Bonair wdroży system do obsługi likwidacji szkód w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

autokar.250xFirma Bonair SA wygrała przetarg na wdrożenie systemu do obsługi procesu likwidacji szkód w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w Krakowie. Przedmiotem umowy jest dostarczenie autorskiej platformy CasePro do obsługi procesów biznesowych i zamodelowanie na niej obsługi procesu likwidacji szkody.

System CasePro jest kompleksowym rozwiązaniem klasy BPM (ang. Business Proces Management) wspierającym procesy biznesowe, w szczególności związane z automatyzacją pozyskiwania, weryfikacji, procesowania, przechowywania i raportowania danych. Rozwiązanie obejmuje warstwę projektową (definiowanie i parametryzowanie procesów biznesowych) oraz warstwę wykonawczą (obsługa konkretnych spraw przez użytkowników końcowych).

W projekcie realizowanym dla MPK Kraków na platformie zostanie zamodelowany proces likwidacji szkody, odzwierciedlający specyfikę i wymagania spółki. W warstwie projektowej rozwiązania wykorzystany będzie moduł definicyjno-administracyjny CasePro Modeler, którego użytkownikiem jest administrator merytoryczny odpowiedzialny za zarządzanie rozwiązaniem od strony biznesowej. Z kolei realizacja pracy operacyjnej będzie odbywać się w module CasePro WebGUI, który pozwala na procesowanie spraw użytkownikom pełniącym różne role w procesie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Co ważne, rozwiązanie umożliwia samodzielne wprowadzanie modyfikacji w przypadku zmiany wymagań dotyczących przebiegu obsługi procesu, bez konieczności programowania i angażowania dostawcy rozwiązania. Istnieje także możliwość udostępnienia partnerom zewnętrznym wybranych etapów obsługi procesu.

Rozwiązanie będzie wyposażone we wbudowany Moduł Raportów, który pozwala w graficzny sposób projektować i generować raporty oraz zapisywać je w jednym z kilkunastu dostępnych formatów (w tym Microsoft Excel), a także w Moduł Wydruków umożliwiający budowanie i generowanie dokumentów na podstawie wzorców zapisanych w Microsoft Word. Dzięki wykorzystaniu usług sieciowych (WebServices) oraz formatu XML możliwa będzie wymiana danych z innymi systemami funkcjonującymi w spółce.

Źródło: Bonair SA