Brak dialogu między biznesem a samorządami – czy wybory samorządowe coś zmienią?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

uscisk.dloni.01.400x263Wielkimi krokami zbliża się kampania i wybory samorządowe. Kolejni kandydaci na prezydentów, burmistrzów, czy wójtów gmin przedstawiają swoje programy wyborcze. Badania przeprowadzone wśród uczestników programu Rzetelna Firma pokazują, że jeśli chodzi o współpracę samorządów i biznesu, wiele jest jeszcze do zrobienia.

Czy kandydaci do władz samorządowych mają pomysł jak wspierać przedsiębiorczość w swoich regionach. O tym przekonamy się już w trakcie kampanii. Z kolei nad tym, czy ich pomysły pokrywają się z oczekiwaniami lokalnego biznesu, debatować będą uczestnicy III Kongresu Rzetelnych Firm w Warszawie.

Podczas odbywającego się już 9 października 2014 roku w Warszawie III Kongresu Rzetelnych Firm, zostaną przedstawione wyniki badań „Biznes i samorząd – wzajemne relacje” przeprowadzonych na uczestnikach programu i przedstawicielach administracji samorządowej. Jak z nich wynika aż 89 proc. polskich biznesmenów nie skorzystało z pomocy samorządu w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, a jedynie co czwarty przedsiębiorca wiedział, jakiej pomocy mogą mu udzielić samorządy. Z kolei aż 43 proc. przedstawicieli polskich samorządów nie wie lub nie potrafi powiedzieć, czego oczekuje od nich biznes. Tematyka tegorocznego kongresu wypływa zatem z potrzeb samych przedsiębiorców zrzeszonych w programie Rzetelna Firma. To coraz mocniejszy głos polskiego biznesu, który z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę przedsiębiorstw.

sokolowki.waldemar.rzetelna.firma.01.279x400Jednym ze statutowych celów programu jest zabieranie głosu w kluczowych kwestiach dla uczestników programu – mówi Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy. – Przedsiębiorcy narzekają na brak wsparcia ze strony gmin. Z racji tego, że w tym roku odbywają się wybory samorządowe, które mogą coś zmienić, postanowiliśmy tą tematykę uczynić kluczowym punktem naszych rozmów. Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczestników programu pokazują smutny obraz współpracy między biznesem a samorządami. Samorządowcy nie wiedzą, czego oczekują przedsiębiorcy, a Ci z kolei nie wiedzą czego mogą żądać od władz samorządowych. W wielu przypadkach takiego dialogu właściwie nie ma, a powinien być, bo przedsiębiorcy napędzają rozwój regionalny gmin, miast i regionów, dają miejsca pracy i płacą podatki – dodaje.

Przedstawione na kongresie wyniki badań staną się punktem wyjścia do debaty przedstawicieli biznesu, samorządów oraz administracji państwowej „Biznes i samorząd – trzy filary wzajemnej relacji: dialog, współpraca, wsparcie. Czy wybory samorządowe coś zmienią? Czy samorządy zaczną odgrywać większą rolę w animowaniu rozwoju biznesu w regionie?”. Dyskusję poprowadzi Danuta Dunin-Holecka. Raport z badań oraz główne wnioski płynące z dyskusji przedsiębiorców w formie „Apelu Rzetelnych Firm o większy dialog z lokalnym biznesem” zostaną wysłane do polskich samorządów.

Podczas kongresu niemal 400 zaproszonych przedsiębiorców będzie miało również okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez doświadczonego w kontaktach z władzami lokalnymi Jurka Owsiaka. Na podstawie doświadczeń Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostanie zaprezentowana olbrzymia rola równoważnego dialogu między przedstawicielami biznesu, czy organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi. Jak pokazują wyniki badań błędy w komunikacji leżą najczęściej po obu stronach. Finałem kongresu będzie Gala Złotych Certyfikatów Rzetelności, podczas której zostaną uhonorowani przedsiębiorcy działających według najwyższych standardów etyki biznesowej.

Patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objęli między innymi: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałkowie Województw: Mazowieckiego, Pomorskiego, Małopolskiego, Podlaskiego, Zachodnio-Pomorskiego, Śląskiego, Europejski Kongres Gospodarczy, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, Idea Bank oraz Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: Rzetelna Firma