fn.2010.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń - marzec 2010)

  • System AMRON na rynku nieruchomości. Rozmowa z Jackiem Furgą, przewodniczącym Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, prezesem Centrum AMRON.
  • Hedoniczne indeksy cen dla mieszkań Warszawy
  • AMRON dla rzeczoznawcy majątkowego?
  • Rekomendacje mieszkaniowe w Związku Banków Polskich

FN 2010/01-03 (styczeń – marzec 2010)

FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Rekomendacje mieszkaniowe Związku Banków Polskich

k1.fn.22.2010.foto.66.a.150x15 stycznia 2010 roku Zarząd Związku Banków Polskich przyjął Rekomendacje dotyczące działań niezbędnych do poprawy sytuacji w budownictwie mieszkaniowym. Ich realizacja ma dookreślić rolę państwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego, zapewnić długoterminowe refinansowanie kredytów hipotecznych oraz odbudować zaufanie między uczestnikami obrotu nieruchomościami, co zwiększy jego bezpieczeństwo. Przedstawiamy fragmenty tego dokumentu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Instrumenty finansowe rynku nieruchomości- elementy wyceny i analizy ryzyka

jajuga.krzysztof.01.100xCZĘŚĆ 4 INSTRUMENTY UDZIAŁOWE RYNKU NIERUCHOMOŚCI – WYCENA I ANALIZA RYZYKA Jest to kolejny artykuł z cyklu dotyczącego wyceny i analizy ryzyka instrumentów finansowych rynku nieruchomości. W pierwszych trzech artykułach tego cyklu (por. Jajuga (2009a), (2009b), (2009c)) przedstawione było zagadnienie wyceny i analizy ryzyka instrumentów dłużnych rynku nieruchomości.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: AMRON dla rzeczoznawcy majątkowego?

gorska.agnieszka.01.100xCzy AMRON może być narzędziem dla rzeczoznawcy majątkowego? Takie pytanie zadaje sobie zapewne wielu rzeczoznawców zaproszonych do współpracy z AMRON. Od wielu lat System AMRON jest bowiem tematem kontrowersyjnym w środowisku rzeczoznawców. Wśród przedstawicieli tej grupy zawodowej powstało wiele niezasadnych obaw, a nawet nie do końca prawdziwych opinii na temat Systemu, mimo wielokrotnych spotkań mających na celu prezentację zasad jego funkcjonowania oraz idei mu przyświecających.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Odwrócony kredyt hipoteczny w świetle kryzysu

wachnicka.agnieszka.01.100xKryzys finansowy wywołany rozwojem na rynku amerykańskim modelu kredytowania origin-to-distribute, ukierunkowanego na zaspokojenie potrzeb machiny sekurytyzacyjnej, w kontekście dyskusji nad niekontrolowaną ewolucją rynku kredytów subprime, doprowadził do debaty nad przyszłością i potrzebą bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych w zakresie odwróconych kredytów hipotecznych.

Pojawiają się opinie, że dalszy rozwój rynku reverse mortgage może powodować zjawiska kryzysowe podobne do kryzysu subprime, ponieważ odwrócone kredyty hipoteczne zawierają szereg cech produktów finansowych o obniżonej jakości. Artykuł ma na celu przeanalizowanie perspektyw odwróconego kredytu hipotecznego w kontekście światowego kryzysu finansowego, uwzględniając proces projektowania regulacji prawnych dla tego produktu w polskim systemie.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Trendy na rynku kredytów hipotecznych

lukasiewicz.aleksandra.01.100xOstatni rok na rynku kredytów hipotecznych upłynął pod znakiem odbudowy po załamaniu w ostatnim kwartale 2008 r., który diametralnie zmienił oferty banków i oczekiwania kredytobiorców. O ile w połowie 2008 r. można było oczekiwać marży w złotych nawet poniżej 1 p.p., a we franku szwajcarskim w przedziale 1-1,5 p.p., o tyle końcówka 2008 roku przyniosła 2-3 krotny wzrost marż. Zmieniła się też struktura walut, w jakich zaciągane są kredyty.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Polscy klienci lubią kupować produkty bankowe w oddziałach

kuc.lukasz.01.100xBanki w Polsce z każdym rokiem coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w elektronicznych kanałach dystrybucji. W związku z tym, co jakiś czas, jak bumerang powraca pytanie, czy oddziały stracą rolę kluczowego kanału dystrybucji na rzecz bankowości internetowej. Badania częstotliwości i sposobu wykorzystania rodzimych oddziałów bankowych, przeprowadzone przez Deloitte w Polsce i Belgii wskazują, że pozycja oddziału jest wciąż niezagrożona. Oddział pozostaje głównym kanałem dystrybucji, szczególnie w zakresie złożonych produktów bankowych. Wśród klientów najbardziej sceptycznych wobec zakupu produktów bankowych przez internet, są osoby planujące zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Akademia: Cykle na warszawskim rynku nieruchomości mieszkaniowych

laszek.jacek.01.100xaugustyniak.hanna.01.100xwidlak.marta.01.100xRynki nieruchomości, w tym mieszkaniowych, rozwijają się cyklicznie, a kumulacja napięć może spowodować, że cykl przekształci się w kryzys nieruchomościowy. Analiza historyczna pokazuje, że jakkolwiek istnieje wiele czynników, które nakładając się, powodują cykle i kryzysy, to jednak podstawowe znaczenie ma znany problem rynku nieruchomości, jakim jest sztywna krótkookresowo podaż i zmienny popyt.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Raporty: Związek Banków Polskich : Raport AMRON-SARFIN

k1.fn.22.2010.foto.66.a.150xamron.01.100x(…)Kolejny raport stanowi podsumowanie roku 2009, opracowane przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami oraz Komitet ds. Finansowania Rynku Nieruchomości Związku Banków Polskich.(…) W roku 2009 nastąpił spadek wszystkich wskaźników. Według GUS liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, zmniejszyła się o 18 proc. i wyniosła niecałe 143 tys. Spadek liczby pozwoleń na budowę wydanych w roku 2009 był jeszcze większy i wyniósł ponad 22 proc. – w omawianym okresie wydano niespełna 179 tys. pozwoleń na budowę nowych mieszkań. Najmniejsze zmiany odnotowano w liczbie oddanych do użytkowania mieszkań i domów jednorodzinnych – oddano ich w sumie ponad 160 tys., co stanowi spadek jedynie o 3,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Rynek finansowania nieruchomości:Hedoniczne indeksy cen mieszkań dla Warszawy

widlak.marta.01.100xtomczyk.emilia.01.100xW latach 2005-2007 na rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce miał miejsce gwałtowny wzrost cen. Jego skala była, jak dotąd, najwyższa w Polsce i jednocześnie przewyższyła inflację cenową na innych, europejskich rynkach mieszkaniowych. Kolejne lata, 2008-2009, przyniosły stopniową stabilizację popytu, podaży, a w konsekwencji także umiarkowaną korektę cen.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1