BIG InfoMonitor przyspiesza – zysk netto 2011 roku wzrósł prawie trzykrotnie!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

big.infomonitor.01.250x106Rok 2011 okazał się być bardzo dobry dla BIG InfoMonitor. Wskazują na to wszystkie parametry finansowe firmy. Przychody spółki wyniosły blisko 14,9 miliona złotych w porównaniu do 9,5 miliona rok wcześniej. Zysk netto wzrósł prawie trzykrotnie i wyniósł ponad 426 tysięcy złotych. Było to możliwe m.in. dzięki rozwinięciu oferty produktowej. W IV kwartale 2011 roku uruchomiony został Program Firma Wiarygodna Finansowo, w ramach którego BIG InfoMonitor oferuje pierwszy produkt czyli Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo.

Osiągnięte przez BIG InfoMonitor wyniki w 2011 roku są najlepszymi w ośmioletniej historii spółki. Klienci docenili największą na rynku bazę informacji gospodarczych uwzględniającą dane z Rejestru Dłużników BIG, bazy Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Rejestru prowadzonego przez Związek Banków Polskich.

 

hildebrand.mariusz.01.150x„Nasze wyniki potwierdzają skuteczność przyjętej strategii. Kluczem do sukcesu jest najszerszy zasób danych na rynku, który stanowi połączenie Rejestru Dłużników BIG, baz Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich.”

 

Mariusz Hildebrand,

Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

 

Przychody spółki wzrosły z 9,5 miliona złotych w 2010 roku do blisko 14,9 miliona złotych w 2011 roku. Oznacza to wzrost o blisko 57% w skali roku. Osiągnięty w minionym roku zysk netto wyniósł ponad 426 tysięcy złotych i jest blisko trzykrotnie wyższy niż w 2010 roku. Klienci BIG-u w minionym roku pobrali aż 8 milionów raportów o zaległym zadłużeniu konsumentów i firm.

120222.przychody.big.tabela.350x271

„Szczególnie ważny dla nas jest stały i dynamiczny wzrost zysku i przychodów. To pokazuje, że firma ma zdrowe podstawy finansowe i dobrze rokuje na kolejne lata”- dodaje Andrzej Sokolewicz, Dyrektor Finansowy BIG InfoMonitor.

Tak dobre wyniki finansowe motywują do dalszych działań. BIG InfoMonitor rozwija uruchomiony w minionym roku Program Firma Wiarygodna Finansowo. Jego celem jest promocja rzetelności i solidności w biznesie. Uczestnicy Programu uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, który potwierdza, że są godnymi zaufania partnerami biznesowymi i terminowo regulują zobowiązania finansowe. Od lutego bieżącego roku uruchomiona został unikalna na rynku aplikacja na telefony komórkowe umożliwiająca mobilne sprawdzenie wiarygodność finansowej kontrahentów.

hildebrand.mariusz.01.150x

„W bieżącym roku będziemy rozwijać Program Firma Wiarygodna Finansowo. Od miesiąca prowadzimy seminaria dla przedsiębiorców, podczas których pokazujemy, że ważne jest nie tylko sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahentów, ale również dbanie o własny wizerunek i wyróżnienie się na rynku rzetelnością płatniczą. Dużo uwagi poświęcamy dyskusjom o skutecznych narzędziach budowania swojej pozycji m.in. za pomocą Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo.”

 

Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

 

W ramach Programu od stycznia odbywa się cykl 16 seminariów dla sektora MSP realizowany przez BIG InfoMonitor wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich. Spotkania odbywają się pod hasłem „Brylant świeci i w popiele. Czy wiarygodność finansowa jest niezbędna do prowadzenia biznesu?”. W ramach dyskusji i prezentacji przedstawiane są różne sposoby budowania wizerunku firmy wiarygodnej finansowo oraz sprawdzania rzetelności płatniczej partnerów biznesowych. Do tej pory zarejestrowało się ponad 700 przedsiębiorców z ośmiu województw.