BANK 2018/02

BANK 2018/02

Rynek Finansowy: KRONIKA – luty 2018

Wydarzenia

GUS poinformował, że PKB w 2017 r. wzrósł o 4,6% r./r., rok wcześniej było to 2,9%. Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. zmniejszyła się o 1 pkt. proc. i wyniosła 18%, wobec 18,1% w 2016 r. Popyt krajowy wzrósł realnie o 4,7%, gdy w 2016 r. o 2,2% w 2016 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,2%. Wpływ popytu krajowego na PKB w 2017 r. wyniósł 4,5 pkt. proc. (wobec 2,2 pkt. w 2016 r.), wpływ spożycia ogółem sięgnął 3,3 pkt (2,6 pkt. w 2016 r.), wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł w minionym roku 1 pkt wobec -1,6 pkt. w 2016 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/02

Rynek Finansowy: Łowcy biznesowych jeleni

„Otrzymałeś list, zawierający nowy numer rachunku do opłacania składek? Sprawdź, czy korespondencja nie pochodzi od oszustów” – apeluje do indywidualnych przedsiębiorców Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To nie pierwszy przypadek, kiedy przestępcy podszywają się pod jednostki administracji publicznej, służby skarbowe bądź ZUS, wykorzystując nieświadomość i dezorientację właścicieli mikrofirm.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/02

Rynek Finansowy: Ustawodawca nie zdążył

Regulacyjne tsunami, jakie od kilku już lat przechodzi przez europejski sektor finansowy, powoli dla ustawodawców krajowych staje się wyzwaniem ponad siły. W kilkunastu państwach członkowskich wciąż trwają prace nad implementacją kluczowej dla rynku instrumentów finansowych dyrektywy MiFID II, tymczasem – zgodnie z unijnym harmonogramem – stosowne przepisy rangi krajowej powinny obowiązywać najpóźniej od 3 stycznia br.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/02

Raport specjalny – Zarządzanie wierzytelnościami w banku: Zmiany istotne, choć nie rewolucyjne

Uchwalona przez parlament wiosną ubiegłego roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu dochodzenia wierzytelności, zwana pakietem wierzycielskim, objęła swym zakresem również przepisy regulujące funkcjonowanie biur informacji gospodarczej. Obowiązujące od 13 listopada 2017 r. prawo z jednej strony wprowadziło szereg mechanizmów usprawniających korzystanie z zasobów biur i proces przekazywania danych, z drugiej zaś zwiększyło ochronę dłużnika przed bezzasadnym wpisem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/02

Raport specjalny – Zarządzanie wierzytelnościami w banku: Pogrubiony portfel

Firmy zarządzające wierzytelnościami nie mają powodów do narzekań. Dobra koniunktura gospodarcza oraz takież dane płynące z rodzimej gospodarki sprawiają, że wzrost odnotowuje również branża zarządzania wierzytelnościami. Odzyskane przez przedsiębiorców pieniądze w naturalny sposób wzmacniają ich pozycję finansową i pozwalają na spokojniejsze działanie na rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/02

Bank i Klient: Banki znowu prymusami

Polski sektor bankowy po raz kolejny potwierdził swą pozycję lidera w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wraz z końcem minionego roku i zarazem na pięć miesięcy przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Związek Banków Polskich zakończył prace nad projektem kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe. Ostateczny kształt dokumentu zależeć będzie od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który na początku stycznia br. otrzymał projekt do konsultacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/02

Bank i Klient: Ponad 35 mln umów bankowości internetowej

Według opublikowanego właśnie raportu NetB@nk, obejmującego dane o bankowości internetowej, transakcjach bezgotówkowych, kartach i infrastrukturze płatniczej, po III kw. 2017 r. ilość umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła już 35 mln. Liczba klientów aktywnych utrzymała się na poziomie przekraczającym 15,7 mln. W minionym roku z bankowości internetowej korzystało w Polsce 40% ludności w wieku 16-74 lata – o 11 pkt. proc. mniej niż średnia unijna.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2