Błyskawiczny standard płatności zagranicznych już w Polsce

Błyskawiczny standard płatności zagranicznych już w Polsce
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polscy klienci mogą już dokonywać płatności zagranicznych w standardzie SWIFT global payments innovation (SWIFT gpi), gwarantującym realizację przelewów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Rozwiązanie zadebiutowało w naszym kraju dzięki Bankowi Zachodniemu WBK.

Przystąpienie #BZWBK do #SWIFTgpi pozwala na maksymalne skrócenie czasu od momentu zlecenia płatności do pojawienia się pieniędzy na koncie docelowym #przelewy @BankZachodniWBK

Przystąpienie Banku Zachodniego WBK do SWIFT gpi pozwala na maksymalne skrócenie czasu od momentu zlecenia płatności do pojawienia się pieniędzy na koncie docelowym. Nowy standard daje możliwość śledzenia drogi jaką pokonuje przelew zagraniczny klienta aż do banku jego kontrahenta. BZ WBK ma też wgląd do informacji o pobranych przez tzw. banki korespondenckie opłatach bankowych i zastosowanych kursach walutowych. Na razie te informacje są udzielane klientom na ich prośbę, ale najprawdopodobniej już w I kw. 2019 r. zaczną być dostępne bezpośrednio w bankowości elektronicznej.

Czas to pieniądz, a krótki czas to często gigantyczny pieniądz

Przelewy zagraniczne, szczególnie poza Europę, często są realizowane z pośrednictwem kilku banków-korespondentów, z których każdy ma swój własny cykl rozliczeń transakcji. Dodatkowo, biorąc pod uwagę różnice czasowe występujące między krajami na różnych kontynentach, zdarzają się przypadki nawet kilkudniowego oczekiwania na zaksięgowanie przelewu zagranicznego na rachunku odbiorcy. Tymczasem szybkość i pewność w rozliczeniach płatności zagranicznych mają ogromne znaczenie np. w procesie zarządzania płynnością finansową każdej firmy działającej na rynkach międzynarodowych.

– Czas to pieniądz i świat biznesu doświadcza tego w coraz większym stopniu, wraz ze wzrostem handlu międzynarodowego i przepływów w ramach zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Niektórzy kontrahenci nie wyślą towaru póki nie otrzymają płatności, a polska firma może potrzebować tego towaru tu i teraz, aby zrealizować duże zamówienia. Różnica kilku dni może oznaczać różnicę kilku milionów w przychodach. Dla nas jest ważne, żeby nasi klienci mogli te przychody księgować na swoich rachunkach jak najszybciej – mówi Juan de Porras, wiceprezes zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Banku Zachodnim WBK.

„Błyskawicznie” staje się standardem

Obecnie w SWIFT gpi uczestniczy ponad 160 globalnych banków, z których każdy zdefiniował, dla jakich walut obsługuje transakcje w ramach standardu, w jakich godzinach i z jakimi innymi bankami obecnymi w SWIFT gpi, będzie współpracować. W ten sposób powstają tzw. korytarze płatności SWIFT gpi, czyli najszybsze możliwe ścieżki realizacji przelewów zagranicznych. – Obserwując, jak rozwija się sieć banków spełniających standard SWIFT gpi, szacuję, że w perspektywie najbliższych dwóch lat stanie się on globalnie obowiązującym standardem w realizacji płatności zagranicznych. W Banku Zachodnim WBK SWIFT gpi jest dostępny dla 16 walut i stopniowo zwiększamy liczbę walut dla płatności realizowanych w tym formacie – mówi Jarosław Loba z Departamentu Globalnej Bankowości Transakcyjnej w Banku Zachodnim WBK.

Za chwilę jeszcze więcej

Kolejnym etapem rozwoju SWIFT gpi w Banku Zachodnim WBK będzie udostępnienie klientom informacji o pobranych opłatach, lokalizacji i statusie płatności zagranicznej bezpośrednio w systemach bankowości elektronicznej, w pierwszej kolejności w BZ WBK Connect dla korporacji. Jednocześnie, Bank Zachodni WBK pracuje nad kolejnymi wdrożeniami nowych rozwiązań w ramach SWIFT gpi, wśród nich będzie m.in. możliwość wstrzymania realizacji płatności zagranicznej.

– Obsługa handlu zagranicznego to specjalność Banku Zachodniego WBK i na tym polu cały czas chcemy wyprzedzać konkurencję, dlatego też będziemy udostępniać naszym klientom innowacyjne rozwiązania pozwalające optymalnie zarządzać płynnością finansową – mówi Jarosław Loba.

Źródło: Bank Zachodni WBK