Blisko 5 mld zł inwestycji w fotowoltaikę

Blisko 5 mld zł inwestycji w fotowoltaikę
Fot. stock.adobe.com/Eisenhans
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Blisko 5 mld zł inwestycji w fotowoltaikę w ramach systemu aukcyjnego w latach 2018-2020, prezentujemy zapowiedź nowego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej "Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019"

Z zapowiedzi raportu IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019”: Jeszcze trzy lata temu inwestor za zbudowanie farmy o mocy ok. 1 MW płacił ponad 4 mln zł, a w 2019 r. ceny wynoszą średnio ok. 3 mln zł, a czasem nawet poniżej tej kwoty @InstEneregOdnaw

Dofinansowanie projektów fotowoltaicznych

Łączna moc projektów fotowoltaicznych, które uzyskały finansowanie w dotychczas przeprowadzonych aukcjach OZE wynosi 870 MW. Projekty te należą do 549 podmiotów.

Projekty z I aukcji z 2016 roku miały czas na realizację do końca grudnia 2018 r. (wtedy 2 lata –  aktualnie okres ten został skrócony do 18 miesięcy). Wiadomo, że nie wszystkie zostały zrealizowane: z 73 projektów (68,4 MW), które wygrały tą aukcje zrealizowano w terminie 55 instalacji (52,5 MW) – można przypuszczać, że reszta nie zostanie już zrealizowana.

Ustawowy termin realizacji projektów z II aukcji z 2017 roku mija z końcem czerwca 2018 r. Do tej pory zrealizowano już 94 projekty o łącznej mocy 75 MW, co stanowi 26%.

Łączna moc farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE i zostały już zrealizowane wynosi 127 MW, co stanowi 36% wszystkich farm PV realizowanych w ramach pierwszej i drugiej aukcji.

Projekty z trzeciej aukcji z listopada 2018 roku są przygotowywane do realizacji, mają czas do maja 2020r.

 

 

Łódzkie i Warmińsko-Mazurskie liderami w budowie farm PV

Najwięcej inwestycji w farmy fotowoltaiczne w ramach systemu aukcyjnego może powstać w województwach dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i łódzkim.

Dotychczas najwięcej farm PV w ramach aukcji z 2016 i 2017 r. powstało już w woj. łódzkim i warmińsko-mazurskim.

Dane statystyczne dotyczące aukcji OZE opracowano na podstawie danych URE.

 

Banki zmieniają zdanie

Dotychczas wyzwaniem dla inwestorów były kwestie związane z finansowaniem inwestycji PV.

Obecnie banki znacznie pozytywniej przyglądają się nowym projektom fotowoltaicznym, które ich zdaniem aktualnie niosą mniejsze ryzyko niż dwa lata temu, ze względu na dopracowanie przepisów udzielania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym i łączenia pomocy inwestycyjnej.

IEO, przygotowując tegoroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce’2019” zebrał już znaczącą liczbę ankiet od inwestorów i dostawców technologii PV. Ankiety potwierdzaj spadające koszty budowy farm  PV o wielkości ok. 1 MW.

Jeszcze trzy lata temu inwestor za zbudowanie farmy o mocy ok. 1 MW płacił ponad 4 miliony zł, a w 2019 r. ceny wynoszą średnio ok. 3 milionów zł, a czasem nawet poniżej tej kwoty.

Biorąc pod uwagę realne zamierzenia inwestorów fotowoltaicznych związane z udziałem w systemie aukcyjnym i ich  plany dotyczące  tegorocznej aukcji, efektem całego systemu aukcyjnego (trzech aukcji już przeprowadzonych oraz planowanej na ten rok aukcji) może być blisko 5 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne.

 

Zdecydowana większość farm fotowoltaicznych powstanie przed końcem 2020 roku.

Inwestorzy zwracają jednak uwagę na skalę wyzwania, którego sprawna realizacja może przyczynić się do spełnienia przez Polskę celów OZE na 2020 roku.

Szybka budowa farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym wymagać będzie usprawnienia procesów administracyjnych (decyzję, pozwolenia) i biznesowych w całym łańcuchu dostaw.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej