Rynek finansowy: Pożyczki częściowo kontrolowane

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.09.foto.046.a.400xPrace nad nowym prawem, mającym ograniczyć nieprawidłowości w sektorze pożyczkowym dobiegły końca. 26 sierpnia br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Nowe prawo określa między innymi zasady, na jakich funkcjonować będą firmy udzielające pozabankowych pożyczek.

Jerzy Majka

Jeśli chodzi o nowe zasady funkcjonowania instytucji pożyczkowych – taką oficjalną definicję pozabankowego podmiotu udzielającego kredytów ze środków własnych zaproponowano w nowelizacji – utrzymane zostały wszystkie zapisy z rządowego projektu przekazanego pod obrady Sejmu w czerwcu tego roku. Aby prowadzić działalność w branży pożyczek pieniężnych, firma będzie musiała spełnić następujące wymogi:

  • prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej – akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • dysponować kapitałem w wysokości nie niższej niż 200 tys. zł, przy czym środki te nie będą mogły pochodzić z kredytów, pożyczek, emisji obligacji, a także ze źródeł nieudokumentowanych. W przypadku podmiotów mających siedzibę na terenie innego kraju członkowskiego UE, EFTA oraz w Szwajcarii wysokość kapitału będzie wyliczana na podstawie średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu rozpoczęcia działalności instytucji pożyczkowej na terytorium Polski,
  • w zarządzie, radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej instytucji pożyczkowej będą mogły zasiadać wyłącznie osoby niekarane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwa skarbowe; warunek ten odnosić się będzie również do prokurentów instytucji pożyczkowych.

Pożyczkodawcy nadal nierejestrowani

Wielkim nieobecnym stał się – rozważany na etapie założeń do ustawy – rejestr firm działających w branży pożyczkowej. Stało się tak pomimo poparcia tak ze strony przedstawicieli organizacji konsumenckich, jak i sektora finansowego. Istotną zmianą była decyzja o usunięciu z projektu zapisów o rejestrze firm pożyczkowych, przeciwko której stanowczo, lecz bezskutecznie protestowaliśmy – twierdzą w opinii prawnej eksperci Związku Firm Pożyczkowych. Dezaprobatę dla wycofania się z koncepcji rejestru wyraził również prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz w piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów z dnia 19 grudnia 2014 roku. Jako negatywną należy ocenić rezygnację przez projektodawców z wprowadzenia rejestru firm pożyczkowych, co było planowane na wcześniejszym etapie prac. Brak tego rodzaju rejestru utrudni w sposób istotny sprawowanie nadzoru nad tego typu podmiotami – czytamy w nim.

Poważne wątpliwości natury interpretacyjnej wzbudza umieszczenie zasad funkcjonowania firm pożyczkowych w ustawie o kredycie konsumenckim. Może wszak istnieć instytucja pożyczkowa, która będzie udzielać finansowania wyłącznie przedsiębiorcom. Czy wobec takiego podmiotu znajdą zastosowanie wymogi określone w ustawie z założenia nieobejmującej relacji pomiędzy przedsiębiorcami? Również na ten problem zwrócił uwagę prezes Związku Banków Polskich.

[alebankmodule origin="sms-dostep" par1="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI