fn.2013.k1.okladka.150x212Finansowanie Nieruchomości (styczeń-marzec 2013)

  • Warto dzielić się tym, co my już wiemy. Rozmowa z dr. n. techn. Andrzejem Bratkowskim, laureatem pierwszej edycji Nagrody Kwartalnika Finansowanie Nieruchomości "Szklane Domy".
  • Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów - warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne.
  • Nowy paradygmat finansowania budownictwa społecznego w Polsce. Implikacje dla rynku finansowego
  • Jaka szansa na boom budowlany

FN 2013/01-03 (styczeń – marzec 2013) Archiwum

FN 2013/01-03 (styczeń - marzec 2013) Archiwum

Przewodniczący Rady Programowej kwartalnika Finansowanie Nieruchomości

fn.2013.k1.foto.002.150x198Oddając do druku pierwszy w tym roku numer kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”, jesteśmy po kolejnej decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej obniżki stóp procentowych. Z pewnością decyzja ta będzie miała wpływ na zwiększenie „apetytu” inwestorów i gospodarstw domowych do nabywania nieruchmości, jednak czy długotrwała w przeszłości „dieta”nie będzie przeszkodą w szybkim pobudzeniu rozwoju rynku?

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/01-03 (styczeń - marzec 2013) Archiwum

Rynek finansowania nieruchomości: Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne* (część 1)

fn.2013.k1.foto.012.150x199Dostrzeganie prognozowanej sytuacji społeczno-ekonomicznej i demograficznej społeczeństwa oraz podejmowanie przez poszczególne kraje inicjatywy budowania szerokiej płaszczyzny służącej tworzeniu godnych warunków zamieszkiwania przez osoby w wieku emerytalnym wskazuje, iż wiele państw, zwłaszcza rozwiniętych, musi podjąć wyzwanie, jakim jest zorganizowanie systemu budownictwa dla seniorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/01-03 (styczeń - marzec 2013) Archiwum

Akademia: Nowy paradygmat finansowania budownictwa społecznego w Polsce. Implikacje dla rynku finansowego

fn.2013.k1.foto.022.b.150x199Kryzys 2008 roku plus przyczynił się do wzrostu niestabilności finansowo- -gospodarczej, co przełożyło się na ograniczoną, ze względu na rosnący deficyt budżetu państwa, realizację zadań publicznych. Polityka mieszkaniowa, jako element polityki gospodarczej rządu, jest w takich warunkach częstokroć pomijana w procesie dystrybucji środków publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/01-03 (styczeń - marzec 2013) Archiwum

Forum FN: Jaka szansa na boom budowlany?

fn.2013.k1.foto.034.150x196Wielki ruch budowlany opiera się na prawidłowej i efektywnej gospodarce nieruchomościami. Po zniszczeniach z czasów drugiej wojny światowej dał długoletni napęd gospodarce Niemiec i Francji – prawda, że przy potężnej pomocy kredytowej USA. Tak samo słynny „boom Reagana” w latach 80. ubiegłego wieku miał w rzeczywistości za napęd budownictwo, nie elektronikę.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/01-03 (styczeń - marzec 2013) Archiwum

Przegląd: Przychody BIG InfoMonitor wzrosły w 2012 roku o 37 procent

Rok 2012 był bardzo dobry dla BIG InfoMonitor. Wskazują na to parametry finansowe firmy. Przychody spółki wyniosły ponad 20,4 miliona złotych tj. o 37 proc. więcej niż w roku 2011. Zysk netto wyniósł blisko 0,94 mln zł. Dobre wyniki były możliwe m.in. dzięki wyższej sprzedaży, rozwinięciu oferty produktowej oraz intensywnym działaniom edukacyjno-promocyjnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1