bank.2015.09.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (wrzesień 2015):

  • Kwadratura franka: Posłowie walcza o reelekcje, media o ogladalnosc, frankowicze o redukcje zobowiazan. Czy panstwo z kieszeni banków snansuje spłate czesci kredytów hipotecznych? Czy zagraniczni udziałowcy zaskarza Polske do miedzynarodowego sadu - a moze wycofaja kapitał z polskich banków?
  • Czy liberalizacja mechanizmu kursowego i dewaluacja juana doprowadza do nadania mu rangi swiatowej waluty rezerwowej?
  • Jak pomóc frankowiczom, nie szkodzac gospodarce?
  • Rewizja metod prostych ryzyka operacyjnego
  • Widmo MiFID II
  • Listy zastawne w koncu atrakcyjne
  • Kontynuacja spadkowego trendu
  • Chiny i Grecja - co je łączy?
  • Szachy nauczyły mnie myslenia do przodu

BANK 2015/09

BANK 2015/09

Rynek finansowy: Kronika – wrzesień 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Indeksy koniunktury GUS nieznacznie poprawiły się w sierpniu dla handlu i budownictwa, natomiast obniżył się indeks dla przemysłu. Nie są to jednak zmiany, które wskazywałyby na zmianę trendów z poprzednich miesięcy. Indeksy są blisko cyklicznych maksimów, są też w trzecim kwartale średnio wyższe niż w drugim. GUS podał również dane o wynikach firm zatrudniających powyżej 49 osób za drugi kwartał. Dynamika przychodów pogorszyła się w stosunku do pierwszego kwartału (2,6 proc. r./r. vs 4,6 proc. r./r.), ale poprawiła się dynamika zysku netto (25,2 proc. vs 9,7 proc.). Jednocześnie dość istotnie zwolniły inwestycje – w pierwszym kwartale ich roczny wzrost wyniósł 16,2 proc. (nominalnie), w drugim 9,5 proc. Był to najniższy wzrost inwestycji przedsiębiorstw od trzeciego kwartału 2013 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/09

Rynek finansowy: Rewizja metod prostych ryzyka operacyjnego

bank.2015.09.foto.035.a.267xPo 10 latach obowiązania dotychczasowych wymogów kapitałowych na ryzyko operacyjne, Komitet Bazylejski Nadzoru Bankowego wydał projekt dokumentu Operational risk – Revisions to the simpler approaches, zawierający propozycje zmiany zasad dotyczących obecnie stosowanych metod prostych: podstawowego wskaźnika (BIA), standardowej (TSA) oraz alternatywnej metody standardowej (ASA), opublikowanych w Nowej Umowie Kapitałowej z 2004 r. (Bazylei II), a następnie wdrożonych do prawodawstwa europejskiego pakietem dyrektyw CRD.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/09

Rynek finansowy: Pożyczkobiorcy chcą się uczyć

Edukacja finansowa nie jest najmocniejszą stroną Polaków – potwierdza to wiele krajowych i międzynarodowych badań. Instytucje państwowe i samorządowe starają się poprawić tę sytuację, ale tylko w zakresie niezbędnego minimum. Na szczęście coraz częściej pojawiają się inicjatywy niezależnych firm z sektora finansowego, których celem jest poprawa tego stanu rzeczy. Wynika to z prostej logiki – dla pożyczkodawców wyedukowany klient jest znacznie bezpieczniejszy, bo przez swoją niefrasobliwość nie narobi kłopotów sobie, swojej rodzinie, a także firmie pożyczkowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/09

Rynek finansowy: Nadzór musi być!

bank.2015.09.foto.050.a.400xLipcowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SKOK oznacza nie tylko definitywne – w duchu prastarej zasady Roma locuta, causa finita – rozstrzygnięcie kontrowersji związanych z objęciem kas określonym poziomem nadzoru ze strony państwowego regulatora. W orzeczeniu o sygnaturze K41/12 Trybunał zawarł znacznie istotniejsze i bardziej uniwersalne przesłanie: pozostawanie instytucji finansowych poza kontrolą instytucji nadzorczych jest we współczesnym świecie ze wszech miar niedopuszczalne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/09

Rynek finansowy: Miliardy euro od polskich emigrantów

bank.2015.09.foto.052.a.400xWstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej i otwarcie dla Polaków unijnych rynków pracy pociągnęło za sobą gwałtowny wzrost emigracji zarobkowej. Konsekwencją tego było silne zwiększenie wielkości środków przekazywanych przez emigrantów do rodzin w kraju tzw. remittances. Ze względu na konieczność poprawnego uwzględnienia tych transferów w bilansie płatniczym oraz oceny ich wpływu na gospodarkę, Narodowy Bank Polski od 2007 r. prowadzi regularne badanie sondażowe wśród emigrantów pracujących w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Zgromadzone w badaniu dane posłużyły do opracowania metody szacowania wielkości napływających środków i pozwoliły na ich dokładną analizę.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/09

Technologie: What makes the world go round… czyli sprawne zarządzanie obrotem gotówki dzięki systemom IT

bank.2015.09.foto.066.a.400xInstytucje finansowe oraz firmy świadczące usługi w zakresie zarządzania gotówką, stoją dziś przed koniecznością zatrzymania stale rosnących kosztów świadczonych usług, jak również zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego. Istotnym elementem jest również presja ich klientów, oczekujących obniżania cen za wspomniane usługi. W osiągnięciu tych celów kluczową rolę mają do odegrania nowoczesne systemy IT.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/09

Prezentacja: Dokumenty Zastrzeżone: Troska o dokumenty tożsamości jako podstawa bezpiecznej bankowości

bank.2015.09.foto.077.a.267xPowszechnie w bankach możemy spotkać się z ostrzeżeniami dotyczącymi zasad korzystania z bankowości elektronicznej (m.in. nie zapisuj hasła, regularnie zmieniaj hasło dostępowe, nie przesyłaj bankowi kilku kolejnych kodów weryfikacyjnych, jeśli jesteś o to proszony w e-mailu, nie podawaj podczas logowania do bankowości elektronicznej danych osobowych), zasad dokonywania przelewów (np. niekorzystanie z funkcji kopiuj-wklej podczas przepisywania numeru rachunku bankowego).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/09

Zagranica: Przegląd wydarzeń – wrzesień 2015

Pierwszy międzynarodowy rynek finansowy on-line.

Od grudnia ub. r. działa portal savedo.de, umożliwiający inwestycje kapitałowe przez internet w tych krajach UE, gdzie oprocentowanie lokat jest wyższe. W dodatku do połowy tego miesiąca savedo.de kusiło dodatkowym bonusem 55 euro od każdych 5 tys. euro ulokowanych na co najmniej 12 miesięcy. Na razie obsługuje mieszkańców Niemiec i Austrii, oferując im lokaty w partnerskich bankach czeskich i portugalskich. Do końca roku portal chce nawiązać współpracę z bankami w kolejnych państwach członkowskich UE. Chwali się, że do tej pory zebrał inwestycje pieniężne na ponad 100 mln euro.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2