BANK 2019/07

Rynek finansowy
BANK 2019/07

Rynek Finansowy. Przedawnienie roszczeń: Kruczki prawne dla wierzycieli

Mija właśnie rok od wprowadzenia przepisów skracających okres przedawnienia roszczeń. Sądowa machina miele powoli i zapewne dlatego nie docierają do opinii publicznej historie o problemach z tym związanych. Zdaniem ekspertów profesjonaliści już zdążyli przygotować się do nowych wymogów, ale wcześniej czy później – wbrew intencjom ustawodawcy – nowe przepisy zaczną doskwierać zwykłym ludziom.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Temat Numeru. Audyt i Doradztwo. Usługi: Nie tylko prawo i technologie

Konsolidacja sektora bankowego sukcesywnie eliminuje kolejne pozycje z listy instytucji funkcjonujących na polskim rynku, zaś wdrażanie technologicznych nowinek często kończy się rewolucją w strukturze organizacyjnej banku. Do tego regulacyjne tsunami wcale nie zwalnia. W tak dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach współpraca instytucji finansowych z podmiotami z branży doradczej to powszechnie przyjęty standard.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Temat Numeru. Audyt i Doradztwo: Precyzyjnie sterowane śledztwo

Audyt i związane z nim usługi ewoluują. Audyt, rozumiany jako badanie, weryfikacja procesów i podejścia, przestaje być wykorzystywany. Organizacje mają bardzo dobrze przygotowane wewnętrzne jednostki, które zajmują się audytem. Sama rola i zakres usług oferowanych przez firmy doradcze też się zmienia. Organizacje są nastawione na partnerstwo, współpracę z doradcą, który zajrzy w głąb firmy, porówna ją z konkurencją, zaproponuje rozwiązania i wesprze w podjęciu decyzji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Temat Numeru. Audyt i Doradztwo. Oracle: Oracle Consulting w świetle wyzwań sektora bankowego. Innowacyjność i transformacja

Według analiz Banku Światowego, sektor bankowy od kilku lat – po globalnym kryzysie finansowym – jest stabilny. Konsekwencją ostatniego załamania rynku finansowego są ciągłe zmiany regulacyjne oraz reorganizacja modeli biznesowych w bankach. Ostatni rok przyniósł nam dyrektywę PSD2 – dotyczącą zmian w sposobie świadczenia usług płatniczych, MIFID II – służący poprawie funkcjonowania rynków finansowych oraz lepszej ochronie inwestorów, rozporządzenie RODO – dotyczące zmian w ochronie danych osobowych w kontekście rozwoju technologii, czy MSSF 9 – dotyczący m.in. zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oraz definicji modelu straty oczekiwanej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Nieruchomości. AMRON: Zmiany w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

21 kwietnia 2019 r. weszła w życie trzecia część zapisów Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Po rocznym vacatio legis obowiązywać zaczęły zapisy zmieniające ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Bank i Klient. Młodzież: Młodzi Polacy coraz wcześniej z bankiem na ty

Blisko połowa bankowców wskazuje, że młodzi Polacy zakładają pierwsze konto bankowe jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności – tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich. Jednocześnie, co podaje pracownia badawcza Kantar TNS, pierwsza aktywność bankowa jest podejmowana przez tzw. pokolenie Z (czyli osoby urodzone po 1995 r.) o wiele wcześniej, niż miało to miejsce jeszcze dekadę temu. Dziś aż 80% najstarszych nastolatków posiada już konto osobiste, podczas gdy w 2009 r. było ich jedynie 40%.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Bank i Klient. Kredyty: W ciągu dekady Polacy potroili swoje zadłużenie

Ten kto dziś ma 25 lat i przymierza się do zakupu pierwszego wymarzonego mieszkania zapewne wie bardzo mało na temat inflacji. Dzisiejsi dwudziestoparolatkowie to pokolenie wychowane w czasie, kiedy inflacja przestała być tematem rozmów w naszych domach. Poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa, najoględniej rzecz ujmując, jest niezadawalający, pieniądz jest tani jak nigdy w Polsce, więc trudno sobie zaprzątać głowę takimi sprawami jak inflacja.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Raport Specjalny. Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej. Asseco Poland SA: CUI.Ubezpieczenia impulsem do rozwoju branży bancassurance

Rynek bancassurance potrzebuje bodźca do długofalowego wzrostu. Oznacza to konieczność poprawy dwóch obszarów – wzmocnienia współpracy na linii bank-ubezpieczyciel oraz większej koncentracji na doświadczeniu klienta. Jak zatem osiągnąć ten cel i zapewnić lepszą sprzedaż usług ubezpieczeniowych w bankach spółdzielczych? Jak budować atrakcyjną ofertę, która jednocześnie pozwoli odpowiadać na nadchodzące wyzwania oraz cyfrowe trendy?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Bankowość Spółdzielcza. BPS TFI: Firmy mogą już podpisywać umowy o utworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co to oznacza dla doradców w bankach spółdzielczych?

Od 1 lipca 2019 r., zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 osób mogą podpisywać umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Co to oznacza dla klientów banków spółdzielczych? Jakie podstawowe informacje doradca bankowy powinien przekazać swojemu klientowi? Przygotowaliśmy krótki poradnik dla nich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2019. XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK: Liderzy polskiej bankowości w czasach konsolidacji

Już po raz dwudziesty czwarty przedstawiciele wyróżniających się na polskim rynku instytucji finansowych odebrali wyróżnienia, przyznane przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK”. Wzorem poprzedniej edycji rankingu, również i w tym roku organizatorzy zdecydowali się na kontynuację zmian w zasadach wyłaniania laureatów. To odpowiedź na dynamiczną ewolucję, jakiej na przestrzeni ostatnich miesięcy podlegał polski sektor bankowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2