BofA Merrill Lynch: Ucieczka od obligacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

BofA Merrill Lynch przedstawia raport analityczny dotyczący przepływów kapitału między różnymi klasami aktywów – „Flow Show”.

Najważniejsze informacje:

  • Utrzymuje się „bojkot” funduszy o stałym dochodzie. Fundusze obligacji zanotowały w ciągu ostatnich trzech tygodni odpływ kapitału na poziomie 25 mld USD.

  • Obligacje klasy inwestycyjnej odniosły największe „obrażenia”, notując największe od 17 tygodni odpływy kapitału na poziomie 3,5 mld USD.

  • Fundusze akcji odczuły nieco łagodniejsze odpływy kapitału, na poziomie 1,5 mld USD.

Więcej szczegółów można znaleźć w treści raportu.

Źródło: BofA Merrill Lynch Global Research