Blogi

EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Unia: Buenos días Unio Europejska!

eds.2009.4(11).foto.17.a.200x1 stycznia 2010 r. przewodnictwo w Unii Europejskiej przejęła Hiszpania. Co to oznacza dla pełnej wyzwań UE oraz jakie będą skutki półrocznej hiszpańskiej prezydencji w przyszłości? Hiszpańska prezydencja przebiegać będzie pod hasłami innowacja i środowisko. Czy premierowi José Luis Rodriguez Zapatero wystarczy sił i charyzmy, aby wyprowadzić Europę z kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w?

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Nowoczesny samorząd: Opłata za parkowanie – bez biletu

eds.2009.4(11).foto.29.a.200xNa ulicach naszych miast nie widać kryzysu. Szczególnie w centrach parkowanie nastręcza ciągle wiele kłopotów. Większość z nich rozwiązują nowoczesne systemy płatności w strefach płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). Naturalnie konieczne są inwestycje. Niestety pojawia się potężna bariera psychologiczna, a w rezultacie – niemoc decyzyjna.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Źródła finansowania: Projekty w ramach regionalnych programów operacyjnych a nowa ustawa o finansach publicznych

Dla Regionalnych Programów Operacyjnych rok 2010 będzie rokiem szczególnym. To właśnie w 2010 realizacja RPO 2007 – 2013 powinna nabrać tempa, które pozwoliłoby Instytucjom Zarządzającym osiągnąć zamierzone cele i wydatkować środki przyznane im z Unii Europejskiej z zachowaniem zasady n+3.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2009.11-12 (listopad - grudzień 2009)

Komentarze: Ucieczka od dolara

W ostatnich dwóch miesiącach wiele rynków surowcowych (m.in. cukier) odnotowało imponujące stopy zwrotu. Dla innych sympatia, którą zyskiwały od początku II kwartału bieżącego roku powoli wygasa i stopniowo może zmierzać do zajmowania tzw. krótkich pozycji. Różne czynniki makroekonomiczne oddziaływać będą na wzrost zmienności cen, co stworzy ciekawe warunki dla krótkoterminowych strategii inwestycyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Źródła finansowania: Instrumenty inżynierii finansowej alternatywą dla dotacji

eds.2009.4(11).foto.45.c.200xW latach 2007-2017 w ramach programów współfinansowanych ze środków UE, w tym w regionalnych programach operacyjnych, o status pośrednika finansowego mogą ubiegać się banki, fundusze poręczeń kredytowych oraz fundusze pożyczkowe. Zarówno rynek finansowy, jak i same środowiska beneficjentów potrzebują w tym zakresie aktualnej i szczegółowej informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Raport Specjalny: Ponad 1500 samorządowców na konferencjach „EDS”

eds.2009.4(11).foto.51.a.150xSkala zainteresowania cyklem konferencji „EDS Europejskiego Doradcy Samorządowego” przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Cykl był jedną z największych, jeśli nie największą imprezą w kraju, skupiającą środowiska samorządowe w 2009 roku. Udało nam się zbudować ogromną i niezwykle skuteczną platformę porozumienia ze środowiskami samorządowymi. Duża w tym zasługa naszych patronów, sponsorów i prelegentów, którym należą się ogromne podziękowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Raport Specjalny: Ziarnko do ziarnka uzbiera się miarka

eds.2009.4(11).foto.53.a.200xEnergochłonność PKB Polski jest prawie trzy razy wyższa niż średnia w Unii Europejskiej. Wiele polskich przedsiębiorstw i samorządów ciągle nie wie, jak może zwiększyć swą efektywność energetyczną. Dla gospodarki oszczędności są paliwem napędzającym wzrost gospodarczy. Bardzo ważne jest wyrobienie proekologicznych zachowań. Zmniejszenie zużycia energii jest policzalne i odczuwalne finansowo. Niewielkie oszczędności jednego obywatela, mnożone przez miliony, dają efekty oszczędnościowe odczuwalne w skali kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Prezentacja: Zarządzanie ryzykiem – kompetencja współczesnego menedżera

Podstawowym wyzwaniem dla zarządzających współczesnym przedsiębiorstwem jest gwałtowność i zakres zmian, jakim obecnie podlega gospodarka w skali światowej (globalnej) i lokalnej. Otoczenie przedsiębiorstwa ma więc charakter turbulentny. Przemiany te sprawiają, że obok ich beneficjentów rośnie liczba „ofiar” (rynek nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar). Odpowiednio szybkie identyfikowanie oraz ocena szans i zagrożeń rozwojowych przedsiębiorstw jest niezbędnym czynnikiem optymalizacji bieżących i strategicznych decyzji, podejmowanych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Raport Specjalny: Dobre gospodarowanie

eds.2009.4(11).foto.59.a.100xŻyjemy w czasach, w których coraz więcej się mówi o oszczędzaniu. Węgiel, gaz, olej opałowy, energia elektryczna to stale drożejące nośniki energii, których ilość jest ograniczona. Jedną z najważniejszych przyczyn wysokiej energochłonności w Polsce jest brak dostatecznej świadomości kadry zarządzającej na temat roli działań na rzecz oszczędności energii.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Realizacja Inwestycji: Prawidłowe zakończenie i rozliczenie

eds.2009.4(11).foto.88.a.200xBeneficjent, który zabiera się do rozliczania projektu tuż po jego zakończeniu i dopiero wówczas zapoznaje się z podstawowymi zasadami dotyczącymi rozliczania projektów – popełnia podstawowy błąd. Co robić, aby uniknąć błędów i niedopatrzeń podczas zakończenia i rozliczania projektów? Myśleć o ich prawidłowym rozliczeniu od pierwszego dnia realizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

FN 2010/k1 (styczeń – marzec 2010)

fn.2010.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń – marzec 2010)

  • System AMRON na rynku nieruchomości. Rozmowa z Jackiem Furgą, przewodniczącym Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, prezesem Centrum AMRON.
  • Hedoniczne indeksy cen dla mieszkań Warszawy
  • AMRON dla rzeczoznawcy majątkowego?
  • Rekomendacje mieszkaniowe w Związku Banków Polskich

Polecamy także archiwalne wydania kwartalnika Finansowania Nieruchomości: Archiwum FN.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 27 Z 27