Archiwum KF

FN 2011/10-12 (październik - grudzień 2011)

Redaktor Naczelny: Finansowanie Nieruchomości

fn.2011.k4.foto.003.a.150xPodczas lektury kolejnego kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” warto się zastanowić, jaki powinien być podział odpowiedzialności za rozwój rynku finansowania nieruchomości między organami rządowymi i instytucjami komercyjnymi, szczególnie instytucjami finansowymi. Analiza rynku amerykańskiego wskazuje, że portfel kredytów hipotecznych banków stanowi ok. 20 proc. PKB, zaś reszta jest w tzw. portfelu obciążającym odpowiedzialnością rząd.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2011/10-12 (październik - grudzień 2011)

Instrumenty finansowania nieruchomości: Instrumenty finansowe realizacji polityki mieszkaniowej państwa1

W minionym dwudziestoleciu transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce nie podjęto działań w celu stworzenia kompleksowego programu wspomagania budownictwa mieszkaniowego zarówno w obszarze nowego budownictwa mieszkaniowego, jak i renowacji istniejącego zasobu mieszkaniowego. Polska, zajmując jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem ilości mieszkań przypadających na statystycznego obywatela, nie podejmuje żadnych działań systemowych mających na celu poprawę istniejącego stanu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2011/10-12 (październik - grudzień 2011)

Rynek finansowania nieruchomości: Mechanizmy finansowania inwestycji mieszkaniowych w fazie rozkwitu i kryzysu gospodarczego – wnioski dla Polski

Dynamiczne wzrosty cen nieruchomości i inwestycji mieszkaniowych, a następnie ich gwałtowne spadki w Stanach Zjednoczonych i w części krajów Unii Europejskiej, które miały miejsce w pierwszej dekadzie XXI w., spowodowały wzmożoną dyskusję nad wpływem rynku nieruchomości mieszkaniowych na cykle koniunkturalne w gospodarce i rolą systemu finansowego w tym zakresie.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2011/10-12 (październik - grudzień 2011)

Rynek finansowania nieruchomości: Szczególne formy oszczędzania na mieszkanie

furga.jacek.02.150xZanim przejdę do zaprezentowania Państwu zalet systemu docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, opartego o sprawdzone w 11 krajach Europy zasady działania kas budowlanych o ponad 80-letnich tradycjach, nie mogę nie odnieść się do rozstrzygniętej właśnie kampanii wyborczej. Sama kampania, niezależnie od tego, że była – na szczęście – wyjątkowo krótka, to wypadła raczej szaro. Udało się jednak osiągnąć pełen – niestety, przygnębiający – polityczny kompromis, dotyczący sfery mieszkaniowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Horyzonty bankowości 2012: Regulacje kapitałowe a ryzyko systemowe i zapobieganie kryzysom finansowym

bank.04.2012.foto.068.a.250xStraty poniesione w wyniku obecnego kryzysu przez instytucje finansowe i gospodarki wielu krajów są bezprecedensowo wysokie. Olbrzymie wydatki niektórych państw na ratowanie systemów finansowych doprowadziły do skokowego wzrostu ich zadłużenia, a ciężar obsługi tego długu będzie stanowić istotną barierę rozwojową przez długie lata. W świetle tych zjawisk szczególnie symptomatyczne jest to, że nie ma nadal zgody co do jednoznacznej identyfikacji przyczyn kryzysu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Rynek finansowy: Optymizm i otwartość na wyzwania

bank.04.2012.foto.010.a.200xXVIII Forum Bankowe 2012 przygotowane przez Związek Banków Polskich spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony polskich finansistów. Wzięło w nim udział ponad 400 gości – od ministrów finansów, rolnictwa, ochrony środowiska oraz posłów, po prezesów NBP, KNF, BGK, szefów banków komercyjnych i spółdzielczych, aż po profesorów uczelni ekonomicznych. Dominowały dyskusje o nowej architekturze nadzoru, kolejnych obciążeniach finansowych dla sektora oraz o perspektywach rozwoju. Choć panował bynajmniej nie urzędowy optymizm, wszyscy zdawali sobie sprawę z ryzyka wpływu problemów Eurolandu na przyszły stan polskiej gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Rynek finansowy: UE walka z cieniem

Mogą przyjmować pieniądze jak banki. Mogą finansować jak banki. Ale nie mają statusu banków, więc nie dotyczą ich stosowne regulacje. Pod koniec marca Bruksela nacisnęła dzwonek alarmowy, wskazując na ryzyko systemowe działalności funduszy inwestycyjnych, hedgingowych, instytucji sekurytyzacyjnych i innych, składających się na zjawisko shadow banking. Łatwo zauważyć, że nie przestaje ono rosnąć.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Bank i Klient: Co jest barierą w rozwoju polskiej bankowości?

bank.04.2012.foto.040.a.250xRedakcja „Miesięcznika Finansowego BANK ” zadała to pytanie kilku znanym ekspertom ekonomicznym. W debacie, która odbyła się 20 marca br. w warszawskim Klubie Bankowca udział wzięli: prof. Elżbieta Mączyńska (prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), dr Lech Kurkliński (SGH), Tadeusz Ołdakowski (doradca zarządu GUS), Andrzej Wolski (członek zarządu CPBiI), dr Mariusz Zygierewicz (dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w ZBP). Z powodu szczupłości naszych łamów z konieczności prezentujemy tylko niewielki fragment tej niezwykle intrygującej dyskusji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Prezentacja: Kredytowe trendy – spada liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych

bank.04.2012.foto.042.a.250xW 2011 r. mieliśmy do czynienia z kilkoma czynnikami, które wpłynęły na rynek kredytów mieszkaniowych. Duże znaczenie miały rekomendacje wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz stopniowe wygaszanie programu „Rodzina na swoim”. Według danych pochodzących z najnowszego raportu „Kredyt Trendy”, opracowanego przez Biuro Informacji Kredytowej, w 2011 r. banki udzieliły niemal 243 tys. kredytów mieszkaniowych. Czyli o 1,3 proc. mniej niż przed rokiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 17