eds.2014.okladka.284x400Europejski Doradca Samorządowy 2014:

  • Raport 2014: Finansowanie rozwoju 2020
  • Rewitalizacja miast w perspektywie finansowej 2014-2020: Rewitalizacja miast jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnej perspektywy finansowej. Ponad 20 proc. powierzchni polskich miast jest dotkniętych zjawiskami degradacji. Ujęcie rewitalizacji jako kompleksowego, interdyscyplinarnego procesu przemian ukierunkowanego na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu to efekt długoletniej debaty i praktyki polskich miast.
  • Jak zatrzymać nadmierne zadłużanie się samorządów? Zadłużanie się samorządów jest zjawiskiem niepożądanym i należy minimalizować jego negatywny wymiar. Choć ocena deficytu zależy w jakimś stopniu od celu, na jaki dług został zaciągnięty i realnej możliwości jego spłaty, zadłużanie się musi respektować zasadę solidarności międzygeneracyjnej.

EDS 2014

EDS 2014

Raport: Nowoczesne sposoby wspierania przedsiębiorczości – teraz na wyciagnięcie ręki

eds.2014.foto.023.400xDla nowo powstających podmiotów istotne znaczenie ma przede wszystkim finansowanie działalności i utrzymanie płynności. Podmioty już obecne na rynku natomiast oczekują innowacji w zakresie optymalizacji kosztów i przyspieszania procesów zachodzących w firmie. W obu przypadkach warto znać różne możliwości, aby lepiej dopasowywać je do charakterystyki prowadzonej działalności.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2014

Raport: Forum Od-nowa: Jak zatrzymać nadmierne zadłużanie się samorządów?

eds.2014.foto.081.400xZadłużanie się samorządów jest zjawiskiem niepożądanym i należy minimalizować jego negatywny wymiar. Choć ocena deficytu zależy w jakimś stopniu od celu, na jaki dług został zaciągnięty i realnej możliwości jego spłaty, zadłużanie się musi respektować zasadę solidarności międzygeneracyjnej. Zwłaszcza że nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 skłania wspólnoty do podejmowania licznych decyzji inwestycyjnych. Dla wielu samorządów alternatywą wobec zadłużenia jest nieskorzystanie z pieniędzy unijnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1