Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w dół, wyprzedzający – w górę w styczniu 2020 r.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w dół, wyprzedzający – w górę w styczniu 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 0,6 pkt proc. m/m i wyniósł plus 3,7 pkt w styczniu br. (i spadł o 1,7 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
W styczniu 2020 r. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (#BWUK) osiągnął wartość 3,7 (spadek o 0,6 p. proc. m/m i o 1,7 p. proc. r/r). #GUS #statystyki #KoniunkturaKonsumencka #NastrojeKonsumentów #koniunktura @GUS_STAT

„Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 1,9 i 1,8 pkt proc.). Największy wzrost (o 0,9 pkt proc.) odnotowano w przypadku oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej w grudniu w dół >>>

WWUK wzrósł o 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -0,6 (ale spadł o 2,8 pkt proc. r/r), podano także.

„Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 1,9 pkt proc.). Pogorszenie ocen odnotowano w przypadku dwóch składowych, przy czym większy spadek (o 0,8 pkt proc.) wystąpił dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego” – czytamy dalej w komunikacie.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia ozna-cza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 204 wywiady w okresie 7-16 stycznia 2020 r. (w tym 66 metodą CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).

Źródło: ISBnews