nbs.2016.03.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2016):

  • Wzrost czy stabilizacja? Mimo że zbliżamy się już do końca pierwszego kwartału 2016 r., więcej jest niewiadomych niż możliwych do przewidzenia ścieżek prowadzących w najbliższą przyszłość. Zakładamy jednak, że mimo wielu ryzyk związanych z rozwojem gospodarek globalnych oraz niepewnością sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, w roku 2016 nie nastąpi spowolnienie gospodarcze.
  • Raport Bancassurance
  • Strategia warunkiem efektywnej zmiany modelu biznesowego banku spółdzielczego
  • Nowe zasady naliczania i wpłat opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2016 r.
  • Podatek bankowy - wstęp do przebudowy rynku finansowego
  • Media społecznościowe w budowaniu strategii komunikacyjnej i umacnianiu relacji z klientami

NBS 2016/03

NBS 2016/03

Raport NBS: Concordia – lider bancassurance dla bankowości spółdzielczej

nbs.2016.03.foto.017.b.400xZ dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem bancassurance w bankowości spółdzielczej w Polsce. Ściśle współpracujemy z 340 bankami spółdzielczymi, agentami Concordii Ubezpieczenia. Podpisaliśmy strategiczne porozumienia o współpracy z oboma bankami zrzeszającymi, z którymi, na co dzień, dostarczamy jak najlepszą ofertę produktową do zrzeszonych banków spółdzielczych. Te osiągnięcia to efekt kooperacji wielu osób, przez ostatnich 20 lat – czyli od początku założenia Concordii. Pamiętamy, że jesteśmy firmą założoną przez banki spółdzielcze, które w latach 90. ub. wieku wykazały się dużym wizjonerstwem biznesowym i już wtedy uznały, że sprzedaż ubezpieczeń w bankach będzie się rozwijać.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/03

Fundusze unijne: Fundusz Gwarancyjny dla Innowacyjnych MŚP z udziałem bankowości spółdzielczej

Od marca br. banki zrzeszające i spółdzielcze będą udzielać proinnowacyjnych kredytów innowacyjnym mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W marcu rusza nowy program publiczny z udziałem banków spółdzielczych, podjęty w ramach rządowego programu naprawczego ds. wykorzystania środków unijnych 2007-2013. W efekcie ponad 400 mln złotych trafi w formie zwrotnej do sektora MŚP.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/03

Social media: Media społecznościowe w budowaniu strategii komunikacyjnej i umacnianiu relacji z klientami

nbs.2016.03.foto.047.a.400xBank spółdzielczy jest bankiem relacyjnym. Nie ma co do tego wątpliwości, że byt swój opiera na więziach tworzonych w obrębie zadanej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Nie mógłby istnieć, gdyby nie relacje, które tworzy z interesariuszami. Gros z nich aranżowana jest w sposób tradycyjny, jako wynikowa komunikacji interpersonalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/03

Prezentacja: Dowód osobisty to nie tylko kawałek plastiku to nasza tożsamość i miliardy złotych do ochrony w skali całego kraju

nbs.2016.03.foto.056.a.400xW 2015 r. próbowano wyłudzić aż 7,2 tys. kredytów na 253 mln zł. Stosowany nie tylko w bankowości System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE kolejny rok z rzędu bije rekordy popularności – w zeszłym roku zastrzeżono aż 130,8 tys. dowodów osobistych i paszportów. Związek Banków Polskich opublikował 24. edycję Raportu o dokumentach InfoDOK.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/03

Edukacja: Niesamolubny duch zrzeszenia

Członkowie spółdzielni, zakładając tę formę, zobowiązują się do realizowania zadań gospodarczych celem zaspokajania potrzeb wszystkich uczestników powołanego podmiotu gospodarczego. A zatem w przedsiębiorstwach spółdzielczych, poza wymiarem ekonomicznym ich działalności, niezwykle istotny jest ich wymiar społeczny, polegający na integrowaniu uczestników przedsięwzięcia wokół działania na rzecz wspólnego dobra.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1