Centrum AMRON w służbie bankowości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od września 2004 r., a więc już ponad 12 lat, na rynku międzybankowej wymiany informacji o nieruchomościach działa Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami - Centrum AMRON. A może inaczej - to Centrum AMRON wykreowało - pod patronatem Związku Banków Polskich oraz przy istotnym wsparciu nadzorczym Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, Komisji Nadzoru Bankowego, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego - rynek międzybankowej wymiany informacji o nieruchomościach.

Dr Jacek Furga

prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Była to kolejna trafiona inicjatywa Związku Banków Polskich, o której warto wspomnieć przy okazji obchodów 25-lecia ZBP. Pomysł na stworzenie bazy danych AMRON zrodził się w ZBP jeszcze w roku 1999. Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania systemu udostępniania informacji gospodarczych w Polsce, ZBP dopracował się wielu rozwiązań, które pod względem jakości danych, szybkości przepływu informacji oraz bezpieczeństwa przetwarzania i transferu nie ustępują rozwiązaniom światowym.

Aktywni na rynku nieruchomości

Wiarygodna informacja o wartości nieruchomości jest kluczowym elementem budowy zaufania w relacjach pomiędzy uczestnikami rynku obrotu nieruchomościami, a dla sprawnego zarządzania ryzykiem kredytowym przez banki wręcz niezbędna. Jak wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego w znowelizowanej Rekomendacji J, nie istnieje w Polsce jeden, pełny zbiór informacji o nieruchomościach. Źródła informacji charakteryzują się dużym rozproszeniem przestrzennym i zróżnicowaniem pod względem zakresu i jakości. Jesteśmy, jako sektor bankowy, jedynym środowiskiem aktywnym na rynku nieruchomości, dysponującym własną, ogólnopolską bazą danych o nieruchomościach. Dzięki determinacji kierownictwa Związku Banków Polskich oraz zaangażowaniu ponad 6 tys. pracowników sektora bankowego, którzy w tym okresie byli użytkownikami Systemu AMRON, udało się nam stworzyć unikalną w skali kraju bazę danych o bardzo wysokiej jakości oraz wielkości zasobów. Współtworzymy najlepszą w kraju bazę danych o wartościach i cenach transakcyjnych nieruchomości AMRON.

Taką bazą nie dysponuje administracja rządowa, pomimo gromadzenia danych w 402 rejestrach przy urzędach karnych skarbowych. Samorządy gromadzą informacje o transakcjach nieruchomościami w 380 powiatowych rejestrach cen i wartości nieruchomości. Te poszczególne rejestry ze sobą nie współpracują. Nie wspominam nawet o możliwościach dostępu do ich zawartości, jak również o jakości gromadzonych w nich danych. Stworzenia ogólnopolskiej bazy danych nie udało się zrealizować ani środowisku rzeczoznawców majątkowych, ani środowisku pośredników w obrocie nieruchomościami. Poszczególne regionalne lub lokalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami prowadzą w sumie ponad 40 regionalnych baz danych. Wielu uczestników rynku nieruchomości nie chce wciąż przyjąć do wiadomości, że to nie posiadanie danych, lecz ich jakość, standaryzacja oraz umiejętność ich interpretacji, są dziś gwarancją sukcesu. We wspomnianych powyżej powiatowych rejestrach zgromadzonych jest łącznie (według dostępnych sprawozdań starostów na koniec 2014 r.) 3 738 610 cen transakcyjnych oraz 237 571 operatów. Niestety bardzo niska jakość opisu tych danych, brak ich standaryzacji nie tylko w skali kraju, lecz nawet w skali województwa, uniemożliwia ich wykorzystywanie do bardziej zaawansowanych analiz.

Baza danych Centrum AMRON to już prawie 2 mln 600 tys. rekordów. Dysponujemy ponadto liczbą ponad 600 tys. rekordów pozyskanych z powiatowych rejestrów cen i wartości nieruchomości oraz Agencji Nieruchomości Rolnych, którymi nie możemy zasilić bazy danych ze względu na ich zbyt niską jakość w zakresie opisu nieruchomości. Daje to łącznie zasób ponad 3,2 mln rekordów, które umożliwiają Centrum AMRON oferowanie bankom nie tylko prostego dostępu do danych o poszczególnych transakcjach, ale również szerokiej palety raportów i prognoz statystycznych.

Pełna i dokładna informacja

Centrum AMRON dysponuje szeregami czasowymi danych dla lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, gruntów pod zabudowę czy gruntów rolnych, umożliwiającymi nie tylko analizę trendów zmian ich cen i wartości w okresie ostatnich 11 lat, od pierwszego kwartału roku 2005. Dysponując 62 okresami badawczymi (kwartały) budujemy – we współpracy z kadrą naukową kilku uczelni – modele ekonometryczne prognozujące prawdopodobieństwo zmian wartości nieruchomości w okresach przyszłych, pozwalając bankom na wypełnianie wymogów Rekomendacji J Nr 11.

Niestety część decydentów w bankach nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jaki udało się nam wspólnie osiągnąć sukces. Pojawiają się co jakiś czas pomysły tworzenia przez banki własnych baz danych o rynku nieruchomości. I to nie tylko ze strony tych największych, które samodzielnie dysponują znaczącym udziałem w rynku kredytów hipotecznych, a tym samym dysponują znaczącą liczbą danych, lecz również ze środowiska banków spółdzielczych. Czym tłumaczyć inicjatywę działającej w Grupie BPS Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, która skierowała do banków spół...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI