Certyfikaty ZBP: Stopnie zawodowe dla kolejnych bankowców

Certyfikaty ZBP: Stopnie zawodowe dla kolejnych bankowców
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tradycji stało się zadość, a spółdzielcy po raz kolejny potwierdzili, iż należyte przygotowanie kadr bankowych stanowi dla nich niekwestionowany priorytet. Podczas 53. uroczystości wręczenia certyfikatów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich aż 63 z 88 przyznanych w tym roku certyfikatów trafiło w ręce przedstawicieli lokalnych instytucji finansowych

Karol Jerzy Mórawski

Wśród wyróżnionych bankowców reprezentujących sektor spółdziel­czy znalazł się jeden z pierwszych senior menedżerów ds. zarządzania procesami i jakością. To najnowszy stopień zawodowy Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP, wręczony w 2017 r. po raz pierwszy. Certyfi­kacja pracowników sektora i pojawianie się nowych obszarów weryfikacji kompetencji bankowców stanowi odpowiedź na dynamicz­ne przemiany, obserwowane w ostatnich latach na rynku finansowym. W wystąpieniu skiero­wanym do uczestników uroczystości Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Pol­skich, przypomniał, iż rewolucja ta spowodo­wana jest nie tylko bezprecedensowym tem­pem rozwoju technologii teleinformatycznych, ale również sukcesywnym przyrostem aktów prawnych i regulacji nadzorczych dla sektora bankowego. W procesie legislacyjnym, określonym przez prezesa ZBP mianem „przemysłu regulacyjnego”, niezwykle często po­mijana jest kluczowa dla bankowości lokalnej zasada pro­porcjonalności, czego efektem jest sukcesywny wzrost ob­ciążeń o charakterze biurokratycznym. W niektórych ban­kach spółdzielczych tworzone są nawet wyspecjalizowane komórki wyłącznie do obsługi zobowiązań nakładanych przez ustawodawcę i nadzór.

Takie działania nie przynoszą bankom nic poza koszta­mi – podkreślił prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, sugerując zarazem rozwiązanie optymalne dla spółdzielców. – Chcie­libyśmy, by role koordynatora wzięły na siebie banki zrzesza­jące. Pozwoli to na uwolnienie lokalnych instytucji finanso­wych od wielu uciążliwych czynności – zaznaczył.

Cyfrowe państwo szansą dla spółdzielców

Nieuniknioną konsekwencją transformacji rynku finansowego będzie bez wątpienia po­stępująca konsolidacja funkcjonujących na nim podmiotów. – Nie brakuje opinii, że mniejsze instytucje będą musiały się wyspecjalizować w ja­kimś obszarze albo łączyć siły z innymi podmio­tami – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz. W ob­liczu takiej perspektywy kluczowym zadaniem staje się zlokalizowanie obszarów mogących stać się źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej dla niewielkich lokalnych banków. Jedną z ta­kich szans jest realizowany od niedawna przez Fundację Polska Bezgotówkowa ambitny pro­jekt upowszechniania płatności elektronicznych w najmniejszych przedsiębiorstwach. Tylko w pierwszej fazie projektu do właścicieli skle­pów, kawiarni czy warsztatów rzemieślniczych trafić ma 600 tys. darmowych terminali płatniczych.

Chciałbym, aby państwo stali się pośrednikami po­między fundacją a przyszłymi akceptantami kart. To wielka szansa na umocnienie pozycji banków na rynkach lokalnych – zachęcał spółdzielców prezes ZBP. Zaznaczył, że powinni oni również uczestniczyć w realizowanym wspólnie z ad­ministracją szczebla centralnego i samorządowego procesie cyfryzacji usług publicznych, z szerokim wykorzystaniem elektronicznych platform bankowych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI