Z życia uczelni: Innowacyjność i współpraca nauki z biznesem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem rozmawiał Maciej Mitręga.

W ostatnim rankingu Global Innovation Index 2015, który określa poziom innowacyjności poszczególnych państw świata, Polska uplasowała się na 46. pozycji. Wśród państw Unii Europejskiej wyprzedzamy jedynie Rumunię. Czy mamy szansę to nadrobić?

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

– Polskie uczelnie wyższe są kuźniami talentów naukowych. Rokrocznie nasi naukowcy realizują wiele projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych, których celem jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych wdrażanych w dalszej kolejności przez przemysł. Rozwój nauki na polskich uczelniach jest na wysokim poziomie, a to m.in. za sprawą kadry naukowo-dydaktycznej, wciąż podnoszącej swoje kwalifikacje i zaangażowanej w rozwój myśli naukowej. Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci coraz częściej wyjeżdżają na staże do renomowanych zagranicznych ośrodków naukowych i firm. Naukowcy prowadzący prace w obszarze nauk ścisłych mają przy tym możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym w międzynarodowych zespołach naukowych. Ponadto uczelnie w naszym kraju mogą pochwalić się interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi, w skład których wchodzą naukowcy z różnych dziedzin naukowych, a ich wiedza i doświadczenie wzajemnie się uzupełniają. Nie bez znaczenia są również wizyty studyjne w parkach naukowo-technologicznych, a także obecność zagranicznych naukowców na polskich uczelniach, którzy chętnie dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Mamy szansę poprawić swój wynik w rankingu, choćby ze względu na nowe uwarunkowania prawne wynikające z tzw. uwłaszczenia naukowców. Jesteśmy na początku kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Środki z programów regionalnych i krajowych, a przede wszystkim z programu Horyzont 2020 mogą przyczynić się do tego, by współpraca na linii nauka-biznes w końcu zaczęła przekładać się na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Wspomniał ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI