Seminaria

Seminaria

Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej 2014

rpigwue.logotypy.organizatorzy.520x

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji serdecznie zapraszają do uczestnictwa w seminarium:

Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej

10 października 2014 r. w godz. 10:00 – 13:00
Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

Panele tematyczne:

 1. Prezentacja wyników międzynarodowego projektu badawczego Eurolob II* nt. lobbingu w Unii Europejskiej (porównanie: Francja, Niemcy, Wlk. Brytania i Polska) – prof. K. Jasiecki (IFiS PAN), prof. U. Kurczewska (SGH).
 2. Podsumowanie aktywności legislacyjnej polskich europosłów w VII kadencji Parlamentu Europejskiego – prof. S. Kasiewicz (ALTERUM), dr L. Kurkliński (ALTERUM).
 3. Doświadczenia praktyczne w reprezentowaniu polskich interesów gospodarczych w instytucjach Unii Europejskiej – J. Dróżdż (Ambasador Tytularny – Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG, W. Michałek (Ekspert BCC), prof. E. Mączyńska (Prezes PTE), dr M. Groszek (V-ce prezes ZBP)

Konferencję poprowadzi prof. A. Rychard, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

 

*Projekt „Eurolob II” to międzynarodowe badania nad reprezentacją interesów gospodarczych w Unii Europejskiej zainicjowany i organizowany przez Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Mannheim. Jego kierownikiem jest niemiecka profesor Beate Kohler-Koch, jedna z najbardziej znanych badaczek integracji europejskiej. Projekt Eurolob II charakteryzuje działania podejmowane przez organizacje pracodawców i duże firmy aktywne na forum instytucji UE w perspektywie porównującej Francję, Niemcy, Polskę i Wielką Brytanię. Rozpatrywane są zasoby, formy aktywności, narzędzia i instrumenty, a także wzory kooperacji analizowanych grup aktorów gospodarczych z państw objętych badaniem, które zostało przeprowadzone w 2012 r. Projekt stanowi kontynuację Eurolob I, który w 1999 roku obejmował Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. W kolejnej edycji do badań włączona została Polska (a personalnie prof. Krzysztof Jasiecki z IFiS PAN i prof. Urszula Kurczewska z SGH).

CZYTAJ WIĘCEJ
Seminaria

Nowy kształt upadłości konsumenckiej i projektowane prawo restrukturyzacyjne 2014

CZYTAJ WIĘCEJ
Seminaria

Szkolenie Koordynatorów i Wykładowców Programu NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM

nzb.naglowek.01.640x

Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM

20-21 maja 2014, Hotel Gromada, Warszawa

 Wśród prelegentów m.in.:

bialek.tadeusz.75x75dr Tadeusz Białek
Związek Banków Polskich
Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego

jedrzej.brand.75x75Jędrzej Brand
Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Dyrektor ds. Rozwoju SWI

cholewa.mariusz.75x75dr Mariusz Cholewa
Biuro Informacji Kredytowej
Prezes

dudek.adam.75x75Adam Dudek
Bank BPS
Przewodniczący Rady Nadzorczej

furga.jacek.75x75dr Jacek Furga
Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Prezes

grudzinski.wlodzimierz.75x75Włodzimierz Grudziński
Związek Banków Polskich
Doradca Prezesa Zarządu

mariusz.hildebrand.75x75Mariusz Hildebrand
BIG InfoMonitor
Prezes

lech.andrzej.75x75Andrzej Lech
Warszawski Instytut Bankowości
Prezes

leszoski.pawel.75x75Paweł Leszoski
BIG InfoMonitor
Koordynator ds. Projektów Partnerskich

lorek.ryszard.75x75Ryszard Lorek
SGB Bank
Prezes

malek.maciej.75x75Maciej Małek
Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Redaktor Naczelny

penczar.marta.75x75dr Marta Penczar
Uniwersytet Gdański

pietraszkiewicz.krzysztof.75x75Krzysztof Pietraszkiewicz
Związek Banków Polskich
Prezes

rozpiatkowski.patrycjusz.75x75Patrycjusz Rozpiątkowski
Biuro Informacji Kredytowej
Kierownik Zespołu ds. Działalności Edukacyjnej

szambelanczyk.jan.75x75prof. Jan Szambelańczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

zbytek.waldemar.75x75Waldemar Zbytek
Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Wiceprezes

