nzb.kf.2016.01.okladka.314x400Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy (luty 2016):

  • System emerytalny jest dla ludzi młodych
  • Rozmowa z Rafałem Sonikiem, triumfatorem Rajdu Dakar, prezesem zarządu Gemini Holdings
  • Uniwersytet uczy myśleć: Potrzebny jest większy nacisk na współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczym na rzecz większej innowacyjności naszej gospodarki
  • Ryzykowne chybotanie bankami: Wyłączenie opodatkowania obligacji skarbowych nie zostało przewidziane w pierwotnym projekcie ustawy i pojawiło się jako wynik przyjętej poprawki
  • Rośmiemy w siłę! Sukcesywnie z roku na rok planowany jest dynamiczny rozwój programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem we wszystkich obszarach jego realizacji

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


NZB 2016/01

NZB 2016/01

Jubileusz ZBP: 25 lat minęło…

zbp.25.lat.02.400x114… od chwili, kiedy Związek Banków Polskich rozpoczął realizację swojej misji i celów nie tylko na rzecz sektora bankowego, ale także polskiej gospodarki. Jest jednym z architektów polskiego ładu ekonomicznego, wspierał najważniejsze reformy i projekty gospodarcze – począwszy od okresu transformacji na przełomie lat 80. i 90. ub. wieku, przez lata integracji europejskiej, aż po współczesne działania na rzecz innowacyjności naszego kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
NZB 2016/01

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Spotkanie koordynatorów i wykładowców programu

nzb.2016..p1.foto.009.a.400xCo wydarzyło się w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem przez ostatnie miesiące? W jakim kierunku rozwijać się będzie wspólne edukacyjne przedsięwzięcie biznesu i szkolnictwa wyższego, jakie role przypadną poszczególnym jego uczestnikom? Perspektywy na kolejne miesiące omawiano podczas spotkania Koordynatorów i Wykładowców programu NZB, które odbyło się pod koniec ub.r.

CZYTAJ WIĘCEJ
NZB 2016/01

Zarządzanie ryzykiem finansowym: Kapitał przetrwania firmy a rola banku

Realizacją europejskiej zasady „drugiej szansy” dla przedsiębiorców w Polsce jest nowe Prawo restrukturyzacyjne. Zmienia ono filozofię podejścia do restrukturyzacji firm. Celem takich postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim wsparcie działań naprawczych i pozostawienie podmiotów w obrocie gospodarczym. Nowe przepisy mają realizować strategię gospodarczą państwa, ukierunkowaną na ochronę przedsiębiorców, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how.

CZYTAJ WIĘCEJ
NZB 2016/01

Sprawy międzynarodowe: Sądy polubowne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

nzb.2016..p1.foto.057.a.400xSądy arbitrażowe stanowią istotne instytucje systemu wymiaru sprawiedliwości. Uzupełniają system sądów powszechnych rozstrzygających spory pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Dlatego sądy polubowne istnieją w de facto wszystkich rozwiniętych gospodarkach świata, a ich rola znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1