bank.2010.10.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (październik 2010)

  • Widmo podatku bankowego krąży po Polsce! Trudno pozbyć się wrażenia, że to rodzaj kary, jaką chce się nałożyć na dobrze rozwijający się sektor. Po co i w jakim celu? O zagrożeniach wynikających z tego pomysłu dla całego polskiego sektora bankowego powiedzieli nam: prof. Marek Belka, prezes NBP; Alicja Kornasiewicz, prezes Banku Pekao SA oraz znani eksperci bankowi i analitycy rynku.
  • Rekomendacja T a banki transgraniczne. Rekomendacja T zmniejsza konkurencyjność polskich banków na rzecz SKOK-ów oraz banków zagranicznych. Miała zdyscyplinować bankowców, by udzielali kredytów tylko osobom, które stać na takie pożyczki. Stała się zaś barierą w poszerzaniu akcji kredytowej i otwartą furtką dla konkurencji z Zachodu.
  • Rynki Postradzieckie. Azerbejdżan i Kazachstan to nie tylko ropa i gaz z Morza Kaspijskiego.To także dynamicznie rozwijający się rynek usług bankowych. W gospodarczym krwiobiegu obu państw krążą miliardy petrodolarów, zaś polskie firmy mają szansę na poszukiwanie nowych złóż. Co polscy bankowcy powinni wiedzieć o gospodarce i bankach tego regionu?

 

BANK 2010/10

BANK 2010/10

Bank i Klient: Departament kadr- wrzesień 2010

urbanczyk.piotr.01.a.100xPiotr Urbańczyk

Rada Nadzorcza Meritum Banku ICB S.A. powołała go na stanowisko prezesa zarządu Meritum Banku ICB S.A. Od 2009 roku był wiceprezesem zarządu w tym banku odpowiedzialnym za obszar finansów oraz administracji. Z bankowością związany jest od 1992 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w ówczesnym Banku Zachodnim (obecnie BZ WBK). Następnie w 1998 r. uczestniczył w inicjatywie zmierzającej do stworzenia struktur nowego banku – Lukas Banku. Od 2002 r.pracował w Dominet Banku, gdzie jako wiceprezes był odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/10

Prezentacja: Bankowy rejestr

Od kilku miesięcy możemy zaobserwować znaczny wzrost zadłużenia Polaków spowodowany rosnącą liczbą sprzedaży kredytów, ale i słabnącego złotego. Jak podaje Narodowy Bank Polski, w czerwcu tego roku zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych zwiększyło się o 16 mld zł.Według najnowszych danych z Raportu InfoDług (maj 2010) całkowita kwota zaległych zobowiązań wynosi 19,06 mld zł, czyli o 2,28 mld więcej niż w poprzednim kwartale. Zadłużenie w ciągu ostatniego roku wzrosło o 93 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/10

Prezentacja KIR: Droga do SWIFTNet nie musi być taka wyboista

cheetham.grazyna.01.a.100xSektor bankowy czekają wkrótce duże zmiany. Narodowy Bank Polski zapowiedział, że w ciągu dwóch lat system SORBNET zostanie zastąpiony przez SORBNET2. W nowym systemie komunikacja jego uczestników z NBP odbywać się będzie poprzez sieć SWIFTNet. Banki, które nie posiadają dostępu do SWIFT, nie muszą jednak budować w tym celu własnej infrastruktury dostępowej. Mogą skorzystać z usług Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., będącej jedynym Polsce SWIFT Service Bureau.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/10

Rynek finansowy: Kronika -wrzesień 2010

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

W związku z przewidywaną w 2011 r. wyższą niż w 2010 r. dynamiką wzrostu PKB (3,5 wobec 3 proc.) rząd oczekuje, że wyższe niż w tym roku będą dochody budżetu z podatków. W tym roku powinny wynieść 223 mld zł, w przyszłym – 242,7 mld zł (czyli o 8,8 proc. więcej). Najwięcej pieniędzy da budżetowi w 2011 r. podatek VAT – 119,3 mld zł (107,3 mld zł w obecnym roku). Dochody państwa wyniosą w przyszłym roku 273,27 mld zł. Wydatki – 313,47 mld zł. To oznacza, że budżet zamknie się deficytem 40,2 mld zł

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/10

Rynek finansowy: Wielki biznes na deptaku

bank.2010.10.foto.16.a.350x

Krynicka pijalnia – miejsce sesji plenarnych Forum.

Ponad 2300 prominentnych przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki i mediów z 60 krajów świata uczestniczyło w obradach XX Forum Ekonomicznego, zorganizowanego w Krynicy. Wśród uczestników tej prestiżowej imprezy nie zabrakło bankowców, którzy debatowali m.in. o kryzysie finansowym, przyszłości europejskiego sektora bankowego i perspektywach rozszerzeniu strefy euro.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/10

Bank i klient: Jak nie przegrać z cyfrową rzeczywistością

Problem pojawił się pod koniec ubiegłego wieku. Dynamiczny rozwój internetu, w połączeniu z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii sprawił, że przyszłość tradycyjnych oddziałów bankowych stanął pod dużym znakiem zapytania. W międzyczasie przyszedł światowy kryzys gospodarczy. Ale doświadczenia ponad dziesięciu lat pokazują, że te obawy były niepotrzebne, a w naszej przestrzeni usług finansowych jest miejsce dla jednych i drugich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/10

Opinnie: Dług sprawą (nie)honorową

solarz.jan.01.100xWśród czynników ograniczających atrakcyjność bezpośrednich inwestycji zagranicznych eksponuje się stosunek społeczeństwa goszczącego do jego długów. Jest to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. W Chinach spłata długu jest sprawą honorową. Niespłacanie długu grozi utratą twarzy, a więc śmiercią cywilną w tym społeczeństwie. Problem polega jednak na tym, że kadra kierownicza chińskich przedsiębiorstw państwowych nie uważa, że ma dług wobec obligatariuszy lub kredytodawców, wszelkich zewnętrznych dostarczycieli środków finansowych. To są długi kogoś innego, a nie osoby podpisującej kontrakt. Dług publiczny zagraniczny lub krajowy jest sierotą niemającą ani ojca, ani matki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/10

Opinnie: Jak zmierzyć sentyment rynku

rogalski.marek.05.a.100xTylko początkujący inwestor wierzy w to, że na rynkach finansowych można łatwo zarobić. Innymi słowy kupuje on wizję rynku opartego na jasnych i prostych regułkach ekonomicznych, co u bardziej doświadczonych wzbudza tylko uśmiech politowania. Bo, nie oszukujmy się, bardzo wiele zależy od psychologii tłumu, którą niektórzy próbują nazywać „sentymentem rynkowym”. Oczywiście, jak każde zjawisko tego typu, jest ono bardzo trudno mierzalne. Pozostaje tylko właściwa kontrola ryzyka.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2