 

Spotkanie koordynatorów to doroczny zjazd wszystkich pracowników naukowych, którzy są zarówno koordynatorami na swoich uczelniach Programu NZB (odpowiadają za stronę organizacyjną Programu NZB), jak również wszystkich pracowników naukowych, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę i materiały dostarczane przez Partnerów Programu NZB.

Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” powstał z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz jego partnerów: Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gopodarczej InfoMonitor S.A., Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Program zakłada nawiązanie bliskiej współpracy z uniwersytetami i szkołami wyższymi na rzecz poszerzania wiedzy studentów – przyszłych i aktualnych przedsiębiorców, pracowników sektora finansowego oraz menedżerów na temat zwiększania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez wykorzystywanie informacji finansowych i gospodarczych oraz nowoczesnych narzędzi e-gospodarki.

W tym roku spotkanie odbędzie się 20-21 maja 2014 r. w Hotelu Gromada w Warszawie. Będzie odbywać się równolegle z Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Tradycyjnie podczas tego spotkania organizowane jest szkolenie dla pracowników naukowych. Podczas spotkania uczestnicy będę mieli przedstawione zagadnienia związane z Systemami Wymiany Informacji ZBP, bazami BIK, bazami BIG IM, prawnymi aspektami tworzenia i wykorzystywania baz informacji gospodarczej i finansowej. Ponadto spotkanie uczestników Programu NZB to również doskonała okazja do podzielenia się doświadczeniami z realizacji Programu przez ostatni rok oraz do omówienia koncepcji rozwoju Programu.

Najważniejszym wydarzeniem tegorocznego spotkania ma być debata przedstawicieli firm infrastruktury sektora bankowego. Debata ma być okazją do wymiany poglądów pomiędzy praktykami a środowiskiem naukowym. Debata ma być też unikatową szansą dla pracowników naukowych zaangażowanych w realizację Programu NZB na zadanie pytań Członkom Zarządów firm infrastrukturalnych oraz przedstawicielom sektora bankowości spółdzielczej.

 

Zobacz:

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Seminaria

Strategiczny Wywiad Rynkowy 2014

swr.2014.naglowek.02.640x181

 Wśród prelegentów m.in.:

jan.bajno.75x75Jan Bajno
Prezes
SK Bank

jedrzej.brand.75x75Jędrzej Brand
Dyrektor ds. Rozwoju SWI
Centrum Prawa Bankowego i Informacji

mariusz.hildebrand.75x75Mariusz Hildebrand
Prezes
BIG InfoMonitor

wojciech.jablonski.75x75Wojciech Jabłoński
V-ce Prezes Zarządu
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

adam.kowalik.75x75dr Adam Kowalik
Strategic and Competitive Intelligence Professionals – SCIP Poland

waldemar.piorek.75x75Waldemar Piórek
Prezes
Warszawska Izba Przedsiębiorców

michal.rapacki.75x75Michał Rapacki
Prezes
Business Security Agency Sp. z o.o.

iwona.surdykowska.huk.75x75Iwona Surdykowska-Huk
Dyrektor Zarządzający, właściciel
InfoCredit

andrzej.wolski.75x75Andrzej Wolski
Wiceprezes
Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Wprowadzenie

Seminarium to spotkanie, w którym zostają pokazane konkretne metody, techniki i źródła jakie mogą stosować małe i średnie firmy w celu analizy i rozpoznania konkurencji na swoim obecnym rynku lub na rynku, na który zamierzają wejść.

Tematyka

Podstawowe pytania, na które szukamy odpowiedzi to:

 • Jakie są sposoby wykorzystania informacji gospodarczej dla przedsiębiorców?
 • Jaką rolę odgrywa Samorząd w procesie wymiany informacji gospodarczej?
 • Jakie są metody analizy konkurentów w biznesie?
 • Czym jest detektywistyczny wywiad gospodarczy i jakie ma zastosowanie?
 • Jak budować zaufanie i bezpiecznie prowadzić biznes wykorzystując rolę informacji gospodarczej?
 • Czym są Międzybankowe Systemy Wymiany Informacji czyli jaką funkcję może spełniać informacja gospodarcza?


 

swr.2014.stopka.02.640x150
 

CZYTAJ WIĘCEJ
Seminaria

Strategiczny Wywiad Rynkowy 2013

swr.2013.organizatorzy.640x82

swr.2013.naglowek.640x181

Seminarium – Strategiczny Wywiad Rynkowy

Rola międzybankowych źródeł informacji w strategicznym wywiadzie rynkowym

 

 

Prelegenci/Paneliści:

bialek.tadeusz.01.75x75Tadeusz Białek
Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich

furga.jacek.01.75x75Jacek Furga
Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji

kowalik.adam.01.75x75Adam Kowalik
Menedżer zespołu strategicznego wywiadu rynkowego w EY Polska, szef polskiej sekcji SCIP Polska

kozlowski.dariusz.01.75x75Dariusz Kozłowski
Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji

nowak.rafal.01.75x75Rafał Nowak
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor

wolski.andrzej.01.75x75Andrzej Wolski
Wiceprezes Centrum Prawa
Bankowego i Informacji

Seminarium będzie spotkaniem, w którym znajdzie się miejsce zarówno na prezentacje tematyczne, jak i otwartą dyskusję w gronie specjalistów na codzień zajmujących się oceną podmiotów uczestniczących w szeroko pojętej gospodarce.

Podstawowe pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi to:

 • Czym współcześnie zajmują się profesjonaliści strategicznego wywiadu rynkowego?
 • Jakie są główne rodzaje pierwotnych i wtórnych źródeł wywiadowczych?
 • Co to jest cykl wywiadowczy i dlaczego każdy jego element ma istotne znaczenie?
 • Na czym polega i co daje analiza wywiadowcza?
 • Jakie kryteria powinien wypełniać dobry raport wywiadowczy?
 • Jakie są kluczowe kompetencje profesjonalisty strategicznego wywiadu rynkowego?
 • Jakie znaczenie i zastosowanie w strategicznym wywiadzie rynkowym mogą mieć międzybankowe źródła informacji gospodarczej? Jakie są ich zalety i ograniczenia?
 • Jakie są dostępne międzybankowe i pozabankowe źródła informacji?
 • Jak wykorzystać siłę informacji do analizy sytuacji własnej, kontrahentów oraz konkurencji?

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Tematyka:

Wprowadzenie:

 • Strategiczny wywiad rynkowy – dr. Adam Kowalik, Strategic and Competitive Intelligence Professionals – SCIP Poland
 • Międzybankowe Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich:
  • Wycena nieruchomości elementem procesu zarządzania ryzykiem – System AMRON Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji
  • System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE i BANKOWY RJESTR – Zespół Systemów Wymiany Informacji Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 • Między- i pozabankowa wymiana informacji:
  • Funkcje biur informacji gospodarczej w obrocie gospodarczym – Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich
  • Możliwości korzystania z danych gospodarczych do oceny i budowania wiarygodności finansowej przedsiębiorców oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – BIG InfoMonitor

 

Do pobrania:

 

Rejestracja:

 

Informacje szczegółowe:

Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne dla zaproszonych przez organizatorów przedstawicieli firm oraz środowisk naukowych zajmujących się analizą danych rynkowych. Prosimy jedynie o potwierdzenie przybycia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub przysłanie zgłoszenia na adres: e.pilecka@wydawnictwocpb.pl.

Szczegółowe informacje o programie i warunkach uczestnictwa uzyskają Państwo pod numerami telefonów:

 • (22) 629 18 75
 • (22) 627 59 64

swr.2013.stopka.640x226

 

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1