BOŚ zaktualizował strategię do 2021 r. Jakie cele stawia przed sobą bank?

BOŚ zaktualizował strategię do 2021 r. Jakie cele stawia przed sobą bank?
Fot. Materiały prasowe BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) przyjął aktualizację Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska w perspektywie na lata 2018-2021. Cele strategiczne w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47%, podał bank.

Cele strategiczne w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47% #BOS #BOSBank @BOS__Bank

„Punktem wyjścia do aktualizacji przedmiotowej strategii są sprzyjające uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, a także zmiana modelu biznesowego banku. Przeprowadzona w I półroczu 2018 roku emisja akcji banku pozwoli na finansowanie akcji kredytowej oraz realizację przedsięwzięć rozwojowych” – czytamy w komunikacie.

Wybrane cele strategiczne banku w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, zwrot z kapitałów (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik koszty do dochodów (C/I) poniżej 47%.

Co zakłada strategia BOŚ Banku?

„W aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ zakłada się:

– ewolucję modelu biznesowego w kierunku koncentracji na bankowości instytucjonalnej, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstwach, przy jednoczesnym sprofilowaniu oferty dla klientów indywidualnych – związaną ze specjalizacją w zakresie ekologii i wykorzystaniem potencjału na rynku finansowania przedsięwzięć proekologicznych,

– przejście z etapu działań stabilizacyjnych i naprawczych mających miejsce w latach 2016-2018 do etapu rozwoju biznesu, związanego z implementacją nowego modelu biznesowego oraz nowej roli banku w rządowych działaniach na rzecz ochrony środowiska,

– wykorzystanie sprzyjających czynników wzrostu inwestycji proekologicznych, poprzez finansowanie projektów proekologicznych i sprawną dystrybucję środków przeznaczonych na działania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważony rozwój” – czytamy również.

W marcu br. bank przedstawił zmodyfikowane niektóre założenia, zawarte w Ramowej Strategii na lata 2016-2020 i wydłużył jej horyzont do 2021 roku. Zakładały one, że w 2021 r. wynik finansowy banku netto będzie na poziomie powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,3% oraz C/I na poziomie ok. 44%. Prezes Bogusław Białowąs poinformował wówczas, że intencją banku jest odchodzenie od dotychczasowej wizji banku uniwersalnego i docelowy powrót do specjalizacji proekologicznej.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 58,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Źródło: ISBnews