Bank i Klient: Pożyczki nam niestraszne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konsekwentna poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych skutkuje rosnącą z roku na rok skłonnością Polaków do korzystania z finansowania bankowego. Ubiegły rok przyniósł rekordowe wyniki sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wysokokwotowych. Stabilny i pewny wzrost daje się zauważyć również w przypadku finansowania hipotecznego.

Sukcesywnie zwiększające się dochody polskich rodzin i równoczesna stabilizacja wydatków, ponoszonych w związku z utrzymaniem gospodarstwa domowego – do tego scenariusza zdążyliśmy się przyzwyczaić przez ostatnich kilka lat. Nie inaczej było w roku minionym. „Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2018 r. 1693 zł i był realnie wyższy o 4,3% od dochodu z roku 2017. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2018 r. wartość 1187 zł i były realnie niższe o 0,7% od wydatków z 2017 r., a wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1137 zł i były realnie niższe o 0,8% w stosunku do 2017 r. – informował Główny Urząd Statystyczny. Tylko na przestrzeni minionych pięciu lat relacja pomiędzy wydatkami a dochodami polskich rodzin obniżyła się o ponad 10 pkt. proc. – z 80,5% do 70,1%. Coraz większa pula wolnych środków skłania do zakupu kosztownych dóbr trwałych, korzystania z taniejącej i łatwo dostępnej oferty turystycznej czy też poprawy warunków mieszkaniowych. Aby zrealizować te zamierzenia, wiele rodzin sięga po bankowe kredyty, które dzięki rosnącym przychodom polskich gospodarstw domowych stają się dla nich coraz łatwiej osiągalne.

Dobra passa trwa

III kw. br. przyniesie pewne zaostrzenie zasad kredytowania gospodarstw domowych, zwłaszcza w obszarze produktów konsumpcyjnych. Zjawiskom tym towarzyszyć ma rosnący popyt na kredyty, w nieco mniejszym stopniu zauważalny w segmencie mieszkaniowym. Taką opinię wyrazili szefowie komitetów kredytowych 26 polskich banków, uczestniczący w przeprowadzanym przez NBP cokwartalnym badaniu rynku kredytowego. Pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku przyniosło znaczący wzrost optymizmu wśród ankietowanych bankowców w porównaniu z październikiem ub.r. i styczniem br. Respondenci wskazywali wówczas na stabilizację popytu w obszarze kredytów konsumpcyjnych i istotny spadek zainteresowania finansowaniem nieruchomości. W tym ostatnim przypadku niekorzystne wizje podyktowane były niepewnością towarzyszącą wejściu w nowy rok, która przyczyniła się do zaostrzenia kryteriów przez większość banków udzielających finansowania hipotecznego.

Obawy te okazały się całkowicie bezzasadne, gdyż pierwsze półrocze br. przyniosło ugruntowanie tendencji wzrostowej w przypadku obu kategorii produktów dedykowanych klientom indywidualnym. „Od początku 2019 r. banki obserwują rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe” – czytamy w sprawozdaniu NBP obejmującym obecny kwartał. Zwiększa się też zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi, co wskazuje na utrzymywanie się trendów obserwowanych w latach wcześniejszych. „W 2018 r. odnotowano wzrost popytu i podaży kredytów konsumpcyjnych, w rezultacie czego odnotowano rekordową sprzedaż w ujęciu wartościowym (87,2 mld zł) oraz wzrost średniej kwoty kredytu (z 8,3 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK