NBS 2014/05

NBS 2014/05

Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2014”: 100 liderów sektora banków spółdzielczych

nbs.2014.05.foto.005.261x400Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie został zwycięzcą Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – edycji 2014 w kategorii „Największe banki” i zarazem okazał się wśród nich najbardziej efektywny. Laureatami głównymi w kategorii „Najefektywniejsze banki” są też Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Bank Spółdzielczy w Końskowoli.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Prezentacja: BIKSco CreditRisk 3 Nowa generacja modelu scoringowego Biura Informacji Kredytowej

Jednym z podstawowych narzędzi wspierających banki w ocenie ryzyka kredytowego klientów detalicznych są modele scoringowe. Banki budują te narzędzia we własnym zakresie lub korzystają z rozwiązań dostawców zewnętrznych. W Polsce kluczowym dostawcą zewnętrznych ocen scoringowych jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które rocznie udostępnia bankom ponad 20 mln ocen punktowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Sygnały: maj 2014

nbs.2014.05.foto.044.b.250xKONTO LOKACYJNE

Na rynku już bez większego trudu można znaleźć banki, które płacą co najmniej 3 proc. w skali roku na kontach oszczędnościowych. Open Finance uważa, że oferty te mogą z powodzeniem zastąpić krótkoterminowe lokaty, na przykład jednomiesięczne, które oprocentowane są średnio na 1,83 proc. w skali roku, czy trzymiesięczne ze średnią stawką na poziomie 2,44 proc. Eksperci radzą jednak, aby podchodzić z rozwagą do wysoko oprocentowanych rachunków oszczędnościowych, ponieważ zwykle są to oferty promocyjne, które trwają co najwyżej kilka miesięcy i dodatkowo wymagają założenia konta osobistego, często płatnego. Najwyżej oprocentowany rachunek osobisty dla przykładowego salda w wysokości 5 tys. zł oferuje Raiffeisen Polbank, który płaci 4 proc. w skali roku. Dla salda powyżej 20 tys. zł oprocentowanie spada do 1,5 proc. w skali roku. Dwukrotnie wyższy limit ustalono w BGŻOptima, gdzie klienci wpłacający nowe środki mogą liczyć na 3,5 proc. dla kwot do 40 tys. zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Prezentacja: Kompleksowa obsługa cyklu życia kredytów dzięki rozwiązaniu firmy Bonair

nbs.2014.05.foto.053.250xCasePro to autorska platforma firmy Bonair SA dedykowana bankom i instytucjom finansowym, umożliwiająca przede wszystkim efektywną obsługę spraw kredytowych – począwszy od działań przedsprzedażowych (ofertowanie, symulacja), przez obsługę wniosku, dokumentów, obsługę uruchomienia, monitoring spłat i ocenę zabezpieczeń, a skończywszy na monitoringu klienta i czynnościach związanych z windykacją należności.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Prezentacja: Informacja o saldach wyprzedzających – sposób na poprawę zarządzania płynnością finansową

OGNIVO jest usługą umożliwiającą sprawną wymianę informacji związanych z rozliczeniami pomiędzy bankami – uczestnikami systemów ELIXIR® i EuroELIXIR oraz podmiotami współpracującymi z bankami. Użytkownikami usługi, zbudowanej na zasadzie uzupełniających się modułów i systematycznie rozwijanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., są banki (komercyjne i spółdzielcze), ZUS, urzędy skarbowe, izby celne, urzędy miast, Poczta Polska oraz komornicy sądowi. Jedną z najnowszych funkcjonalności usługi OGNIVO jest moduł Informacja przychodząca o saldach wyprzedzających, który może okazać się szczególnie interesujący dla przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl maj 2014

nbs.2014.05.foto.064.a.250xUROSŁA NAM BRUKSELKA

MRiRW podało, że Polska wykorzystała 200 mld zł, tj. ponad 80 proc. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nadal jednak opóźnione są płatności w tzw. w zadaniach delegowanych (ok. 52 proc.), za które odpowiadają marszałkowie województw. Ocenia się, że od 2004 r., tj. od akcesji do struktur unijnych, Polska uzyskała netto ponad 52 mld euro. Dla porównania: Niemcy, które są największym płatnikiem netto, w tym samym okresie odprowadziły do kasy UE netto 90,6 mld euro. Do 2020 r. tylko z tytułu dopłat bezpośrednich do polskich rolników trafi 23,7 mld euro.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Prezentacja: MACIF Życie TUW – naturalny partner Banków Spółdzielczych

MACIF Życie jako Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) stawia sobie nadrzędny cel, jakim jest ubezpieczanie klientów na jak najlepszych warunkach. Ponad 50-letnia tradycja, oparta na więzi z klientami, sprawiła, że Grupa MACIF jest we Francji ubezpieczycielem pierwszego wyboru. Dzięki zaufaniu, jakim darzą ją ubezpieczeni, ochrania dziś ponad 16 milionów klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Prezentacja: Card Wizard Twój czarodziej do personalizacji kart

nbs.2014.05.foto.081.a.400xPan Stanisław z Jeleniej Góry wybierał się w podróż do Marsylii. Z ramienia swojej firmy miał podpisać kontrakt z ważnym francuskim kontrahentem, a następnie uczcić to wydarzenie wspólną kolacją z nowym biznesowym partnerem. Dodatkowo zamierzał spędzić kilka dni urlopu na śródziemnomorskiej plaży, kąpiąc się w morzu, wygrzewając na słońcu i popijając drinki z parasolką. Niestety, tuż przed wyjazdem do Poznania, skąd miał pierwsze połączenie lotnicze, skradziono mu portfel, a z nim karty: płatniczą i kredytową. Wizja wyjazdu, kontraktu i urlopu zaczęła się niepokojąco oddalać…

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

nbs.2014.05.foto.100.a.250xBRODNICA SWOIM KURSEM

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy (rok założenia 1862) w podjętej uchwale przyjęło stanowisko wobec wejścia w życie tzw. pakietu regulacyjnego CRR/CRD IV oraz istotnego ryzyka utworzenia w ramach Zrzeszenia BPS systemu ochrony instytucjonalnej. Udziałowcy zobowiązali zarząd do rozpoznania możliwości, a następnie podejmowania czynności faktycznych i prawnych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Brodnicy poza strukturą Zrzeszenia BPS.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Prezentacja: Czy jesteś pewien, że system ochrony danych Twojego banku sprosta wymaganiom przyszłości?

Dynamiczny przyrost ilości przechowywanych i przetwarzanych informacji w sektorze bankowym, wzrost wolumenów danych, coraz większa potrzeba natychmiastowego dostępu do danych z poziomu aplikacji biznesowych i urządzeń mobilnych, wymusza zmianę podejścia do zagadnienia kompleksowej ochrony i zarządzania danymi w organizacji. W jaki sposób jednak zmieniać to podejście w kontekście złożoności tradycyjnych systemów kopii bezpieczeństwa oraz wysokich kosztów związanych z utrzymaniem i rozwojem takich środowisk? Innowacyjna platforma CommVault® Simpana® może być odpowiedzią na to pytanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Prezentacja: Ponad 2000 prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2014 r.

W I kwartale 2014 r. w międzybankowym Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Polacy zastrzegli 27,3 tys. utraconych dokumentów tożsamości – tym samym wielkość bazy przekroczyła 1 mln 321 tys. sztuk. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2088 razy próbowano wyłudzić kredyty na łączną kwotę aż 134,9 mln zł – wynika z 17. edycji Raportu infoDOK, przygotowywanego przez Związek Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/05

Opinie zawieszone w sieci: maj 2014

nbs.2014.05.foto.116.a.400xKRÓTKA HISTORIA O MANIPULACJI

– Wszystko wskazuje na to, że w przypadku kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich mieliśmy do czynienia z operacją przeprowadzoną z całą świadomością przez zagraniczne banki na polskim rynku, i nie tylko polskim. Celem tych wielokierunkowych działań było doprowadzenie do sytuacji, gdy kilkaset tysięcy gospodarstw domowych będzie miało niespłacalny dług. To jest marzenie każdego banku, żeby udzielić takiego kredytu, który kredytobiorca będzie spłacał w odsetkach do końca życia, a czasem i jego spadkobiercy. Jest interesujący artykuł prof. Leszka Pawłowicza, jednego z doradców premiera Tuska, pt. „Zastąpmy WIBOR realną stopą” (…). Autor zwraca uwagę, że w sytuacji braku realnych transakcji pomiędzy bankami (a taka sytuacja miała miejsce) – stopa WIBOR nie jest ustalana w sposób rynkowy, lecz dowolny. Podobnie było na Zachodzie ze stopami LIBOR. Banki ustalały sobie same stopę, bez udziału rynku. Tam nadzór zareagował. Teraz sypią się kary. (…)

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1