Blisko 260 mln zł w funduszach Raiffeisen zarządzanych w ramach usługi white label

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.400x267Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, od ponad dwóch lat równolegle dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy otwartych.

Wejście na giełdę wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii Altus TFI S.A., którą zarząd konsekwentnie realizuje. Obecnie towarzystwo oferuje pod własną marką dziewięć subfunduszy Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego o różnych strategiach inwestycyjnych, a ich aktywa stanowią 23,13% portfela zarządzanych funduszy. W czerwcu br. Altus TFI S.A. rozpoczęło oferowanie nowej usługi – zarządzania funduszami na zlecenie innej instytucji finansowej (usługa white label). Firma we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (działającego pod marką Raiffeisen Polbank), jednego z największych banków uniwersalnych w Polsce utworzyła pięć nowych funduszy: cztery otwarte, skierowane do klienta detalicznego i jeden zamknięty (FIZ) dla bardziej zamożnych klientów.

– Raiffeisen Bank Polska S.A. jest naszym partnerem od początku istnienia Altus TFI. Decydując się na poszerzenie współpracy rozważaliśmy dwa modele – dystrybucję przez Raiffeisen Polbank jednostek subfunduszy Altus FIO Parasolowego oraz usługę white label, w ramach której, my odpowiadamy wyłącznie za zarządzanie nowymi specjalnie utworzonymi funduszami, promując markę Raiffeisen. Ostatecznie wspólnie zdecydowaliśmy się na drugi wariant, który zapewnia klientom banku równie satysfakcjonujące stopy zwrotu, a przy tym przynosi korzyści wizerunkowe Raiffeisen Bank Polska S.A., ale także Altus TFI S.A. – mówi Tomasz Dudziński, dyrektor departamentu wsparcia sprzedaży Altus TFI S.A.

Jednostki uczestnictwa subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowego dostępne są od 9 lipca br. 9 grudnia br. wartość aktywów netto (WAN) czterech subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowego wynosiła już ponad 212 mln zł. Razem z funduszem zamkniętym FWR Selektywny FIZ, skierowanym wyłącznie do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Bank Polska S.A., aktywa funduszy white label zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynoszą 257 mln zł. Dynamiczny wzrost wartości funduszy pod marką Raiffeisen Polbanku wynika głównie z pozyskiwania nowych środków do subfunduszy oraz z wypracowanych stóp zwrotu przez zarządzających. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z szybkiego tempa przyrostu wartości aktywów. Niewątpliwie sprzyja nam to, że po głębokich obniżkach stóp procentowych banku centralnego zmalała atrakcyjność bankowych lokat. Dodatkowo, w ramach funduszu parasolowego nasi klienci mogą szeroko dywersyfikować swoje inwestycje – mówi Jacek Wiśniewski, dyrektor Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Źródło: Altus TFI S.A.