Budżet 2021: Fitch oczekuje, że zawieszenie reguły wydatkowej w Polsce będzie tymczasowe

Budżet 2021: Fitch oczekuje, że zawieszenie reguły wydatkowej w Polsce będzie tymczasowe
Fot. stock.adobe.com/William
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agencja ratingowa Fitch oczekuje, że zawieszenie reguły wydatkowej w Polsce będzie tymczasowe, a reguła w przyszłości ponownie będzie istotną kotwicą fiskalną - napisano we wtorkowym komentarzu agencji do projektu budżetu na 2021 r. i noweli budżetu na 2020 r.
#Fitch oczekuje, ze zawieszenie reguły wydatkowej w Polsce będzie tymczasowe, a po przywróceniu reguła będzie ponownie stanowić ważną kotwicę fiskalną #SRW #budżet #budżet2021

„Polska weszła w pandemię ze wskaźnikami fiskalnymi relatywnie podobnymi do państw z koszyka (ratingowego – przyp. red.). (…) Choć zrewidowany budżet (na 2020 r. – przyp. red.) nominalnie przekracza ilościowe limity, które wynikają z polskiej reguły wydatkowej, Fitch odnotowuje, że aktywacja „klauzuli wyłączającej” (w regule – przyp. red.), na co pozwala polskie prawo, oznacza, że oba budżety (na 2020 i 2021 r. – przyp. red.) są zgodne z krajowymi regulacjami” – napisano.

UE zawiesiła w obliczu pandemii reguły fiskalne

„Ponadto, Fitch odnotowuje, że UE zawiesiła w obliczu pandemii reguły fiskalne, co najmniej na lata 2020-21. Fitch oczekuje, ze zawieszenie reguły wydatkowej w Polsce będzie tymczasowe, a po przywróceniu reguła będzie ponownie stanowić ważną kotwicę fiskalną” – dodano.

Czytaj także: Minister finansów: 82,3 mld zł deficytu w projekcie budżetu na 2021 r. >>>

Zdaniem agencji Fitch, widać przesłanki, które mogłyby wskazywać, iż wzrost bieżących wydatków, który miał miejsce w ostatnich latach, wyhamuje.

Oznaki zamrożenia części płac w sektorze publicznym

„W szczególności widać oznaki zamrożenia części płac w sektorze publicznym. (…) Z uwagi na fakt, że do 2023 r. nie zaplanowano ogólnokrajowych wyborów, można oczekiwać, że presja na rząd (na zwiększanie wydatków – przyp. red.) nieco spadnie” – napisano.

Fitch ocenia, że wykonanie budżetu państwa w bieżącym roku może być lepsze, niż zakłada projekt noweli (deficyt 109,3 mld zł).

Czytaj także: Budżet 2021, ING Bank Śląski: rządowi zależy szybkim powrocie na ścieżkę wzrostu >>>

W projekcie budżetu na 2021 r. zapisano deficyt 82,3 mld zł, przy deficycie sektora general government ok. 6 proc.

W związku z tym, że tarcza PFR będzie zaliczana do deficytu sektora gg, w 2020 r. deficyt gg wyniesie 12 proc. PKB.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Na początku lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która rozszerzyła katalog zdarzeń wyłączających stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) o stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W efekcie SRW będzie zawieszana jeżeli wprowadzony zostanie jeden ze stanów określonych w ustawie o finansach publicznych, a jednocześnie jeżeli prognozowany w projekcie budżetu, bądź jego nowelizacji deficyt sektora finansów publicznych jest większy niż 3 proc. PKB, a prognozowany wzrost PKB jest poniżej zera.

Czytaj także: Państwo beneficjentem budżetu 2021 >>>

Nowela zawiera mechanizm stopniowego powracania do stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej w ciągu dwóch, trzech albo czterech lat po jej wyłączeniu, w zależności od stanu finansów publicznych oraz sytuacji gospodarczej i tempa odbudowy PKB. 

Źródło: PAP BIZNES