Catalyst: 180 mln zł odsetek w sześć miesięcy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

sadrak.michal.a.150xPosiadacze papierów dłużnych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW zarobią w drugim półroczu co najmniej 180 mln zł odsetek. Blisko 91 proc. z nich będzie pochodzić z obligacji korporacyjnych.

W drugiej połowie 2012 r. inwestorzy indywidualni, którzy posiadają obligacje notowane na warszawskim rynku Catalyst otrzymają ok. 179,7 mln zł odsetek przed opodatkowaniem. Spółki zapłacą ok. 162,9 mln zł, banki spółdzielcze – 16 mln zł, a jednostki samorządu terytorialnego niespełna 0,8 mln zł. Ostatecznie kwoty te prawdopodobnie jeszcze wzrosną, bowiem po majowej podwyżce stóp procentowych wielu emitentów czeka wzrost kosztów obsługi długu spowodowany aktualizacją stawki WIBOR, która jest podstawą do obliczenia kuponów ponad 84 proc. notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu obligacji.

120702.catalyst.550x169

Poza należnymi odsetkami w drugim półroczu do inwestorów z rynku Catalyst trafi ponad 190 mln zł z wykupów obligacji. Do zwrotu kapitału swoim inwestorom zobowiązanych jest 19 emitentów (17 firm i dwa samorządy – Zamość i Gmina Kórnik). Według planów powinni wykupić oni łącznie 26 serii obligacji, z czego 12 w trzecim, a 14 w czwartym kwartale. Lecz licząc według wartości nominalnej długu, to trzeci kwartał będzie kluczowy. Przypada nań wykup papierów za 140 mln zł.

W drugim półroczu br. dług o najwyższej wartości musi wykupić spółka MCI Management – we wrześniu powinna oddać ona inwestorom 50 mln zł plus należne odsetki za ostatni okres. Kruka czeka natomiast spłata trzech serii na łączną kwotę 35 mln zł, a Rubicon Parters NFI zwróci 30 mln zł.

Oczywiście poza emitentami, którzy powinni spłacić swój dług na podstawie harmonogramu spłaty można oczekiwać, że kilka kolejnych podmiotów zechce skorzystać z opcji przedterminowego wykupu. Chociażby ze względu na duże zapasy gotówki w firmach czy wyższy koszt zadłużenia. A o tym jak niedoceniane dotychczas było ryzyko przedterminowego wykupu pokazało obligatariuszom pierwsze półrocze, kiedy to z możliwości wcześniejszej spłaty długu skorzystali m.in.: Black Lion NFI, Scan Development, Pragma Inkaso, Internet Investment Fund, Fast Finance czy chociażby Prime Car Management.

Michał Sadrak