Sprawozdania: Sprawozdanie z działalności komitetu ds. finansowania nieruchomości w 2009 roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Aktywność Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich w 2009 roku koncentrowała się na wspieraniu zwiększania dostępności usług bankowych dla ludności oraz wypracowania propozycji stabilizacji rynku finansowania nieruchomości w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce.

Michał Wydra
Sekretarz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP

19 stycznia 2009 roku,

na Sprawozdawczo-Wyborczym Ogólnym Posiedzeniu KdFN zatwierdzono sprawozdanie z działalności Prezydium za okres 2006-2008 i wybrano nowe Prezydium oraz Przewodniczącego Komitetu, którym został Jacek Furga.

Prezydium oraz Komitet na bieżąco analizuje i konsultuje z bankami projekty rozwiązań ustawowych i programów zgłaszanych przez rząd: rachunku powierniczego, dyrektywy konsumenckiej, odwróconej hipoteki, ustawy o finansowym wsparciu rodzin oraz pomocy bezrobotnym spłacającym kredyty mieszkaniowe.

DZIAŁAJĄ GRUPY ROBOCZE

 • Zespół ds. aktualizacji standardu zawodowego rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby banków
 • Zespół ds. poszerzania zasobów informacyjnych w ramach SARFIN
 • Zespół ds. kredytu konsumenckiego
 • Zespół ds. ratingu nieruchomości
 • Zespół ds. Covered bonds
 • Zespół ds. ubezpieczeń kredytów hipotecznych.

ANALIZOWANE SĄ PROJEKTY

 • Ubezpieczenia kredytu hipotecznego – Związek Banków Polskich zwrócił się z propozycją roboczego spotkania z przedstawicielami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów, którego celem miałaby być dyskusja pozwalająca na przygotowanie i zaproponowanie instrumentów minimalizujących skutki ewentualnej zmiany sytuacji makroekonomicznej i jej konsekwencji dla rynku finansowania nieruchomości z uwzględnieniem stosowania ubezpieczeń, gwarancji dla kredytów hipotecznych.
 • Indeks dostępności Kredytowej – Stworzono koncepcję budowy Indeksu Dostępności Kredytowej dla Polski i województw w podziale na oprocentowanie wg rodzaju waluty, LTV, minima socjalne, średnie zarobki brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej klienta. Wstępne wyniki były opublikowane na łamach kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”.
 • Rating nieruchomości – Komitet podjął działania zmierzające do przygotowania propozycji jednolitej metodologii ratingu nieruchomości. Cel to pomoc dla banków w spełnieniu wymogów II Bazylejskiej Umowy Kapitałowej przewidującej konieczność budowy systemów ratingowych dla projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza dla projektów realizowanych w formule spółek celowych. Zostały już zebrane wypełnione ankiety, które rozesłaliśmy do banków. Trwa przygotowanie modelu takiego ratingu. Będzie on opiniowany przez banki.
 • Odwrócony kredyt hipoteczny – ZBP zainicjował prace eksperckie nad tzw. odwróconym kredytem hipotecznym. Uzyskano opinię prawną prof. UJ Jerzego Pisulińskiego. W Ministerstwie Finansów powołany został zespół roboczy, który opracuje założenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI