BS API: banki spółdzielcze będą wspólnie rozwijać zdalną bankowość, podpisano kolejny list intencyjny

BS API: banki spółdzielcze będą wspólnie rozwijać zdalną bankowość, podpisano kolejny list intencyjny
Fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki Zrzeszające Banki Spółdzielcze - Bank BPS i SGB-Bank wraz z firmami informatycznymi oraz izbami gospodarczymi podpisały kolejny List Intencyjny dotyczący zacieśnienia współpracy.
Banki Zrzeszające Banki Spółdzielcze – #BankBPS i #SGBBank wraz z firmami informatycznymi oraz izbami gospodarczymi podpisały kolejny List Intencyjny dotyczący zacieśnienia współpracy #ZBP #BankiSpółdzielcze

Sygnatariusze Listu deklarują zgodną współpracę i wzajemną pomoc nad dalszym rozwijaniem zdalnej bankowości, zainicjowaną wdrożeniem projektu BS API, a także dopracowaniem rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w obszarze budowy systemu i wymiany danych w ramach Zrzeszeń, jako istotnego warunku dla optymalizacji procesu przygotowywania przez banki spółdzielcze sprawozdawczości.

Działania te mają na celu opracowanie i wdrożenie w sektorze bankowości spółdzielczej rozwiązań w ramach tworzonej hurtowni danych, obejmującej sprawozdawczość obowiązkową, sprawozdawczość kredytową oraz inną, niezbędną dla prowadzenia działalności bankowej. Mają one również służyć określeniu jednolitego standardu sprawozdawczego dla banków spółdzielczych i Banków Zrzeszających.

Czytaj także: Asseco stworzyło wspólną platformę IT dla banków spółdzielczych >>>

Podpisanie Listu ma przyczynić się do aktywizacji wszystkich uczestników rynku świadczących usługi na rzecz bankowości spółdzielczej w obszarze zdalnej bankowości, wykorzystującej rozwiązanie BS API, celem sprawniejszej obsługi klientów korzystających z bankowości mobilnej. W odniesieniu do rozwiązań zrzeszeniowych służących sprawozdawczości ma ona stabilizować systemy wymiany informacji w ramach Zrzeszenia oraz z otoczeniem regulacyjnym i nadzorczym.

Bezpośrednim przyczynkiem do podpisania kolejnego listu była dobra ocena dotychczasowej współpracy przy projekcie BS API oraz wyzwania technologiczne, przed którymi staje sektor bankowości spółdzielczej wobec wymagań regulacyjnych i biznesowych. Inicjatorem tych działań była Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej, której w bieżącym roku przewodniczy Związek Banków Polskich.

Lepsze wykorzystanie technologii ma obniżyć koszty i zwiększyć przychody w bankach spółdzielczych, a w dłuższej perspektywie zwiększyć udział w rynku usług bankowych. Dlatego do podpisania Listu Intencyjnego zostały zaproszone firmy obsługujące IT w sektorze bankowości spółdzielczej.

Sygnatariuszami Listu są: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., firmy informatyczne obsługujące IT w bankowości spółdzielczej, do których należą: Asseco Poland SA, Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o., Softnet sp. z o.o., Altkom Software &Consulting sp. z o.o., HEUTHES sp. z o.o., I-BS.PL Sp. z o.o., Saba Service sp. z o.o. oraz Związek Banków Polskich i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Więcej informacji: www.zbp.pl,  www.mojbank.pl, www.sgb.pl, www.kzbs.pl  

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. – „Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tylko dzięki budowie wspólnej platformy do wymiany danych, uwspólnianiu narzędzi i produktów bankowych jesteśmy w stanie sprawnie obsługiwać klienta i konkurować na rynku. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia z prac nad BS API, chcemy pracować nad kolejnymi rozwiązaniami np. sprawozdawczością obowiązkową. Dzięki temu będziemy mogli optymalizować koszty w Zrzeszeniu, uwalniając banki spółdzielcze od części zadań backofficowych. Aby to zrealizować potrzebne jest zaangażowanie Banków Zrzeszających, ale także naszych partnerów biznesowych dostarczających rozwiązania informatyczne i technologiczne. Mam nadzieję, że mając wspólny cel konsekwentnie będziemy go realizować. W ostatnim czasie pokazaliśmy, że nowoczesne rozwiązania, wdrożone w Zrzeszeniu BPS, jak płatności mobilne czy mojeID, przynoszą wymierne korzyści bankom spółdzielczym i ich klientom. Kolejny etap to wspólna baza danych, będąca źródłem wiedzy o klientach, ich zachowaniu i potrzebach, aby łatwiej i taniej oferować najlepsze usługi. W tym kierunku podążamy.”

Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB Banku SA – „Już przed rokiem, kiedy podpisywaliśmy list intencyjny w sprawie wspólnej budowy platformy BS API, udało nam się zrobić pierwszy krok. Ta współpraca zaowocowała bardzo konkretnymi osiągnięciami i przyśpieszeniem procesu digitalizacji banków spółdzielczych, budową aplikacji mobilnej SGB Mobile i wieloma innymi rozwiązaniami. Można powiedzieć, że dziś wykonujemy krok kolejny, którego efektem ma być wprowadzenie bankowości na nowy poziom technologiczny.

Pod tym względem musimy być bezkompromisowi – naszym znakiem rozpoznawczym powinno być połączenie spółdzielczej  tradycji i lokalności z niezawodną  technologią z najwyższej półki – bo to właśnie da nam możliwość zaoferowania klientom zestawu wartości niedostępnego  dla naszych bankowych i niebankowych konkurentów.”

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich – „To jest kolejny dobry krok w kierunku budowy silnego sektora bankowości spółdzielczej i wzmocnienia systemów ochrony instytucjonalnej. Na Radzie Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej podjęliśmy decyzję, aby kontynuować dobre rozwiązania, które stanowią impuls dla rozwoju sektora bankowości spółdzielczej i przyczyniają się do sprawnej obsługi klientów i efektywnego funkcjonowania banków spółdzielczych. Wzajemna współpraca otwiera wiele możliwości budowy nowych projektów w obszarze IT, w celu poszukiwania finansowego wsparcia dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowości spółdzielczej.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich – „Współpraca na rzecz unowocześniania technologii to kolejne wyzwanie, przed którym staje spółdzielczość bankowa. Jej celem jest poprawa efektywności oferowanych usług na rzecz klientów oraz sprawniejsze komunikowanie się z regulatorami i systemami ochrony instytucjonalnej w obszarze sprawozdawczym. Będzie to służyć racjonalnemu i efektownemu wykorzystaniu zasobów finansowych w obszarze technologii, jakimi dysponuje spółdzielczy sektor bankowy.” 

Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych – „jest to ważny krok w zakresie współdziałania bankowości spółdzielczej z firmami IT oraz Izb gospodarczych, które w ramach działań Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej  podejmowały szereg inicjatyw służących optymalizacji ponoszonych przez banki spółdzielcze kosztów. Bardzo intensywny rozwój digitalizacji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych w bankowości spółdzielczej jest już zauważalny od kilku lat. Dzisiejsze podpisanie Listu Intencyjnego pokazuje, że nasz sektor dalej będzie się w tym zakresie rozwijał i nie zamierza zwalniać tempa. Jako Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, cieszymy się, że możemy w tym procesie uczestniczyć i wspierać banki spółdzielcze i banki zrzeszające naszymi działaniami”.

Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Asseco Poland S.A. – „Pozytywnie postrzegamy inicjatywy zmierzające do podniesienia konkurencyjności sektora spółdzielczego. Chcielibyśmy, aby pozwalały one na wykorzystanie potencjału technologicznego i organizacyjnego, którym dysponują banki spółdzielcze, Zrzeszenia oraz poszczególni Dostawcy IT. Aby jednak mówić o wymiernych / mierzalnych efektach stronny listu powinny podjąć rozmowy i wspólnie wypracować koncepcje jak również szczegóły rozwiązań, które mają być realizowane w ramach obecnie planowanych działań.”

Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.  – „Cieszymy się, że w tym roku mogliśmy dołączyć do grona firm, które wspólnie realizują projekty dla sektora spółdzielczego, gdyż możemy się podzielić doświadczeniem z integracji rozwiązań na rzecz zrzeszenia. To jest ważne bo wprost przekłada się na efektywne wykorzystanie zasobów finansowych przeznaczonych na rozwijanie technologii w zrzeszeniach. 

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP