BANK 2020/11

Pieniądze i wykres gospodarczy
BANK 2020/11

IT@BANK 2020 | Kompleksowa ocena RYZYKA KREDYTOWEGO

Żyjemy w czasach, w których jedyną pewną rzeczą w biznesie jest zmiana. Funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym daje zarówno potencjał do dynamicznego rozwoju, jak również może przysparzać firmom problemów w ocenie aktualnej sytuacji. Kluczowe staje się zatem trafne zidentyfikowanie zagrożeń i szans, odpowiednia ocena zaistniałej sytuacji, ustalenie strategii działania oraz ciągły monitoring.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

IT@BANK 2020 | Technologia w służbie rynku kapitałowego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wraz z izbą rozliczeniową KDPW_CCP tworzy grupę kapitałową oferującą szereg specjalistycznych usług dla sektora finansowego w szeroko pojętym obszarze post transakcyjnym. Grupa KDPW od ponad 25 lat tworzy infrastrukturę rynku kapitałowego w Polsce, będąc kluczowym dostawcą usług w zakresie rejestrowania, przechowywania, rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych. Odbiorcami usług są przede wszystkim banki, domy maklerskie, emitenci papierów wartościowych, a ostatnio także inwestorzy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

IT@BANK 2020 | Jak sektor bankowy radzi sobie w czasach VUCA?

W ostatnich miesiącach termin VUCA nabrał większego znaczenia, zyskując popularność również w kręgach biznesowych jako element koncepcji przywództwa strategicznego. Pod akronimem utworzonym od słów volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) oraz ambiguity (niejednoznaczność) kryją się cztery wyzwania, które niesie ze sobą sytuacja ekonomiczna, polityczna oraz społeczna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

IT@BANK 2020 | 15 lat 7N w Polsce Jak zmieniło się IT w bankowości w tym okresie?

W tym roku 7N obchodzi swoje 15-lecie w Polsce. Przez te wszystkie lata nawiązaliśmy współpracę z ponad 70 firmami. 7N to obecnie ponad 900 ekspertów IT. Jeden z pierwszych klientów, jakiego pozyskaliśmy po wejściu do Polski w 2005 r. działał w branży finansowej. Na przestrzeni minionych 15 lat znaczna część naszych konsultantów pracowała dla wiodących banków i instytucji finansowych w Polsce. Mieliśmy więc doskonałą możliwość obserwować, jak cyfrowe technologie zmieniają bankowość. Dziś trudno sobie wyobrazić, jak mogłaby działać bez nich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

IT@BANK 2020 | Przestań wysyłać spam do swoich klientów

Niewiele osób wie, że jedną z najważniejszych dat w najnowszej historii jest 1 maja 1978 r. Ten dzień w pewien sposób zdefiniował zasady współczesnej komunikacji. To właśnie wtedy Einar Stefferud wysłał poprzez sieć ARPANET (bezpośredniego przodka internetu) około 1000 zaproszeń na swoje urodziny. Historia zapisze tę wiadomość jako pierwszy przypadek wysłania spamu. I świat już nigdy nie będzie taki sam.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

Raport Specjalny | Covid-19 – Banki i Technologia | W jaki sposób pandemia wpłynęła na sytuację w sektorze bankowym

Wstęp Od kilku miesięcy każdy dzień z koronawirusem w tle przynosi nam coraz to nowe informacje. Niemal od początku roku media nieustannie bombardują nas zatrważającymi przekazami. Najpierw docierały do nas informacje z odległego Wuhan w Chinach, później z włoskiej Lombardii –  a z każdym dniem COVID-19 zdawał się być coraz bliżej. W marcu pojawiła się informacja o pacjencie zero w Polsce. Wirus był odległy, niewidzialny, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Liderzy podjęli wyzwanie

Technologia, integracja i relacyjność – te trzy słowa wybrzmiały najsilniej podczas tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Każde z tych sformułowań adresuje obszar kluczowy dla funkcjonowania lokalnego sektora finansowego w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach ekonomicznych, społecznych, regulacyjnych, a nade wszystko technologicznych. Właściwie odczytane wyznaczają kierunki transformacji lokalnej bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raporty WIB | Jak zewnętrzne obciążenia wpływają na rentowność i zdolność banków do kredytowania

Receptą na wzrost zdolności sektora do finansowania gospodarki, przy jednoczesnym zauważalnym wzroście jego rentowności, jest obniżenie wymogów kapitałowych. Szczególnie, gdyby towarzyszyły temu zmiany w zakresie podatku bankowego i składek na BFG – wynika z raportu naukowców Uniwersytetu Łódzkiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 3 Z 3