NBS - okładkaNowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2017):

 


Zobacz także pełne wydania pism: NBS.

NBS 2017/06

NBS 2017/06

Prawo: Udział sektora bankowego w uszczelnianiu systemu podatkowego

W ostatnim roku Ministerstwo Finansów podejmuje wiele inicjatyw, które mają służyć poprawie ściągalności podatków i zmniejszeniu skali nadużyć fiskalnych w gospodarce. Działania te są związane z dążeniem rządu do zwiększenia należnych państwu dochodów budżetowych z podatków, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, i w ten sposób przyczynienia się do poprawy stanu finansów publicznych oraz znalezienia środków na finansowanie programów uznanych przez rząd za priorytetowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/06

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Spółdzielcy w czasach rewolucji cyfrowej: albo razem, albo…

Intensyfikacja współpracy pomiędzy poszczególnymi bankami w ramach grupy i wykreowanie nowego modelu podejmowania decyzji w zrzeszeniach stanowią warunki niezbędne, by polska bankowość lokalna mogła poradzić sobie z wyzwaniami współczesności, zarówno na niwie technologicznej, prawnej, jak i biznesowo-organizacyjnej. To bez wątpienia najważniejszy wniosek z tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/06

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Szansa na usprawnienia i oszczędności w banku spółdzielczym

Inwestycja w nowe technologie nie musi być postrzegana jako koszt, jeżeli wdrażane rozwiązanie pozwoli bankowi pozyskać nowych klientów. Wiemy już, że banki spółdzielcze mogą być partnerem dla administracji publicznej? Czy jednak sektor ten będzie w stanie obsługiwać globalnych klientów, którzy oczekują takiej samej oferty w każdym miejscu Polski?

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/06

Jacy jesteśmy, w jakich warunkach pracujemy?

Sukces banków spółdzielczych w realizacji ich misji zależy nie tylko od przestrzegania zasad prowadzenia biznesu bankowego, ale – przynajmniej w takim samym stopniu – od ludzi w tych bankach pracujących. Paradoksalnie jednak znacznie większą uwagę w działalności tych instytucji przykłada się do procedur bankowych i zasad ostrożnościowych niż do kompetencji pracowników i warunków, w jakich pracują.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/06

Wydarzenia – edukacja finansowa: Uczniowska debata o oszczędzaniu i inwestowaniu

Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka to także doskonała okazja, by kształtować wśród młodzieży właściwe postawy odnośnie oszczędzania i odpowiedzialnego gospodarowania własnym budżetem. Wykorzystał to Warszawski Instytut Bankowości oraz Bank Spółdzielczy w Lipnie, organizując debatę na temat oszczędzania i inwestowania z udziałem uczestników programu „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL”.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/06

Wydarzenia – TalentowiSKO: Wyróżnienia dla młodych mistrzów gospodarności

Wszyscy jesteście wygrani, niezależnie od miejsca, jakie zajęliście w naszym konkursie. Samo podjęcie tego wyzwania stanowi wystarczającą podstawę do tego, żeby mieć poczucie dobrze wykonanej pracy – tymi słowami Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, podsumował zaangażowanie laureatów, finalistów i wszystkich uczestników konkursów zorganizowanych w ramach tegorocznej edycji programu TalentowiSKO.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/06

Wydarzenia – BPS na SGGW: Smartfonizacja społeczeństwa

Bank BPS, współorganizator Akademii Banku BPS, kontynuuje cykl wykładów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ubiegłoroczne były poświęcone bankowości internetowej i mobilnej, biometrii, bankowości spółdzielczej i informatyce bankowej. W bieżącym roku mówiono o roli smartfonów w społeczeństwie – od bankowości mobilnej, poprzez bezpieczeństwo, aż do fotografii smartfonowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/06

Wydarzenia – EFRWP: Sport zamiast gier komputerowych i telewizji

Dodatkowe zajęcia sportowe w szkole i na świeżym powietrzu, ćwiczenia lekkoatletyczne oraz udział w międzyszkolnej olimpiadzie razem z gwiazdami sportu – to część atrakcji zaplanowanych dla uczestników projektu Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do aktywności sportowej, zamiast spędzania wolnego czasu przed ekranem komputera czy telewizora.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1