eds.2011.07.k3.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (lipiec - wrzesień 2011)

  • Temat numeru: Wiedzieć,znaczy zarabiać
    • Zarządzanie finansami w JST
    • Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych
  • Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie upowszechniania PPP w Polsce: Partnerstwo publiczno-prywatne jest skuteczną i efektywną metodą zwiększania wolumenu i jakości usług publicznych. Doświadczenia znakomitej większości krajów europejskich są tego dobrą egzemplifikacją.
  • W Gdańsku o trudnych wyzwaniach z europejskiej perspektywy Z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego i przy udziale polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim odbyła się 9 września w Gdańsku konferencja poświęcona wykorzystaniu europejskich instrumentów na rzecz zatrudnienia.

EDS 2011/07-09 (lipiec – wrzesień 2011)

EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Temat numeru: W Gdańsku o trudnych wyzwaniach z europejskiej perspektywy

Z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego i przy wsparciu polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim odbyła się 9 września w Gdańsku konferencja poświęcona wykorzystaniu europejskich instrumentów na rzecz zatrudnienia. Licznie zebrani samorządowcy z gospodarzem – marszałkiem województwa pomorskiego, członkiem Komitetu Regionów Mieczysławem Strukiem, mieli rzadką okazję wysłuchania nie tylko wielu problemowych wystąpień, ale współuczestniczenia w panelach dedykowanych wyzwaniom i szansom, jakie dla przyszłości niesie wykorzystanie potencjału instrumentów wspierających zatrudnienie i aktywizację zawodową, rozumiane jako efektywne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Temat numeru: Profil Zaufany ePUAP, czyli rozwiązanie ratunkowe

eds.2011.07.k3.foto.012.a.250xW internecie ludzie robią zakupy, przez www zarządzają swoim kontem bankowym, z sieci ściągają filmy i muzykę. Elektroniczna forma kontaktu z klientem jest dziś codziennością. Na tle wirtualizującego się świata polska administracja publiczna wygląda jak skansen. Tę sytuację ma zmienić Profil Zaufany ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Temat numeru: Dziedzictwo bywa kłopotliwe, a przyszłość kosztuje

kadziela.biernat.agnieszka.150Węgrów, miasto położone w pradolinie rzeki Liwiec, stanowiącej historyczną granicę pomiędzy Koroną a Litwą, łączy dbałość o pamięć chwalebnej przeszłości z troską o perspektywy rozwojowe i sprostanie wyzwaniom, jakie niesie bliskość stolicy kraju Warszawy. Problemy, jakie napotyka, są odbiciem spraw, które absorbują dzisiaj samorządy w małych ojczyznach na Mazowszu, ale przecież nie tylko…

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Temat numeru: Nie jesteśmy innym gatunkiem – kilka myśli o standardach

„To nie dla nas”. „My mamy inną kulturę”. „U nas to się nie sprawdzi”. „To są wymysły niemające nic wspólnego z naszą praktyką”. „Próbowaliśmy i nie działa”. Jak mantrę słyszę zewsząd te same głosy powątpiewania, te same utyskiwania i te same stwierdzenia osób, które mówią, że wiedzą wszystko i wiedzą, że cokolwiek by to nowego i innego nie było, na pewno nie jest dla nich i nic dla nich dobrego w tym nie ma.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Temat numeru: Konferencja Banku Spółdzielczego w Płońsku. Spółka zo.o. w III e.

eds.2011.07.k3.foto.035.a.200xWiadomo już, co będzie modne w nadchodzącym sezonie. Skrzętność, gospodarność i oszczędzanie – te nieco zapomniane w ostatnich latach zasady powracają do łask. Czy się przyjmą również nad Wisłą? Wszystko zależy od… nas samych – do takich wniosków można było dojść, uczestnicząc w konferencji zatytułowanej „Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych”, organizowanej przez Bank Spółdzielczy w Płońsku.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Prawo na co dzień: Actus hominis, non dignitas iudicetur. Odpowiedzialność urzędników

eds.2011.07.k3.foto.039.a.150xW preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.2 zawarte zostało zapewnienie rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych. Obywatele mają zagwarantowane prawo do właściwego, zgodnego z obowiązującymi normami traktowania przez organy państwowe, a w przypadku naruszenia tego prawa, należy im się odszkodowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Kraj: Świętokrzyskie Forum Gospodarcze : Rola i znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju gospodarczym regionu świętokrzyskiego – szanse i bariery”

eds.2011.07.k3.foto.046.a.250xW poprzednim numerze „Europejskiego Doradcy Samorządowego” szeroko dyskutowano innowacje będące motorem napędowym gospodarki, poprawiające jakość naszego życia, niosące ze sobą potencjał nieograniczonych możliwości. Tym razem rzecz dotyczyć będzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Prezentacja: Nowa jakość informacji o lokalnym rynku nieruchomości

Zamiast wstępu

Historia tworzenia systemu gromadzenia informacji o nieruchomościach w Polsce zaczyna się w pierwszej połowie XIX w., kiedy to powstały pierwsze katastry gruntowe (później również budynkowe), czyli zbiory materiałów dotyczących nieruchomości, w tym mapy oraz rejestry gruntowe zawierające informacje o użytkownikach/właścicielach1.

CZYTAJ WIĘCEJ
0001
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Doradzamy i informujemy: Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej opracowała raport pt. „Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny”, dotyczący przygotowania i wdrażania Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Zawarta w raporcie analiza pokazuje, że w porównaniu z innymi krajami UE, system rozwiązań prawno-administracyjnych przyjęty przez Polskę jest jednym z najbardziej skomplikowanych i kosztownych. Szacowany koszt opracowania samych planów zadań ochronnych dla poszczególnych obszarów sieci w Polsce wyniesie ok. 60 mln zł. Roczne koszty utrzymania sieci w Polsce to wydatek rzędu 115 mln euro, zaś realne koszty mogą osiągnąć nawet 400 mln euro.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Doradzamy i informujemy: PCM, czyli europejskie przedszkole

eds.2011.07.k3.foto.058.a.2Wchodząc w erę funduszy europejskich, w tym z perspektywy lat 2007-2013 oraz przyszłych lat, należy zdać sobie sprawę, że jako beneficjenci musimy zastosować prawidła i reguły UE celem należytego zaplanowania i przygotowania naszych projektów. Jest to kwestia związana z pewnym cyklem profesjonalnego zarządzania projektem przez beneficjenta – zwykle przez sektor publiczny, ale także i prywatny. PCM jako schemat narzędzi metodycznych wspierających procesy planowania i zarządzania projektami UE stał się więc normą i wytyczną dla beneficjentów.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Doradzamy i informujemy: Biznes to nie gra w ruletkę

europejska.grupa.doradcza.01.150xJohn C. Maxwell, jeden ze znanych na świecie ekspertów w dziedzinie przywództwa, stwierdza, że prawdziwi zwycięzcy traktują problemy, konieczność wprowadzania zmian jak wyzwania. Ta postawa jest jedną z tych, która determinuje ich sukces. Zmiany to nierozłączna część życia firmy. Niektóre są powodowane przez zarządzających, niektóre wymuszone przez rzeczywistość rynkową. Jedno jest pewne – są nieuniknione. Jak zarządzać procesem ich wprowadzania, by firma zyskała jak najwięcej? Jakich błędów nie popełniać? Jak przygotować do nich członków zespołu i wreszcie, czym jest zarządzanie zmianą – o tym i innych zagadnieniach dotyczących tego zjawiska opowiada Andrzej Tokarski, prezes Europejskiej Grupy Doradczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Doradzamy i informujemy: V Edycja Programu Youngster. Dodatkowe lekcje angielskiego w wiejskich gimnazjach

europejski.fundusz.rwp.01.150x150Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna 5. edycję programu dodatkowych zajęć języka angielskiego pod nazwą Youngster. W roku szkolnym 2011/2012 z programu skorzysta ponad 4000 uczniów z 145 szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. W zbliżającym się roku szkolnym do programu dołączy 49 nowych szkół z 28 gmin. Roczny koszt programu Youngster to ok. 1,8 mln zł. Celem program Youngster jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich w zakresie nauki języka angielskiego. Fundacja EFRWP w ramach programu finansuje podręczniki, pomoce dydaktyczne do biblioteki, program szkoleń dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów, a także połowę lub całość wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Prezentacja – System Dokumenty zastrzeżone: W II kwartale 2011 r. oszuści próbowali wyłudzić z banków ponad 149 mln zł!

Zagubienie lub utrata dokumentu tożsamości może mieć dla właściciela przykre konsekwencje. Takiej sytuacji w żadnym wypadku nie należy lekceważyć, trzeba przy tym pamiętać, że zgłoszenie zdarzenia wyłącznie na policji nie wystarczy, aby ustrzec się przed wachlarzem przestępstw polegających na wykorzystaniu cudzej tożsamości. Każdy, kto zgubił dokument lub komu został on skradziony, powinien dla własnego bezpieczeństwa i ochrony mienia jak najszybciej zgłosić to w banku, w Systemie DZ.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Unia: Priorytety w kontekście energetycznego dialogu UE-Rosja

eds.2011.07.k3.foto.066.a.150x1 stycznia 2009 r. Rosja kolejny raz zakręciła kurek z gazem na Ukrainę. Decyzja ta była skutkiem braku porozumienia dotyczącego cen surowca. W wyniku kryzysu Rosja wstrzymała dostawy błękitnego paliwa aż do 10 państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Węgry i Włochy) oraz Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Macedonii, Mołdawii, Serbii.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Unia: III Europejski Kongers Gospodarczy

europejski.kongres.gospodarczy.150xEuropejski Kongres Gospodarczy organizowany w Katowicach w ciągu zaledwie trzech lat stał się najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie Środkowej. Podjęto tematy istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy: konkurencyjna gospodarka Starego Kontynentu i nowy ład UE, problemy Europy Środkowej, pakiet klimatyczny UE i jego wpływ na gospodarkę. Rozmawiano o wspólnej polityce energetycznej Unii, o innowacyjności oraz o zależnościach między rozwojem gospodarki, regionów i miast.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Refleksje inwestora: Kryzys iluzji

eds.2011.07.k3.foto.083.a.200xWszystkie media pełne są informacji, że kryzys finansowy, że kryzys gospodarczy, że druga fala kryzysu, że następny etap itd. Mądre głowy w TV, w blogach medytują nad CHF, nad deficytem USA i nad obniżeniem przez S&P ratingu USA z AAA na AA+. Usilnie chcemy widzieć kryzys jako coś, co zależy od władz monetarnych, czyli od banków centralnych, a także od ministrów finansów, a nawet od agencji ratingowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2