bank.2011.02.okladka.01.150xMiesięcznik Finansowy BANK (luty 2011)

  • Temat Numeru: Bazylea III Nowe regulacje mają nie tylko załatać luki prawne, ale też uporządkować kwestie nowych produktów czy technik finansowych, które pojawiły się po dokonanych wcześniej reformach. Co zmienią w polskiej bankowości
  • PODATEK BANKOWY Czy uczyni sektor bezpieczniejszym? Z pewnością nie. To raczej polityczny gadżet niż narzędzie mające cokolwiek uzdrowić.
  • FRANK, EURO CZY JEDNAK ZŁOTY? Wraz z wejściem do unii walutowej rynek sam ureguluje kwestię spreadów walutowych. Dla części kredytów znikną zupełnie, w przypadku pozostałych zapewne się skurczą.
  • FUZJE I PRZEJĘCIA Najwięcej ich miało być w sektorze energetycznym. Wciąż jednak liderem jest tu sektor finansowy. Jak długo jeszcze i jak to wygląda w Polsce?

     

BANK 2011/02

STRONA 2 Z 2