Budowa 100 tys. domów jednorodzinnych w 5 lat

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dom.wartosc.01.250xBudowa 100.000 domów jednorodzinnych w ciągu 5 lat to cel Programu "SAMOspłacający się dom". Jego uruchomienie jest ściśle powiązane z przyjęciem przez Parlament przepisów tzw. dużego trójpaku energetycznego umożliwiającego m.in. rozwój rynku mikro i małych odnawialnych źródeł energii.

Powołana dziś, pod patronatem Pracodawców RP, Koalicja Eko-Polska będzie dążyć do szybkiego przyjęcia i wdrożenia tych rozwiązań prawnych. Program „SAMOspłacający się dom”, przygotowany przez ekspertów BOŚ Banku, jest kompleksowym rozwiązaniem obejmującym budowę, finansowanie i wyposażenie tysięcy domów. W Programie biorą udział między innymi znane polskie firmy: Murator, Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit.

W Polsce aż 47,2% ludności mieszka w przeludnionych lokalach (dane Eurostat, 2011 r.), podczas gdy średnia wartość tego wskaźnika dla Unii Europejskiej wynosi 16,9%. Ponadto, według danych GUS za 2011 rok około 3 mln rodzin nie zamieszkuje samodzielnie. Poważnym ograniczeniem są też możliwości finansowe Polaków. Przeciętna rodzina ma szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego finansującego kupno mieszkania o powierzchni ok. 35 m2. Jednocześnie Polska jest zobowiązana do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii, co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz redukcji o 20% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do roku 1990). Przygotowany został właśnie Program, który może wesprzeć działania związane z wyzwaniami jakie stoją przed Polską w obu tych obszarach gospodarki.

Boom na rynku mieszkaniowym wspiera realizację klimatycznych zobowiązań

Eksperci BOŚ Banku we współpracy z przedstawicielami polskich firm wytwarzającymi materiały i urządzenia do wyposażenia mieszkań (Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit) oraz dostawcą projektów domów (Murator), przygotowali unikalny Program „SAMOspłacający się dom”. Łączy on w sobie zaspokojenie ważnej potrzeby społecznej (własny lokal mieszkalny) z wypełnianiem zobowiązań Polski w zakresie zaleceń środowiskowych wynikających z przyjęcia regulacji europejskich w zakresie tzw. pakietu klimatycznego.

„SAMOspłacający się dom”, to nieruchomość, która zarabia sama na siebie. Kluczowym, a zarazem innowacyjnym rozwiązaniem, jest zastosowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu. Mikroelektrownia słoneczna o mocy 40kW usytuowana na działce przynależnej do domu, będzie nie tylko dostarczać darmowy prąd mieszkającej w nim rodzinie, ale też zwiększać jej dochody dzięki sprzedaży nadwyżek energii do sieci – mówił Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu BOŚ Banku.

Budowane w ramach Programu domy będą ponadto wyposażone w szereg ekologicznych rozwiązań, jak kolektory słoneczne do podgrzewania wody, pompa ciepła do ogrzewania domu, wysokiej klasy energooszczędny sprzęt AGD. Urządzenia te w istotny sposób ograniczą miesięczne koszty związane z użytkowaniem nieruchomości. Każdy z domów będzie miał ponadto zagwarantowany dostęp do Internetu. Bank zajmie się także wyborem renomowanego dostawcy urządzeń fotowoltaicznych, ich zakupem i montażem.

Wpływy z własnej mikroelektrowni oraz korzyści płynące z oszczędności powstałych dzięki zastosowaniu rozwiązań eko według naszych szacunków wyniosą ok. 3500 zł miesięcznie. Można je nazwać dodatkową pensją uzyskiwaną przez rodzinę. Dzięki tym środkom realne stanie się sfinansowanie tego typu inwestycji. Dziś znajduje się ona jedynie w sferze marzeń przeciętnej polskiej rodziny. Uruchomienie Programu będzie jednak możliwe dopiero po wejściu w życie przepisów zawartych w projekcie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii – dodał Mariusz Klimczak.

Projekt Ustawy o OZE przewiduje zarówno odbiór nadwyżek zielonej energii wyprodukowanych w mikroinstalacji, jak i stałą cenę obligatoryjnego odkupu wytworzonego w ten sposób prądu w okresie 15 lat. Do minimum sprowadza też formalności związane z podłączeniem do istniejącej sieci ekologicznych źródeł energii i tym samym daje szansę na stworzenie w Polsce zupełnie nowego rynku prosumentów – czyli osób wytwarzających zielony prąd zarówno na własne potrzeby jak i zarabiających na jego odsprzedaży.

Dostępne finansowo

Zgodnie z założeniami Programu „SAMOspłacający się dom”, zaangażowanie Klienta w proces budowy, urządzenia nieruchomości będzie minimalne. Wystarczy, że wybierze jeden z udostępnionych przez BOŚ Bank (we współpracy z firmą Murator) projektów domów, wskaże lokalizację (niezbędna jest ogrodzona, niezacieniona działka o powierzchni, co najmniej 2 tys. m2; jest ona jednocześnie jedynym wymaganym wkładem własnym Klienta) i podpisze dokumenty.

Finalne koszty inwestycji są zależne od wybranego projektu, np. dla domu o powierzchni 92 m2, wyniosą one ok. 560 tys. zł (cena uwzględnia projekt, wyposażenie, instalację fotowoltaiczną na działce). W przypadku kredytu zaciągniętego na 25 lat (założenie marży banku – 1,5%), miesięczne przychody ze sprzedaży nadwyżek energii wraz z oszczędnościami na kosztach utrzymania domu przewyższają ratę kredytu o ok. 600 zł.

Tysiące mieszkań jak ekologiczna elektrownia

Inicjatorzy programu stawiają sobie za cel budowę 100.000 nowych domów na terenie całej Polski w ciągu 5 lat. Budowa domów zapewni rynek zamówień o wartości 60 mld zł skutkując podwyższeniem tempa wzrostu PKB o ok. 1 pkt. proc. rocznie. Pozwoli to utworzyć ponad 50 tys. nowych miejsc pracy, w tym ok. 15 tys. w budownictwie. W rezultacie korzyści dla finansów publicznych (budżetu państwa i budżetów samorządów lokalnych) w postaci dodatkowych dochodów podatkowych oraz mniejszych wydatków z tytułu świadczeń dla bezrobotnych wyniosą około 4 mld zł.

Montaż 100.000 instalacji fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 40 kW każda pozwoli także na powstanie 4 GW nowej mocy elektrycznej z OZE. Nowe moce pozwolą na ograniczenie emisji gazów, w tym o ok.: 3.5 mln ton CO2/rok, 16 tys. ton SO2/rok, 6 tys. ton NOx/rok. Dodatkowo instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu „SAMOspłacający się dom” pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o dodatkowe 570 tys. ton/rok.

Koalicja eko-Polska

Inicjatorzy programu liczą na zaangażowanie decydentów oraz współpracę samorządów. Obok uchwalenia nowych przepisów, jednym z warunków niezbędnym do budowy SAMOspłacającego się domu jest posiadanie działki budowlanej.

Liczymy, że samorządy dostrzegą potencjał tkwiący w tym programie i zechcą pomóc rodzinom pozyskać tanie działki budowlane. Wierzymy także, że Parlament szybko przyjmie przepisy tzw. dużego trójpaku energetycznego. Będziemy wspierać wszystkie działania w tym kierunku. W tym celu tworzymy dzisiaj Koalicję eko-Polska, do której mogą przystąpić wszyscy, którzy wierzą, że można pogodzić poszanowanie środowiska z rozwojem gospodarczym – zadeklarował Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP.

Organizacja ta objęła patronat nad działaniami Koalicji eko-Polska. Swoje podpisy pod deklaracją powołania Koalicji, obok Pracodawców RP i BOŚ Banku, złożyli m.in. przedstawiciele sześciu polskich firm, Partnerów Programu „SAMOspłacający się dom” (dostawca projektów domów – Murator oraz firm produkujących materiały do budowy oraz urządzenia do wyposażenia mieszkań: Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit).

Źródło: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej