BIG InfoMonitor: Od 2 lat słabnie tempo wzrostu zaległych zobowiązań Polaków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

big.infomonitor.02.400x334Na zakończenie 2014 r. zaległe zadłużenie Polaków wyniosło 40,94 mld zł, to o 1,1 mld zł więcej niż przed rokiem, wynika z najnowszego Raportu InfoDług, jednak co najważniejsze to najmniejszy przyrost od 7 lat. Odnotowano też spadek zaległego zadłużenia w stosunku do poprzedniego kwartału - o ponad 613 mln zł.

grzelczak.slawomir.02.148x150Dane pokazują, że przeterminowane długi Polaków rosną wolniej niż dotychczas, co jest zgodne z naszymi prognozami sprzed roku. Oddziałuje na to wiele czynników, jednak jednym z najistotniejszych jest coraz lepszy system wymiany informacji gospodarczej, do którego z roku na rok dołącza więcej firm z różnych sektorów gospodarki – umożliwia to szybki i pełny przepływ informacji. Wpływ na zwiększenia zadłużenia mają również odsetki, których stopniowe wyhamowanie tempa wzrostu, sprawia, że zaległe zadłużenie rośnie wolniej – mówi Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Na wyhamowanie przyrostu zaległego zadłużenia może mieć również wpływ niewielki wzrost liczby klientów podwyższonego ryzyka. W ciągu całego 2014 r. przybyło 60 tys. dłużników w bazach BIG InfoMonitor, Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich, i obecnie jest ich o 3 proc. więcej niż rok temu. Dla porównania, w 2013 roku w ciągu 12 miesięcy w bazach znalazło się 55 tys. takich osób. Obecnie 2,38 mln Polaków nie płaci swoich zobowiązań terminowo. W skali całego roku najwięcej osób znalazło się w tej grupie w pierwszym półroczu 2014 r. Średnie zaległe zadłużenie na koniec tego roku wyniosło 17 214 zł, oznacza to wzrost o 310 zł w porównaniu z grudniem 2013.

hildebrand.mariusz.01.150xPo raz pierwszy w historii istnienia Raportu InfoDług, dwa lata z rzędu, tempo wzrostu całkowitego przeterminowanego zadłużenia Polaków malało. Coraz bardziej uwidacznia się również wyższa świadomość konsumentów w zarządzaniu finansami oraz konsekwencji wpisu do rejestru dłużników informacji o nieregularnych płatnościach. Dbanie o wiarygodność finansową przez konsumentów oraz coraz większa świadomość firm dotycząca profilaktyki finansowej, może się przełożyć na dalsze zmniejszanie tempa wzrostu nieregulowanych terminowo płatności – mówi Mariusz Hildebrand, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Ostatni kwartał 2014 roku był również optymistyczny – w ciągu ostatnich trzech miesięcy zadłużenie Polaków spadło o ponad 613 mln zł, czyli o 2,5 proc. Zmianie uległa także wysokość średniego zadłużenia – obecnie wynosi ono o 257 zł mniej w porównaniu z poprzednią edycją raportu (na koniec października 2014 roku było to 17 471 zł). Niestety w rankingu najbardziej zadłużonych osób w kraju zmianie uległy jedynie kwoty – na koniec 2014 roku zaległości największego dłużnika z Mazowsza wyniosły prawie 118 milionów złotych i urosły w ciągu kwartału o niemal 2 mln zł.

Źródło: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.