Blisko połowa polskich seniorów wspiera finansowo najbliższych. Raport „InfoSenior 2020” ZBP i WIB

Blisko połowa polskich seniorów wspiera finansowo najbliższych. Raport „InfoSenior 2020” ZBP i WIB
Fot. stock.adobe.com/vivoo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowa okazja dla dzieci i wnuków do okazania wdzięczności za pomoc i wsparcie przy różnych sytuacjach życiowych. To wsparcie ma niejednokrotnie charakter finansowy, co potwierdza 45% ankietowanych polskich seniorów w Raporcie "InfoSenior 2020" Związku Banków Polskich (ZBP) i Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB). Jak wynika z tych danych, osoby starsze chętnie korzystają z usług bankowych - rachunku osobistego czy karty płatniczej, a blisko 60% seniorów w Polsce nie odczuwa przy tym większych problemów w kontakcie z bankowością.
Osoby starsze chętnie korzystają z usług bankowych – rachunku osobistego czy karty płatniczej, a blisko 60% seniorów w Polsce nie odczuwa przy tym większych problemów w kontakcie z bankowością #InfoSenior #ZBP #WIB #seniorzy

Najpopularniejszym produktem bankowym wśród osób starszych niezmiennie jest tradycyjny rachunek osobisty, którego posiadanie deklaruje niespełna 90% respondentów badanych na zlecenie WIB. Jednocześnie, zauważalny jest istotny wzrost odsetka seniorów korzystających z kart płatniczych – wg danych z drugiej edycji Raportu „InfoSenior” używała ich jedynie połowa ankietowanych, podczas gdy w przeprowadzonej w grudniu 2019 roku internetowej ankiecie wskazuje na posiadanie karty płatniczej 88% osób powyżej 65. roku życia, a blisko 70% korzysta z niej bardzo często. Na uwagę zasługuje fakt, że polscy seniorzy swoimi finansami często zarządzają poprzez bankowość internetową lub mobilną, co potwierdza 80% respondentów. Należy jednak podkreślić, że przeprowadzona przez WIB ankieta miała charakter wywiadu internetowego – została więc zrealizowana wśród aktywnych użytkowników sieci.

Czytaj także: Dzień Babci i Dziadka: polscy seniorzy aktywni w sieci, ale czy bezpieczni?

Niedostateczna oferta produktów dedykowanych osobom starszym

Chociaż seniorzy coraz chętniej korzystają z produktów i usług bankowych to w relacjach z bankiem, w większości nie odczuwają istotnych problemów. Jeżeli coś stanowi kłopot – według danych przedstawionych w raporcie – to jest to niedostateczna oferta produktów dedykowanych osobom starszym (16%), skomplikowany język używany przez pracowników lub skomplikowany język umów (15%), bądź też odległość do najbliższego oddziału.

Autorzy raportu wskazują, że według badania przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich, aż 79% pracowników banków jest zdania, że osoby starsze – oprócz rachunku osobistego – chętnie wybierają lokaty oraz konta oszczędnościowe (73%). Bankowcy dostrzegają również ogólną skłonność do odkładania części comiesięcznych dochodów przez starszych klientów. Wzrost zainteresowania produktami oszczędnościowymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy potwierdza 60% badanych.

Czytaj także: Seniorom wciąż ciężko przekonać się do bankowości internetowej, 40 proc. co najmniej 5 razy w roku odwiedza oddział banku >>>

Samowystarczalność finansowa polskich seniorów

Aż 89% z polskich seniorów deklaruje samowystarczalność finansową – oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do podobnego badania przeprowadzonego na potrzeby zeszłorocznego wydania „InfoSeniora”. Co istotne spadł odsetek osób deklarujących oczekiwania takiej pomocy w wyjątkowych okolicznościach, np. przy większych wydatkach – 9% w 2020 r. wobec 12% w 2019 r. Może to świadczyć o stosunkowo dużej niezależności finansowej polskich seniorów lub też niechęci do korzystania ze wsparcia młodszych pokoleń w tym zakresie. Pewien wpływ mogą mieć również transfery socjalne kierowane do osób starszych, np. w postaci dodatkowej 13. emerytury w ciągu roku.

Mniej seniorów stać na pomoc finansową swoim dzieciom i wnukom

W porównaniu do badania zrealizowanego przed rokiem można dostrzec, że wzrósł, z kolei odsetek seniorów, których nie stać na pomoc finansową swoim dzieciom i wnukom – z 10% w 2019 r. do 17% w 2020 r.  Jednocześnie 45% ankietowanych przyznało, że takiego wsparcia swoim najbliższym udziela – najczęściej przy większych, niespodziewanych wydatkach, ale nie więcej niż raz na pół roku (30%). Dla ponad połowy badanych powyżej 65. roku życia kwota udzielanej przez nich miesięcznej pomocy finansowej nie przekracza 300 zł (58%
w 2018 r. i 53% w 2019 r.).

Autorzy Raportu „InfoSenior 2020” przypominają, że w kontekście zarządzania swoimi finansami przez seniorów niezwykle ważnymi kwestiami, oprócz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w korzystaniu z bankowości elektronicznej czy rozsądku przy zaciąganiu zobowiązań finansowych (również na potrzeby dzieci i wnuków) jest ograniczone zaufanie we wszelkich nietypowych sytuacjach związanych z ich pieniędzmi. Niestety wciąż nie brakuje zagrożeń i pułapek zastawianych  na osoby starsze przez nieuczciwych sprzedawców czy wręcz przestępców. Dlatego też, tak ważna jest wiedza jak postępować w tego typu przypadkach.

Więcej szczegółów w Raporcie „InfoSenior 2020” >>>

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP