Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

I Forum Technologii Banków Spółdzielczych 2009

forum.technologii.bankow.spoldzielczych.logo.01.299x

I Forum Technologii Banków Spółdzielczych 2009

4-5 czerwca 2010 r., Hotel Gromada w Warszawie

Duża Informatyka w małym banku / Informatyzacja – szanse i bariery

Sektor bankowości spółdzielczej rozwija się bardzo dynamicznie i jak mało która branża potrzebuje nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Dorównanie, a często wyprzedzenie konkurencji na rynkach lokalnych wymaga ciągłych inwestycji w nowoczesne technologie. Forum Technologii Banków Społdzielczych dało przedstawicielom sektora możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zastosowań standardów technologicznych w bankowości oraz zapoznania się najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w bankach na całym świecie.

Podczas obrad dwudniowego Forum odbyło się aż 7 paneli dyskusyjnych, spotkań z przedstawicielami instytucji i organizacji infrastrukturalnych oraz firm usługowych działających dla sektora bankowości spółdzielczej. Prezentowane były eksperckie rozwiązania z zakresu obrotu bezgotówkowego, urządzeń samoobsługowych, instrumentów płatniczych i e-outsourcingu, dostępu i wymiany informacji w sektorze bankowym i poza nim, jak również efektywnej dystrybucji produktów finansowych.

W spotkaniach uczestniczyło ponad 250 osób z blisko 170 Banków Spółdzielczych oraz kilkudziesięciu ekspertów. Podczas uroczystej gali wręczone zostały również nagrody Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”, prowadzonego przez Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy (NBS: www.alebank.pl).

 

Prestiżowe nagrody miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”:

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie oraz Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku zostały laureatami nagród głównych w rankingu miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Uroczystość wręczenia statuetek oraz honorowych certyfikatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” odbyła się podczas dwudniowego Forum Technologii Banków Spółdzielczych, które zorganizował Związek Banków Polskich przy współpracy zrzeszeń Grupy BPS w Warszawie, SGB w Poznaniu oraz MR Banku w Warszawie. Partnerem strategicznym forum było Biuro Informacji Kredytowej. Przedstawiciele najlepszych polskich banków spółdzielczych rozmawiali o wyzwaniach związanych z informatyzacją zrzeszeń, usługach e-bankowości i systemach wymiany informacji związanych z zarządzaniem ryzykiem. Do udziału w siedmiu specjalistycznych panelach eksperckich zaproszono naukowców oraz przedstawicieli największych producentów oraz dostawców rozwiązań IT dla sektora bankowego.

Miesięcznik „NBS” wyróżnił 100 czołowych banków spółdzielczych w dwóch kategoriach: potencjału rozwoju (suma bilansowa, wynik finansowy netto, kredyty, depozyty, rachunki osób fizycznych i prawnych) oraz efektywności działania (dynamika wyników). Z analizy danych na koniec grudnia 2008 r. wynika, że największy potencjał ekonomiczny posiadały: KBS w Krakowie, PBS w Sanoku, BS w Białej Rawskiej, BS w Ostrowi Mazowieckiej, MBS w Wieliczce i WBS w Poznaniu. Pod względem efektywności najlepsze okazały się: P-MBS w Jedlińsku, BS w Płońsku, BS w Zgierzu, WBS w Poznaniu, BS w Limanowej, GBS w Choszcznie. Najwyższy zysk netto w sektorze wypracował Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku (13 198 tys. zł) wyprzedzając KBS w Krakowie (12 810 tys. zł) i MBS w Mikołowie (11 698 tys. zł).

Suma bilansowa Krakowskiego Banku Spółdzielczego wyniosła blisko 1,5 miliarda złotych, wolumen depozytów miał wartość ponad 1,25 mld zł, obligo kredytów 763 mln zł. Bank prowadził działalność na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego poprzez sieć 57 placówek oraz ponad 124 tys. rachunków osób fizycznych i 9,5 tys. osób prawnych. Zwycięzca w kategorii „Najefektywniejsze banki” – PM BS w Jedlińsku dysponował sumą bilansową blisko 20-krotnie niższą!

Podczas uroczystej Gali uhonorowano Jana Czesaka – wieloletniego prezesa Krakowskiego Banku Spółdzielczego, obecnie przewodniczącego Rady Nadzorczej tego banku, wybitnego polskiego bankowca i spółdzielcę.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1