BIG InfoMonitor – Terminowo spłacamy raty, ale z czynszem zalegamy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad 27 mln zł wynoszą przeterminowane długi Polaków wobec wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych - wynika z danych BIG InfoMonitor. W ciągu 6 miesięcy, czyli od września 2014 roku kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł. Najwięcej niesolidnych lokatorów mieszka na Lubelszczyźnie, jednak to mieszkańcy województwa mazowieckiego mają największe zadłużenie.

Jak wynika z informacji zgromadzonych w bazie BIG InfoMonitor, najwięcej dłużników, którzy nie płacą za  mieszkania jest z województwa lubelskiego, na drugim miejscu tego niechlubnego rankingu znajduje się małopolskie. Dopiero na trzecim miejscu pod względem liczby zadłużonych lokatorów znajduje się mazowieckie. Jednak to mieszkańcy Mazowsza są zadłużeni na najwyższą łączną kwotę – w marcu długi te wyniosły ponad 6,9 mln zł, to niemal dwa razy więcej niż suma zadłużenia lokatorskiego na Śląsku, drugim najbardziej zadłużonym pod tym względem regionie Polski, która wynosi ponad 3,8 mln zł. Trzecie jest województwo małopolskie, z łączną kwotą długów lokatorskich wynoszącą 3,6 mln zł. Najmniejszy problem z niesolidnymi mieszkańcami jest w Kujawsko-Pomorskiem, w którym jest najniższa zarówno liczba osób niepłacących, jak i najniższa kwota ich zadłużenia.

– Z naszych badań wynika, ze Polacy mają określoną hierarchię regulowania zobowiązań. Najwyżej w niej znajdują się kredyty mieszkaniowe, co oznacza, że to właśnie za nie płacimy w pierwszej kolejności, potwierdzają to także dane zgromadzone w bazach Biura Informacji Kredytowej. Potem regulujemy raty kredytów konsumenckich, rachunki, np. za telefon czy media. Dopiero na samym końcu decydujemy się na opłacenie czynszu czy pozostałych zobowiązań – tłumaczy Mariusz Hildebrand, wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Eksperci BIG InfoMonitor wskazują, że taka hierarchia wynika przede wszystkim z umiejętności odzyskiwania zaległych należności. Zarówno instytucje finansowe, które pożyczają nam pieniądze, jak również dostawcy usług masowych, tacy jak operatorzy telefonii, dostawcy gazu czy prądu, potrafią egzekwować zwrot przeterminowanych należności. Oferują także dobra i usługi, które łatwo można „odciąć”.

– Rośnie skala zadłużenia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które borykają się z nieterminowymi płatnościami za czynsz. Jak się często okazuje sięgają one po mało skuteczne metody odzyskiwania długów lokatorskich. Warto jednak podkreślić, że wpisanie takiej osoby do Rejestru Dłużników, może okazać się tanią i bardzo skuteczną formą windykacji  – podkreśla Mariusz Hildebrand, wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Co ważne, w Polsce z roku na rok rośnie ogólna kwota przeterminowanego zadłużenia, na którą składają się między innymi zobowiązania lokatorskie. Na koniec 2014 r. zaległe zadłużenie Polaków wyniosło 40,94 mld zł. Problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań ma obecnie 2,38 mln osób.

Źródło: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor