BOŚ Bank miał 63,73 mln zł zysku netto, 18,25 mld zł aktywów w 2018 r.

BOŚ Bank miał 63,73 mln zł zysku netto, 18,25 mld zł aktywów w 2018 r.
Fot. BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 63,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 46,06 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@BOS__Bank odnotował 63,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 46,06 mln zł zysku rok wcześniej #BOSBank #zysk

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 384,12 mln zł wobec 384,02 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 97,89 mln zł wobec 109,06 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 18,25 mld zł na koniec 2018 r. wobec 19,68 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 65,01 mln zł wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Przełomowy okres w procesie restrukturyzacji bank

„Ubiegły rok był przełomowym okresem w procesie restrukturyzacji banku. Od początku drugiego kwartału, działający w nowym składzie, zarząd skutecznie zoptymalizował model biznesowy, co umożliwiło Grupie BOŚ S.A. znacząco poprawić wyniki efektywności. W szczególności: stopa zwrotu z kapitału (ROE) zwiększyła się do poziomu 3,2% z poziomu 2,5% w 2017 r., pomimo wzrostu kapitałów własnych poprzez emisję akcji, która miała miejsce w 2018 r. Poprawie uległ też wskaźnik koszty/ dochody, który na koniec 2018 r. wyniósł 65,3% i zmniejszył się w stosunku do lat ubiegłych wskutek redukcji ogólnych kosztów administracyjnych” – napisał prezes Bogusław Białowąs w liście do akcjonariuszy.

Dzięki poprawie jakości i rentowności portfela kredytowego grupa uzyskała wzrost marży odsetkowej do 2% w 2018 r., dodał.

Marża odsetkowa grupy wzrosła do 2% w 2018 roku z 1,3% przed wdrożeniem Programu Postępowania naprawczego i wobec 1,9% 2017 roku.

BOŚ zwrócił też uwagę na „istotne zmniejszenie poziomu ogólnych kosztów administracyjnych grupy – spadek o 17,1% w relacji do poziomu przed wdrożeniem Programu i 6,2% wobec 2017 roku”, a także na zmniejszenie wskaźnika C/I grupy o 24,8 pkt proc. w relacji do poziomu przed wdrożeniem Programu i o 1,0 p.p. wobec 2017 roku

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 17,95% na koniec 2018 roku.

Osiągnięto też obniżenie kosztów ryzyka do poziomu 0,85% na koniec 2018 roku.

Prezes zwrócił też uwagę, że „nierozłącznym elementem strategii całej Grupy BOŚ jest ochrona środowiska”. W 2018 r. spośród inwestycji służących środowisku współfinansowanych przez bank zakończono i przekazano do użytkowania 2 052 przedsięwzięcia o łącznej wartości 835,2 mln zł.

BOŚ Bank zapowiada utrzymanie trendu wzrostu wyników w kolejnych kwartałach

W ostatnich kwartałach BOŚ sukcesywnie poprawiał wyniki, a w kolejnych okresach tego roku utrzymany zostanie trend wzrostowy, zapowiedział prezes Bogusław Białowąs.

„Po zakończeniu etapu restrukturyzacji kosztowej, optymalizacji bilansu oraz poprawy pozycji kapitałowej i płynnościowej bank wchodzi w etap zrównoważonego rozwoju biznesu. W ostatnich kwartałach bank sukcesywnie poprawiał wyniki, a w kolejnych okresach tego roku utrzymany zostanie trend wzrostowy. Zgodnie z przyjętą w listopadzie 2018 roku aktualizacją Ramowej Strategii Rozwoju, w 2021 r. bank zrealizuje zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,7% oraz C/I poniżej 47%” – napisał Białowąs w liście do akcjonariuszy.

BOŚ chce poprawić wyniki

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zakłada, że w 2019 roku nie będzie potrzebował dokapitalizowania, nie przewiduje go również w przyszłym roku, poinformował prezes Bogusław Białowąs. Celem banku na 2019 rok jest poprawa wyników, rozwój biznesu i sprzedaż nowych kredytów o wartości ponad 3 mld zł.

„Dokapitalizowanie w tym roku na pewno nie będzie potrzebne, w przyszłym też nie przewidujemy dokapitalizowania. Bank zamierza poprawiać wyniki. Mamy ambitne cele finansowe” – powiedział Białowąs podczas konferencji prasowej.

Dodał, że plan na ten rok zakłada wzrost biznesu, w tym wzrost nowej sprzedaży kredytów do ponad 3 mld zł w br. wobec ponad 2,5 mld zł w ub. roku.

„Czas, kiedy następuje restrukturyzacja w zakresie kosztów dobiega końca. Przestrzenie do redukcji kosztowych mamy już za sobą. Będziemy nadal aktywnie poszukiwać oszczędności. 2019 rok to czas, kiedy będziemy się rozwijać, idziemy na rynek z realizacją przedsięwzięć proekologicznych” – dodał prezes.

Wskazał, że dalsza poprawa wskaźnika C/I  w 2019 roku będzie następowała głównie za sprawą wzrostu przychodów. W 2018 r. wskaźnik ten obniżył się do 63,5%.

Prezes podkreślił, że BOŚ – zgodnie ze strategią – zmierza od banku uniwersalnego w stronę banku specjalistycznego. Bank będzie koncentrował się na współfinansowanie przedsięwzięć proekologicznych.

„Zmierzamy w stronę banku pierwszego wyboru dla realizacji projektów proekologicznych. Idziemy w stronę OZE w formule farm fotowoltaicznych i na pewno nasza aktywność w 2019 roku będzie duża” – powiedział.

Wzrost sprzedaży kredytów o 13,5 r/r 

Bank zrealizował wzrost sprzedaży kredytów o 13,5 r/r w ub. r., a dzięki wdrożeniu nowego modelu biznesowego sprzedaż w kluczowym segmencie klientów instytucjonalnych była wyższa o 26% w skali roku. Kwota nowych umów na finansowanie działań proekologicznych wyniosła 864,7 mln zł i była o 17,3% wyższa w skali roku.

W 2018 roku spośród inwestycji służących środowisku, współfinansowanych przez bank, zakończono i przekazano do użytkowania ponad 2 tys. przedsięwzięć o wymiernym efekcie ekologicznym o łącznej wartości 835,2 mln zł. Największą grupę stanowiły zadania z dziedziny ochrony atmosfery, w tym głównie budownictwo zrównoważone.

Prezes poinformował, że zaangażowanie banku w finansowanie farm wiatrowych wynosi obecnie 1,8 mld zł.

„Do tego tematu podchodzimy w sposób konserwatywny. Patrzymy na to, co dzieje się w gospodarce. Jesteśmy za małym bankiem, aby to finansować. W tym momencie portfel [kredytów na farmy wiatrowe ] wynosi 1,8 mld zł. Jesteśmy bezpieczni i ten portfel nie będzie odgrywał dużego znaczenia, jeśli chodzi o rezerwy” – zaznaczył.

Białowąs podkreślił, że skuteczny proces restrukturyzacji i realizacji programy naprawczego, a także przebudowanie bilansu banku pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2018 roku.

„Mamy bardzo dobre wyniki, można powiedzieć historyczne. Wynik odsetkowy w IV kw. wysokości 102 mln zł napawa ogromną dumą i satysfakcją. Również zysk netto za cały 2018 rok na poziomie prawie 64 mln zł jest bardzo dobry – o ponad jedną trzecią wyższy wobec roku poprzedniego” – powiedział Białowąs.

Podtrzymał także cele zawarte w zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska w perspektywie na lata 2018-2021 tj. zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47%.

„Te cele są bardzo ambitne, ale podtrzymujemy je” – dodał.

Jak poinformował wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk, portfel kredytów hipotecznych w CHF ma obecnie wartość ok. 300 mln.

„Nie mamy żadnych pozwów zbiorowych, nie spodziewamy się też takich pozwów. Problem kredytów frankowych istnieje, ale on jest mały. Będziemy indywidualnie rozmawiać z klientami” – powiedział Garbarczyk podczas konferencji.

Jak dodał prezes, pozwy indywidualne dotyczące kredytów w CHF, które dotychczas wpłynęły do banku były rozpatrywane na korzyść BOŚ.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Źródło: ISBnews