NBS 2018/05

NBS 2018/05

Redaktor Naczelny: Drzwi szeroko otwarte

Zamykając ubiegłoroczną edycję naszego Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”, zapowiedzieliśmy zmianę jego formuły. Również za sprawą głosów samego środowiska. W końcu od roku 2006, a więc od pierwszej jego edycji sporo wydarzyło się w samym sektorze oraz w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. To zresztą temat na osobne rozważania przekraczające ramy właściwe dla artykułu wstępnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

Krajowy Ranking „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”: Laureaci tegorocznej edycji rankingu

Zmienione zasady wyboru laureatów tegorocznej edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” oznaczają, że w poszczególnych kategoriach mamy podwójnych zwycięzców – instytucje uczestniczące w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS oraz w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB. Oto, krótkie z konieczności, opisy tegorocznych laureatów rankingu.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP: Przygotowujemy się

Nowe regulacje i rozwiązania na rynku usług obsługi gotówki w praktyce banku spółdzielczego – taki był główny temat seminarium zorganizowanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Polską Organizacją Firm Obsługi Gotówki. Przeznaczono je dla pracowników zarządzających gotówką w bankach spółdzielczych: naczelników wydziału kasowo-skarbcowego, skarbników, osób odpowiedzialnych za obsługę gotówki (w tym bankomatów).

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP – Diebold Nixdorf Sp. z o.o.:Rynek bankomatowy w świetle Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP

1 lipca 2018 r. to bardzo ważna data, która przyniesie istotne zmiany w zakresie obsługi gotówki przez banki. Wszystko za sprawą wchodzącego w życie Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego, dotyczącego sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet. Polskie zarządzenie stanowi odzwierciedlenie regulacji wydanych przez Europejski Bank Centralny i ma dostosować działające w naszym kraju banki do ogólnoeuropejskich przepisów.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP – Poczta Polska S.A. : Poczta Polska – zaufanie dzięki doświadczeniu

Bezpieczeństwo, zaufanie i stabilizacja – to główne cechy, na jakich powinno opierać się dobrze zarządzane przedsiębiorstwo. Szczególnie jest to istotne w przypadku firm, którym powierzany jest majątek. Minimalizowanie ryzyka, które dotyczy czyjegoś mienia czy biznesu, decyduje nie tylko o zaufaniu klientów, ale również o pozycji danej firmy na rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

Diners Club: Szeroki wachlarz kart dla klientów Twojego banku spółdzielczego

Kompleksowe ubezpieczenie podróży zagranicznej, udogodnienia na lotniskach, atrakcyjny program lojalnościowy, liczne promocje, przynależność do prestiżowego klubu, korzystne warunki finansowania dla klientów- współpraca z Diners Club Polska to dla banków spółdzielczych szansa na szybkie wzbogacenie oferty dla klientów i pozyskanie dodatkowego źródła dochodów bez wysiłku i dodatkowych kosztów.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

Centrum AMRON: Dobrowolna sprzedaż nieruchomości celem programu Platformy Wsparcia Kredytobiorców

22 lipca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017, poz. 819). Oprócz określenia ram i zasad związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych – za sprawą artykułu 35 wniosła również jedną nowość w kontekście windykacji i odzyskiwania przez banki swoich wierzytelności, a mianowicie prawo klienta do dobrowolnej sprzedaży nieruchomości w okresie minimum 6 miesięcy w przypadku fiaska postępowania restrukturyzacyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

Banki Spółdzielcze: Właściwie odpowiedzieć na sygnały rynku

Łączenie oferty ubezpieczycieli i banków stanowi dla tych ostatnich działalność o charakterze perspektywicznym – takie stanowisko od dłuższego czasu niezmiennie prezentuje około 80% polskich bankowców. Optymizm pracowników sektora finansowego odnośnie bancassurance utrzymał wysoki poziom pomimo gwałtownych zmian regulacyjnych, które na przestrzeni minionych czterech lat dotknęły sprzedaż polis za pośrednictwem kanału bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

Concordia Ubezpieczenia: Innowacje bankowo-ubezpieczeniowe

Od blisko dwóch lat Concordia Ubezpieczenia inwestuje intensywnie w rozwój infrastruktury informatycznej. Platforma do sprzedaży ubezpieczeń na odległość, direct i specjalny moduł ubezpieczeniowy zintegrowany z bankowym systemem Case Pro – to kolejne, po aplikacjach „Mobilne Szkody – Concordia” czy „Concordia Aztec Reader”, rozwiązania widoczne dla klientów i pośredników Concordii. Ubezpieczyciel wierzy, że podjęte inwestycje oraz projekty integracyjne w pełni przysłużą się realizacji wspólnych celów biznesowych na linii bankowo-ubezpieczeniowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

IT – Fortinet: Wyzwania cyberbezpieczeństwa dla sektora finansowego

Instytucje finansowe, które wprowadzają nowe rozwiązania cyfrowe, muszą być przygotowane na rosnące ryzyko wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa i ataków. Właściwa kwestia brzmi nie czy, ale kiedy taki incydent będzie miał miejsce. Najważniejsze staje się zatem opracowanie odpowiednich mechanizmów obrony z możliwością przeciwdziałania atakom. Cyberprzestępcy przy ich realizacji wykorzystują luki w zabezpieczeniach, stosując przy tym coraz bardziej złożone scenariusze działań.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

IT BPS Sp. z o.o.: Skoncentruj się na biznesie, my zadbamy o sferę IT

Digitalizacja rynku finansowego konsekwentnie nabiera tempa. Rosnące oczekiwania klientów, coraz silniejsza presja konkurencyjna, bezprecedensowa fala nowych regulacji – aby sprostać tym wyzwaniom, należy dysponować aktualnym środowiskiem teleinformatycznym. Dla niewielkich banków spółdzielczych, o zasięgu lokalnym i relatywnie niewielkiej sumie bilansowej, nabycie takowych systemów na własną rękę stanowić może zadanie ponad siły.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/05

IT – IMPAQ: Więcej niż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Konieczność realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji, stała się dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. doskonałą okazją, by zwiększyć funkcjonalność i bezpieczeństwo wykorzystywanych systemów informatycznych. Zarząd banku podjął decyzję o zakupie systemu kdPrevent, który wspomaga przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innym nadużyciom w tym AntiFraudHub w części dotyczącej zapobieganiu wyłudzeniom kredytowym. Dostawcą rozwiązania jest firma IMPAQ.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1