BANK 2019/10

Andrzej Lazarowicz
BANK 2019/10

Sekretarz Wydawnictwa: Podwójna moralność

W dziwnych zaiste żyjemy czasach, może nawet nie tyle dziwnych, co dualnych. Oto bowiem publicznie coraz więcej mówi się o moralności, a równocześnie robi równie wiele, co z moralnością nic wspólnego nie ma. Wydawałoby się, że powszechnie obowiązuje przykazanie nie kradnij, a przecie coraz więcej osób, czy organizacji, jak tylko może, przykazanie owo omija. Niby mamy własność prywatną, ale nie brakuje takich, którzy woleliby, aby była tylko własność wspólna. Coraz więcej chcemy mieć, ale najlepiej, żebyśmy nic na to nie wydawali. Niby uczestniczymy w obiegu kredytowym, ale najchętniej w jedną tylko stronę…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Rynek Finansowy – Orzeczenie nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości

Dr Przemysław Barbrich, Paweł Minkina Należy również podkreślić, że orzeczenie TSUE z 3 października 2019 r. odnosi się do konkretnych zapisów określonej umowy, nie decydując o wszystkich umowach kredytów walutowych. Te zaś mają różny charakter, a o ewentualnej abuzywności wybranych przepisów będzie decydował sąd krajowy. Jak wskazuje Związek Banków Polskich, Trybunał kolejny raz potwierdził, że ocena umowy nie powinna […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Rynek Finansowy -Rentowność banków a gospodarka

Wpływ na rozwój sektora bankowego ma wiele czynników, jego tempo określa koniunktura gospodarcza, aktywności klientów bądź charakter i wielkość tak obciążeń fiskalnych, jak i ograniczeń regulacyjnych. Znaczenie dla instytucji finansowych mają także polityka gospodarcza państwa bądź kierunki rozwoju określnych gałęzi gospodarki. Z drugiej jednak strony siła i stabilność banków bardzo często determinują możliwości rozwoju gospodarczego kraju. Jeśli zatem w okresie dobrej koniunktury gospodarczej, niskiego bezrobocia, rosnących płac oraz dostępności finansowania, rentowność banków stale spada, co przekłada się na zmniejszenie przyszłych możliwości kreowania akcji kredytowej, należy zastanowić się nad ich potencjałem w okresach możliwej dekoniunktury gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Rynek Finansowy – Kandydaci na posłów o swoich planach i zamierzeniach

Przed Polską stoi kilka znaczących wyzwań. Starzenie się społeczeństwa przy braku odpowiedniego do potrzeb zabezpieczenia emerytalnego Polaków, wzrost zagrożeń, zwłaszcza zdrowotnych, wynikających z zanieczyszczeń powietrza, nieadekwatne świadczenia socjalne, konieczność odbiurokratyzowania gospodarki i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku europejskim, wreszcie cyberbezpieczeństwo obywateli i państwa – to tylko niektóre z nich. Czterech kandydatów na posłów z pierwszymi numerami na listach wyborczych zapytaliśmy o to, co zamierzają robić jako posłowie na Sejm RP. Odpowiedzieli nam przedstawiciele Komitetu Wyborczego PSL oraz Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Rynek Finansowy: Koszty studiowania coraz wyższe Polski student nie zarabia więcej niż 2000 zł

Według tegorocznych prognoz Związku Banków Polskich, przeciętne miesięczne wydatki studenta uczącego się w dużym akademickim mieście przekroczą kwotę 2100 zł. Porównując tę sumę do wyliczeń z 2016 r., średnie miesięczne wydatki polskiego studenta wzrosną o ponad 500 zł. Połowa młodych Polaków deklaruje zarobki nie większe niż 2000 zł, a w ciągu 10 lat chcieliby zarabiać ponad 10 tys. zł na rękę. Jednocześnie 57% z nich ocenia swoją wiedzę o finansach jako raczej małą lub bardzo małą, a co czwarty student deklaruje, że w skali miesiąca nie oszczędza ani złotówki – to najważniejsze wnioski płynące z czwartej edycji raportu ZBP „Portfel Studenta”.

CZYTAJ WIĘCEJ
ubezpieczenia, tarcza
BANK 2019/10

Raport Specjalny Bancassurance: Krajobraz po IDD

Legislacyjna rewolucja w polskim sektorze bancassurance zapoczątkowana została w czerwcu 2014 r., wraz z ogłoszeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U. Ostatnim na chwilę obecną uderzeniem owego tsunami regulacyjnego dla branży ubezpieczeniowej było uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która zastąpiła akt prawny obowiązujący od roku 2003. Nowe reguły, które obowiązują na całym polskim rynku od października ub.r., stanowią w znacznej mierze transpozycje do polskich realiów postanowień unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Jak z perspektywy minionego roku należy ocenić wpływ nowych regulacji na funkcjonowanie rynku? Czy główny cel, jaki przyświecał wspólnotowym legislatorom, czyli zwiększenie poziomu ochrony klienta i dostarczenie mu produktów optymalnie dostosowanych do jego potrzeb, został osiągnięty? Na te pytania udzielili nam odpowiedzi przedstawiciele sektora ubezpieczeniowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Raport Specjalny Bancassurance: Cyfryzacja to za mało

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki sukcesywnie się zmniejsza. Wartość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w I kw. 2019 r. wyniosła 1,7 mld zł, co stanowiło zaledwie połowę środków uzyskanych z tego źródła cztery lata wcześniej. Aby odwrócić ten trend, zakłady ubezpieczeń i banki powinny w większym niż dotychczas stopniu uwzględniać ewolucję oczekiwań klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Raport Specjalny Bancassurance: PSD2 – szansa czy zagrożenie dla bancassurance?

Europejska regulacja dotycząca przenoszenia numerów wpłynęła na rynek operatorów telekomunikacyjnych. Po jej wdrożeniu można było ich zmieniać, nie tracąc przy tym starego numeru telefonu. Ta zmiana była szansą dla nowych marek na rynku telekomunikacyjnym. Czy regulacja PSD2 będzie miała podobny wpływ na rynek bancassurance? Jakie są ryzyka oraz szanse z tym związane i w jaki sposób można je zaadresować?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Raport Specjalny Bancassurance: Razem możemy więcej… także w bancassurance

Instytucje finansowe coraz częściej łączą siły, by zwiększyć przewagę konkurencyjną i dostarczyć swym klientom szerszą paletę produktów. Taką strategię realizuje dwóch znaczących graczy na rynku bancassurance – Generali Polska i Concordia Ubezpieczenia. Doświadczenia obydwu partnerów pozwoliły na wykreowanie unikatowej, kompleksowej oferty, dedykowanej zarówno bankom, jak i instytucjom pożyczkowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Bank i Klient: Energetyzujące słońce

Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się rodzajów odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie. Rynek ten ma w naszym kraju olbrzymi, ale dotąd wysoce niewykorzystany, potencjał rozwoju. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2018 r. wynosiła ok. 500 MW, a już w maju 2019 r. przekroczyła 700 MW. Jeśli trend się nie zmieni, to zakończymy ten rok na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Banki spółdzielcze – czy czas na zmianę? Jak poprawić synergie sektora?

Aby zdać sobie sprawę z potencjału tkwiącego w spółdzielczości bankowej, należy przypomnieć, iż instytucjami finansowymi wywodzącymi się z niej są tak potężne organizacje, jak Raiffeisen Bank czy Credit Agricole. Osiągnęły one ogromny sukces, korzystając ze wsparcia lokalnych banków spółdzielczych, z których każdy jest niewielki, ale łącznie mają znaczącą siłę kapitałową.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Płatności jutra dokonują się już dziś

Na wykonywanie operacji płatniczych poświęcamy coraz mniej czasu. Jeszcze w minionej dekadzie większość rachunków opłacaliśmy w oddziale banku, placówce pocztowej lub kasie dostawcy energii czy operatora telekomunikacyjnego. Dziś transakcje tego rodzaju realizowane są zazwyczaj poprzez kanały elektroniczne i mobilne. Można się spodziewać, iż wraz z dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych płatności będą wymagały od konsumentów coraz mniejszego zaangażowania, a wiele z nich dokonywać się będzie w sposób w pełni zautomatyzowany.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Białe plamy w białej księdze

Biała lista VAT, czyli elektroniczny wykaz płatników tego podatku, nie jest wolny od poważnych uchybień – alarmują przedsiębiorcy, doradcy podatkowi i przedstawiciele sektora bankowego. Czasu na poprawę funkcjonowania uruchomionego z początkiem września br. instrumentu pozostało bardzo niewiele. Już od nowego roku przedsiębiorca, który wykona płatność na kwotę ponad 15 tys. zł na rachunek nieuwzględniony na liście, nie zaliczy tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Gdy płatności to za mało…

Jednym z ważniejszych trendów na współczesnym rynku jest wykorzystywanie bankowych kanałów dystrybucji do sprzedaży produktów niefinansowych. Zjawisko to, obserwowane zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i w bankowości elektronicznej czy mobilnej, jest konsekwencją przemian dokonujących się we współczesnym świecie. Wraz z postępem technologicznym zmieniają się oczekiwania klientów sektora finansowego, co z kolei skłania banki do poszukiwania nowych nisz rynkowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2