli go na poziomie ryzyka strategicznego –  mówi Krzysztof Radziwon, partner KPMG w Polsce, członek ACCA.

Dzisiejsze organizacje coraz większą uwagę przywiązują do odpowiedniego procesu planowania i budżetowania, a także kontroli. Te czynniki mają być główną linią obrony przed ewentualnymi problemami firmy. Na straży stoją właśnie specjaliści od finansów – od księgowych, poprzez kadrę średniego szczebla po dyrektorów finansowych. – Mają oni dostęp do wszelkich narzędzi umożliwiających im wgląd w faktyczną skalę zjawisk zachodzących w firmie. Najczęściej właśnie osoby związane z obszarem finansów najlepiej rozumieją czym jest ryzyko, potrafią je odpowiednio kwantyfikować i monitorować. W innych obszarach działania przedsiębiorstw ryzyko jest częściej postrzegane w sposób intuicyjny – uważa Radziwon.

Kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, perspektywy gospodarcze dla Europy oraz jakie nowe możliwości rozwoju stoją obecnie przed CFO będą tematami szóstej edycji konferencji ACCA CFO European Summit, która odbędzie się 16 października 2013 roku. – To wydarzenie wyjątkowej rangi w skali całego regionu, jedna z trzech tego typu konferencji na świecie. Tegoroczna konferencja łączyć będzie inspirujące prezentacje z dyskusjami panelowymi – zaprasza Magdalena Hernandez, dyrektor zarządzająca ACCA Polska. CFO European Summit co roku gromadzi elitę profesjonalistów odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz wybitnych ekonomistów. Więcej informacji na cfosummit.pl

Źródło: ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants)