bank.2010.09.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (wrzesień 2010)

  • Temat numeru: Narzędzia IT w zarządzaniu ryzykiem. Dobre wyniki polskiego sektora bankowego są pochodną skutecznego wykorzystania nowej generacji systemów do obliczania ryzyk. W tej dziedzinie trwa prawdziwy wyścig zbrojeń pomiędzy największymi instytucjami finansowymi. Warto znać najnowsze tendencje w dziedzinie informatycznej obróbki danych potrzebnych do podjęcia trafnej decyzji o przyznaniu kredytu.
  • Rekomendacyjna ruletka. Labirynty Rekomendacji T, S i A nie ułatwiają bankowcom zycia. Uderzają zresztą nie tylko w nich, ale i klientów pragnacych uzyskać kredyt na mieszkanie. A to przełozy się na rozwój akcji kredytowej i wyniki polskich banków.
  • Bankomat który mówi. Instytucje finansowe zaczynają dostrzegać pomijanych do niedawna klientów - osoby niewidome i niesłyszące. Setki tysięcy niepełnosprawnych to ogromny rynek nowych, ale bardzo przewidywalnych konsumentów. Polscy bankowcy wiedzą już, jak ich obsługiwać.

 

BANK 2010/09

BANK 2010/09

Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2010

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Parlament Europejski zaakceptował porozumienie UE – USA o przekazywaniu danych bankowych w ramach walki z terroryzmem. Dzięki temu programowi dane będą wstępnie przetwarzane w Unii Europejskiej, a do Stanów przekazywane jedynie informacje jednostkowe dotyczące konkretnych operacji, co do których istnieje podejrzenie, że mogły posłużyć do sfinansowania działań terrorystycznych. Po decyzji Parlamentu Europejskiego USA uzyskały od 1 sierpnia dostęp do danych z blisko 8 tys. banków i instytucji finansowych z 200 krajów świata, którymi zarządza firma SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/09

Loża komentatorów: Jak system bankowy może przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy?

stolorz.sebastian.01.100xSebastian Stolorz,

doradca dyrektora wykonawczego Banku Światowego w Waszyngtonie

Rozmiar szarej strefy może być miarą kłopotów, które państwo sprawia przedsiębiorcom. Wyjątek stanowią czasy dekoniunktury, kiedy się ta strefa rzeczywiście powiększa, a dodatkowo można wygładzić zmiany PKB, doszacowując ją. Wszak lepiej mieć mniejszy kryzys i większą szarą strefę, aniżeli odwrotnie! Fakt, że 20 lat temu cała polska gospodarka była jedną wielką szarą strefą pozwala spoglądać na szacunki ekspertów GUS (28,1 proc. PKB, co plasuje nas poza czołówką 50 najbardziej przejrzystych gospodarek) zarówno z satysfakcją, jak i z pewnym zażenowaniem. Co czwarta złotówka przepływająca fiskusowi pomiędzy palcami odzwierciedla wyzwania dla sektora publicznego i etycznych aspektów prowadzenia biznesu. Gospodarka pretendująca do reprezentacji regionu na forum G-20 powinna dokładać starań, aby rzeczywiście redukować szarą strefą, usuwając ograniczenia biurokratyczno-proceduralne, efektywnie zarządzając obciążeniami i ściągając należności. Ze wszystkimi obszarami bywały ostatnio problemy, co zastanawia szczególnie w czasach, gdy kondycją finansów publicznych mierzy się siłę całej gospodarki. Jak może tu pomóc polski sektor bankowy? Przede wszystkim: trzymać dobrą jakość! Tzn. nie przeszkadzać państwu w dochodzeniu swoich należności i skutecznie zarządzać informacją kredytową we współpracy z sektorem publicznym. W ocenie raportu Banku Światowego „Doing Business 2010” warunki udzielania kredytów w Polsce (w tym umocowanie prawne i zarządzanie informacją kredytową) stawiają nas na 15. pozycji wśród 183 analizowanych gospodarek świata (!!!). Jest to jednocześnie najwyżej oceniony (z 10 obszarów) zakres uwarunkowań determinujących przedsiębiorczość w Polsce! Dla porównania ograniczenia fiskalne (czas wypełniania zeznań, liczba płatności podatkowych etc.) plasują nas na odległej 151. pozycji!

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/09

Bank i Klient: Niedocenione źródło finansowania MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być finansowane przez wewnętrzne źródła – np. kapitały własne, odpisy amortyzujące, sprzedaż zbędnych składników majątku. Jednak w większości przypadków nie wystarczają one na zrealizowanie wszystkich inwestycji. W tej sytuacji koniecznością staje się korzystanie z zewnętrznych źródeł (emisji udziałów lub dopłat wspólników, dotacji, aportów), a także kredytów bankowych, pożyczek, leasingu i faktoringu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/09

Bank i Klient: Hamulce i stymulatory

Według opinii wielu samorządowców mamy do czynienia z największym od 20 lat załamaniem dochodów własnych tego sektora. Dodatkowo przed samorządowcami wiele niewiadomych związanych z nowymi przepisami. W wyniku pogarszającej się sytuacji finansowej i jednoczesnych wyzwań wynikających z realizacji kluczowych inwestycji samorządowych sektor ten potrzebuje możliwości elastycznego zarządzania płynnością finansową, w tym możliwości restrukturyzacji i zaciągania nowych zobowiązań.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/09

Temat Numeru: IT pomaga zarządzać

bank.2010.09.foto.046.a.100xStały przyrost bazy danych i rosnący stopień skomplikowania analiz z jednej strony, a ograniczona grupa wyspecjalizowanych pracowników obszaru strategicznego zarządzania ryzykiem kredytowym z drugiej – wymuszają wykorzystywanie szerokiego wachlarza systemów i narzędzi IT. Od oprogramowania statystyczno-matematycznego i bazodanowego, po zintegrowane systemy obejmujące jednocześnie wiele zadań. Jakie rodzaje narzędzi IT będą najbardziej przydatne? O czym należy pamiętać przy optymalnym dla konkretnego banku rozwiązaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/09

Temat Numeru: Skoring w banku – modele statystyczne czy data mining?

Modele skoringowe są już obecnie standardowym narzędziem wsparcia procesu oceny wiarygodności kredytowej klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz popularniejsze stają się także w obszarze ryzyka operacyjnego, wspierając proces wykrywania nadużyć oraz analitycznego CRM, gdzie umożliwiają lepszą identyfikację grup klientów z najwyższym potencjałem zakupowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/09

Temat Numeru: W poszukiwaniu kamienia filozoficznego… czyli o dążeniu do tworzenia idealnych rozwiązań w obszarze oceny ryzyka słów kilka

bank.2010.09.foto.066.a.200xDziałalność kredytowa należy do podstawowych obszarów aktywności banków. Biorąc pod uwagę wieloletni horyzont czasowy umów kredytowych, właściwa ocena ryzyka staje się kwestią kluczową. Wiąże się ona z koniecznością prowadzenia szczegółowych, czasochłonnych analiz, wymagających zaangażowania znacznych zasobów. Z drugiej jednak strony, duża konkurencja na rynku usług bankowych wymaga szybkiego działania i ciągłego dążenia do obniżania kosztów. Z tej perspektywy korzystanie z efektywnego, doskonale dopasowanego do potrzeb, systemu ratingowego, staje się dla banku koniecznością.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/09

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.: Komunikacyjne OGNIVO

pawlukiewicz.maja.01.100xPrzed trzema laty pracownicy banków otrzymali OGNIVO – narzędzie, które nie tylko przyśpieszyło wymianę informacji dotyczących dokumentów rozliczeniowych, ale także znacznie ograniczyło jej koszty. Mimo doskonałych recenzji, jakie otrzymał system, część banków korzysta tylko z jego podstawowych modułów. A szkoda, bo OGNIVO oferuje znacznie więcej możliwości. I co najważniejsze, korzystanie z tych funkcji nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2