Certyfikaty ZBP wręczone po raz 49

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.400x155Już po raz 49 wyróżniający się polscy bankowcy otrzymali Certyfikaty Związku Banków Polskich.  Te prestiżowe stopnie zawodowe od lat przyznawane są tym  których banki  uczestniczą w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. 30 czerwca na sali Klubu Bankowca po raz pierwszy znaleźli się Certyfikowani Konsultanci ds. Finansowych - siedemnastu spośród 119 bankowców zostało wyróżnionych nowym stopniem zawodowym. Ciekawostkę stanowić może fakt, iż dyplomy Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych trafiły w ręce pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego:

Bez samokształcenia, bez kształcenia się pracowników – czy to w takiej instytucji jak Bank Gospodarstwa Krajowego, czy też w innych bankach, których pracownicy byli dziś obecni – bez włożenia w to pracy tych wszystkich osób sukcesy nie będą osiągnięte. Myślę, że jest to dobry przykład, że są osoby, które chcą się kształcić, które chcą się dokształcać – w różny sposób – powiedział Marcin Michalski, Dyrektor Zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego.

Do przemian, jakie w okresie ostatnich dwudziestu pięciu lat przeszła polska bankowość – a zarazem do zaangażowania samych bankowców w budowę nowoczesnego sektora finansowego – nawiązał w przemówieniu inauguracyjnym prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz:

Pozwólcie Państwo, że – tytułem pewnego wprowadzenia – nawiążę do tego, gdzie się znajdujemy – i co nas najprawdopodobniej będzie czekać w najbliższych kilku kwartałach czy może nawet najbliższych latach. Po pierwsze, wydarzyło się coś, czego do końca nie spodziewaliśmy się. Spośród różnych systemów bankowych polski sektor bankowy okazał się jednym z najstabilniejszych w Europie, ale również i w świecie w ostatnich latach. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że nie jest to tylko zasługa regulatorów, nie jest to tylko i wyłącznie zasługa władz, ale w ogromnej mierze jest to zasługa 175 tysięcy pracowników polskiej bankowości, w tym także Państwa. (…) Za Państwa czasów dokonał się ogromny postęp w polskiej bankowości. To dzisiaj ponad 22,5 miliona rachunków bankowych dostępnych jest na polskim rynku przez Internet. (…) Dzisiaj dostęp do swoich rachunków poprzez Internet ma 1 milion 900 tysięcy polskich małych i średnich przedsiębiorstw, a korzysta z niego na co dzień ponad 1 milion 300 tysięcy. To jest ogromny sukces technologiczny. W obszarze systemu płatniczo-rozliczeniowego i systemu wymiany informacji na pewno nie musimy świecić światłem odbitym.

Bankowość to nie tylko biznes – to także, a może przede wszystkim, instytucja zaufania publicznego. Tę niezwykłą role banków we współczesnym świecie przypomniał zgromadzonym prezes ZBP:

(…) rozwiązując różne problemy ekonomiczne musimy zważać na to, jakie skutki proponowane rozwiązania ekonomiczne wywołują w warstwie społecznej. Również proponując pewne rozwiązania społeczne musimy także analizować, jaki wpływ będą miały one na sferę gospodarki. Ta społeczna gospodarka rynkowa oznacza także utrzymywanie dialogu pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Stąd zmierzam do roli banków w społecznej gospodarce rynkowej. Bo czymże jest bankowość? Jest ona szczególnym rodzajem umowy. Umowy łączącej faktycznie wszystkich obywateli naszego kraju. Jeżeli dochodzi do sytuacji kryzysowej, to wszyscy obywatele danego kraju – czy chcą, czy nie chcą – ponoszą odpowiedzialność za skutki ewentualnego kryzysu finansowego.

Tradycyjnie już, sporą część wyróżnionych Certyfikatami ZBP bankowców stanowili pracownicy sektora spółdzielczego. Do tej licznej grupy prezes Pietraszkiewicz zwrócił się ze szczególnym przesłaniem:

Przed polską bankowością lokalną, która zmieniła się ogromnie w tych 25 latach, stoi olbrzymie wyzwanie (…) Ale oprócz zmian o charakterze regulacyjnym, dostosowawczym, najistotniejszym wyzwaniem będzie poszukiwanie i budowa nowego modelu polskiej bankowości lokalnej. (…) Czy polska bankowość lokalna ma naśladować we wszystkim tak zwane banki komercyjne? Podam Państwu przykład. 64% klientów spółdzielczej bankowości niemieckiej to członkowie tych banków spółdzielczych. W Polsce odsetek klientów, którzy są jednocześnie członkami banków spółdzielczych, wynosi 10,43%. To jest zasadnicza różnica pomiędzy systemami bankowości lokalnej w Europie Zachodniej i w Polsce. (..) Kryzys pokazał, że w dobrze pojętym interesie każdego dużego i średniego kraju jest posiadanie ważnej części bankowości krajowej z kapitałem krajowym.

Na zakończenie, prezes ZBP pogratulował zgromadzonym nowych stopni zawodowych – wyrażając jednocześnie nadzieje, iż są to dla nich tylko kolejne stopnie w samorozwoju i kreowaniu kariery:

Chciałbym Państwu bardzo serdecznie pogratulować, że mimo ogromu obowiązków znaleźliście Państwo siłę i determinację, żeby czegoś tam się jeszcze pouczyć, żeby przejść te egzaminy i testy. Zachęcam Państwa, abyście dalej kontynuowali tę pracę, abyście Państwo inwestowali w siebie.

O wyjątkowym znaczeniu, jakie we współczesnym świecie mają banki – a w nich wykwalifikowane kadry – przypomniał również Włodzimierz Grudziński – pełnomocnik Zarządu ZBP do spraw kształcenia kadr bankowych i przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej:

(…) mając w zasadzie olbrzymią większość obywateli którzy są klientami banków, widzimy wyraźnie jak zmienia się rola banku w życiu społecznym. Banki już nie są instytucjami, do których się przychodzi tylko jak się chce otrzymać kredyt czy zarobić na depozytach. Codzienne działalności, codzienne operacje – powoli przechodzimy w tę fazę rozwoju, która już jest w wielu krajach zachodniej Europy, gdzie bez rachunku bankowego ludzie nie bardzo mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie – nie wynajmą samochodu, nie wynajmą mieszkania, nie potrafią zapłacić za rachunki, ponieważ tam nie przyjmuje się w takich transakcjach gotówki. To oznacza również inna odpowiedzialność bankowców. Zaczynamy odpowiadać za pewien fragment infrastruktury – trochę jak zakłady energetyczne czy ciepłownicze(…) dla nas na przyszłość to oznacza, że musimy się ciągle uczyć, zmieniać – a przed sobą mamy ludzi, którzy dowiedli, że to potrafią.

Sporym ułatwieniem dla samokształcenia i rozwoju osobistego dla pracowników sektora finansowego posiadających Certyfikaty ZBP może być wyjątkowy upominek od Centrum Prawa Bankowego i Informacji, w postaci nielimitowanego dostępu do wydawnictw Centrum zamieszczanych online. Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji  Andrzej Wolski zapewnił uczestników, że zawsze mogą liczyć na merytoryczne wsparcie w postaci najbardziej aktualnych publikacji:

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami będą otwierały się nowe perspektywy, nowe możliwości – ale i nowe wyzwania. Dlatego trzeba mieć na bieżąco aktualizowaną wiedzę. Wiedzy możemy szukać w Internecie – to jest najłatwiejsza droga. Jednak ci, którzy w tym Internecie pracują, wiedzą że czasami trudno jest otrzymać odpowiedź na pytanie, na konkretna kwestię. Dlatego też uznaliśmy z Wydawnictwami Centrum Prawa Bankowego i Informacji, ze będziemy Państwu tę wiedzę odpowiednio segregować, odpowiednio przetwarzać – i dawać Państwu aktualny przekaz. Czyli krótko mówiąc – to, czego niełatwo szukać w Internecie,  to, czego można znaleźć w podręcznikach akademickich – to właśnie będziemy starali się Państwu dostarczyć.

Szczegółowa relacja z uroczystości wręczenia Certyfikatów ZBP w najbliższym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK”.