FN 2017/10-12 (październik-grudzień 2017)

FN 2017/10-12 (październik-grudzień 2017)

Zakupy nieruchomości komercyjnych w Polsce – formuła share deal. Opis metodologii1 Zakupy nieruchomości komercyjnych mogą przybierać różne formy: zakupy nieruchomości komercyjnych/zorganizowanych części przedsiębiorstwa (asset deal) lub zakupy udziałów/akcji spółek posiadających nieruchomości, w tym tzw. spółek celowych (share deal). Commercial Property Purchase in Poland in the form of share deal. Methodology description

Zakupy nieruchomości komercyjnych mogą przybierać różne formy: zakupy nieruchomości komercyjnych/zorganizowanych części przedsiębiorstwa (asset deal) lub zakupy udziałów/akcji spółek posiadających nieruchomości, w tym tzw. spółek celowych (share deal).

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/10-12 (październik-grudzień 2017)

Efektywność rynku kapitałowego w Polsce możliwą barierą rozwoju REIT

Inwestowanie nie jest prostym zajęciem i przynosi różne efekty, w zależności od wiedzy i umiejętności inwestora oraz rodzajów aktywów. Np. inwestowanie w akcje nie jest skuteczne i bardzo ryzykowne, jeśli nie potrafi się dobrać dobrze zdywersyfikowanego portfela. Jednocześnie zbieranie doświadczeń w zakresie efektywnego inwestowania trwa latami, co jest bardzo kosztowne.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/10-12 (październik-grudzień 2017)

Budownictwo mieszkaniowe znacznie wyprzedza akcję kredytową/ Housing construction is ahead of credit origination

Drugi rok z rzędu rośnie liczba oddawanych mieszkań, zwłaszcza przez deweloperów. Kredyty zaczęły podążać za budownictwem później, dopiero w 2017 r. i nadal rosną wolniej od liczby oddawanych do użytku mieszkań, mimo rekordowo niskich stóp procentowych. Niskie stopy powinny aktywizować zakupy mieszkań na wynajem. Hossę mieszkaniową napędzają rosnące dochody ludności i optymizm konsumentów.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/10-12 (październik-grudzień 2017)

To nie jest kraj dla starych ludzi?* Przegląd zagranicznych rozwiązań systemowych i dobrych praktyk w obszarze mieszkalnictwa senioralnego w wybranych krajach No country for old men? Review of international approaches and good practice in senior housing in selected countries

Polska jest najszybciej starzejącym się krajem UE. Osoby w wieku 65+ stanowią obecnie 16 proc. mieszkańców Polski, za niecałe 20 lat już co czwarty z nas będzie miał 65 lat lub więcej. Mimo iż liczba osób starszych dynamicznie rośnie, wciąż brakuje efektywnych rozwiązań systemowych w obszarze wsparcia i opieki, które byłyby w naszym kraju wdrażane na szeroką skalę.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1